5 основни принципа за изучаване на Божието Слово

 1. Помнете това, че Библията е Божието авторитетно слово Когато четеш Бибилията Бог ти говори директно. Ние не сме поставени
  да съдим Бог какво Той казва. Вместо това ние трябва да разберем това, че Бог и неговото слово *съди нас. То
  винаги е вярно и ние трябва да отиваме да го четем, изучаваме и разбираме със смирение. Ние трябва да приведем
  живота си в съответствие с Бога и Неговото слово, а не обратното.
 2. Винаги проверявайте контекста на пасажите, които изучавате. Разбирайте граматиката и значението на думите в изречението.
  Разбирайте изречението в контекста на параграфа. Разбирайте параграфите в
    контекста на главата от книгата и на цялата Библия. Търсете да разберете историческият контекст, в който
  авторът е писал текста.
 3. Стремете се да намерите ясния смисъл на текста. Няма нужда да гледаме за някакъв “скрит смисъл”. Писанието е написано
  в различни жанрове: повествование, история, поезия, пророчество и т.н. Всяко от тях следва да бъде разбирано
  в контекста. Ние трябва да гледаме на ясният смисъл и да разбираме това.
 4. Използвайте Писанията за да интерпретирате Писанията
  • Използвайте ясните пасажи за да интерпретирате неясните
  • Изучавайте паралелни пасажи за да постигнете по-ясно разбиране
  • Изучавайте основните теми в писанието
 5. Когато изучавате пасаж, бъдете сигурни че задавате правилните въпроси
  • На какво мe учи този пасаж за Бог?
  • Как Бог иска от мен да живея? (какъв начин на живот да водя)
  • Какво е искал да комуникира писятеля?
  • Каква е главната цел на пасажа?
  • Как се вписва моето разбиране над пасажа с останалата част от Библията
  • Как бих се чувствал ако бях на мястото на “героят” в историята?

 

За повече по темата виж едно много стойностно четиво – Как най-пълноценно да четем Библията.

Ще разберете за: Нуждата от тълкуване, нуждата от добър превод, основи при посланията, въпросите на херменевтиката, правилното използване на старозаветните повествования, смисълът на притчите, за законът, заветът и още и още. Четете книгата Как най-пълноценно да четем Библията.