Евангелията

Какво представляват Евангелията?


Матей: Исус е обещаният Месия

Марк: Евангелието на Слугата-Месия

Лука: Евангелието на Спасителя за изгубени хора навсякъде

Йоан: Евангелието на Вечния Син, Който разкрива Отца


Довеждане на Евангелието до гърците


Битие

Битие и древната космическа география


Йов

Книга на Йов: Какво става тук?

Книга на Йов: Бог дава на Йов виртуална обиколка около мъдрия му свят


Притчи

Притчи: Как човешката мъдрост става божествена


Песен на Песните

Песен на Соломон … и неговия екип от висококвалифицирани писатели.


Новият завет

Римляни: произведението-шедьовър на Павел


Теми в Библията

Завети: Гръбнакът на Библията

Десятъкът