Божият план е да обедини всички неща, неща на небето и земята, под знамето на Христос (Еф. 1:11). Ако това е така, тогава да произведе разделение трябва да бъде една от най-големите цели на Дявола.

Ето защо толкова много писания на Павел имат за цел довеждането до единство. Галатяни, Коринтяни, Ефесяни, Филипяни и Римляни се въртят около теми за единство, по-специално по въпроса за евреите-езичниците.

Ръководно единство

Докато това поколение остро осъзнава разделението, което се върти около нас, трябва да помним, че възрастта ни не е уникална. От началото на църквата разделението е голям враг на църквата и е поне една от причините Павел да пише толкова много писма до общностите на ранния Исус.

Във всяко писмо Павел използва малко по-различна тактика, основана на ситуацията, за да се справи с разединението между евреи и езичници. Вярно е също така, че тъй като Павел никога не е посещавал Рим (Римляни 1: 8–13, 15:23), той може да даде най-изчерпателния си отговор на въпроса за еврейските езичници в това конкретно писмо.

Въпреки че вероятно е вярно, че първите новопоклонници в Рим са били евреи, това не е продължило за дълго. Значително население от езичниците започнало да се влива в църквата (Римляни 1: 5–6, 11: 13–32, 15: 15–16). Тъй като хора с разнообразен произход се обединяваха в едно, това предизвика не малко несъгласие относно това какво означава да следваш Исус.

За Павел в Римляните отговорът на разделението може да бъде обобщен с една дума: умиране. Това бе основавано на смъртта на Месия.

Отговорът на Павел не бе за това евреите да се борят за правата си или да се хвалят с еврейското си наследство, или езичниците да се хвалят със свободата си от закона, а и двете групи да следват Спасителя в унижението му. Истински, изобилен и процъфтяващ живот можем да имаме само ако вървим ръка за ръка с Исус през тъмнината на смъртта към самите нас.

Павел пише своето Послание до Римляните, за да се справи с разделението и да им обясни как делото на Христос може да се приложи при разкъсани отношения между евреи и езичници. Той пише до църкви, които трябва да си напомнят за оправдаващото и следователно обединяващо Христово дело. След това те биха могли да започнат да оформят ортопраксията си (правилните действия) в съответствие с ортодоксалността (правилните вярвания). Или още по-добре, тяхната ортодоксалност да управлява ортопраксията им.

Той започва писмото, в което подробно описва царуването на греха и неговата разрушителна сила. След това, в средата на Посланието, той излага теологията, която преобръща разрушението и носи мир, живот и надежда. За тези неща само Евангелието бе отговорът за Павел. И накрая, в края на писмото, той противопоставя разрушителното поведение, което обяснява в глави 1–3, с живия пожертвователен живот на любовта.

Всеки цикъл от материала информира другия и ни дава строени заповеди по отношение на нашите действия и мисловен живот в разгара на културното и духовното разделение. Смъртният цикъл (Рим 1–3), Животът през смъртта (3–11), Жизненият цикъл (12–16)

Смъртният цикъл (1–3: 20)

Павел започва с три глави основани на царуването на греха и смъртния цикъл, който произвежда. Този цикъл е бил задвижен чрез неуредици в поклонението. Погрешната любов към себе си и нещата от този свят ни води до безполезно мислене и затъмнени сърца.

И когато сърцата и умовете ни бъдат помрачени, започваме да се кланяме на онова, което не трябва да се почита: тела/плътски желания, сексуалност, други създания и лична идентичност. Както Г.К. Честъртън каза: „Когато престанем да се покланяме на Бога, ние не се покланяме на нищо. Ние се покланяме на каквото и да е.” Божият гняв се разкрива от небето срещу всякаква безбожност, като предава хората на техните собствени желания. Гневът му е оправдан, защото хората отхвърлят Бога и унищожават себе си и едни други. В някакъв смисъл Павел обяснява, че разделението и грехът в крайна сметка е въпрос на поклонение. Ако хората в Рим се борят, това е така, защото те се покланят на погрешно нещо.

Този текст специално говори за цикъла на смъртта като водещ до злоба, завист, раздори и измама. Грехът и безпорядъчното поклонение не са просто лични и вътрешни реалности, а такива, които се проявяват в деструктивно поведение. Омразата, раздорите и завистта са всичките плодове на смъртния цикъл.

Разделението, за Павел, се създава от безпорядъчно поклонение и неразбиране на Бога на Вселената. Най-вероятно Павел е извел тези конкретни неща, защото е искал да покаже на евреите и езичниците източника на тяхното разделение и как разстроеното поклонение ги е накарало да потънат в унищожение.

Живот чрез смъртта (3: 21–11)

Решението на Павел за този цикъл на смъртта се намира в кръвта (Римляни 3:25). На неортодоксалните и разрушителни практики, които Павел изброява в началото на Римляните, се отговаря със смъртта на Христос. Тук животът се изправя срещу смъртта и побеждава чрез възкресението.

Смъртта на Месия измества Божия гняв за греховете и донася живот. Правдата, към която се стремят както евреите, така и езичниците, не може да бъде открита в техните произведения, независимо дали това могат да бъдат добрите дела на езичниците или церемониалните дела на евреите. Божията справедливост се намира само в следването на този, който има живот в себе си.

Мирът, който липсваше в цикъла на смъртта, е дарен на евреи и езичници, защото сега те имат мир с Бога чрез Исус Христос (Рим 5: 1). Евреите и езичниците вече не са част от цикъла на смъртта, но са прехвърлени в друга област. Те са умрели с Христос при кръщението и ще бъдат възкресени за живот с Него. Старото Аз, поробено от цикъла на смъртта, е разпнато, така че вече не сме под силата на греха (Рим 6: 6).

Надеждата, която Павел представя е заредена с теология за смъртта и възкресението на Христос и силата на Духа. Евреите и езичниците могат да вървят в новият живот заради делата на Христос. Те могат да направят това поради големите обещания на Бог към тях и непрестанната му любов към тях изразена в Христос (Рим 8).

Докато Павел започва първия раздел с неподчинено поклонение, той затваря този раздел с наредено богослужение. Той говори за дълбочината на мъдростта и познанието на Бога (Рим 11:33) и го възхвалява за даровете, които Бог е дал.

Сега, когато евреите и езичниците са чули за дълбочината на любовта и съдбите на Бог, той преминава, за да говори как сега те могат да започнат да живеят нов живот в Христос.

 

Павел пише, за да предизвика вяра в Исус, което води до вечен живот.

 

Жизнен цикъл (12-16)

Павел прави още един преход в глава 12, за да говори за жизнения цикъл. Жизненият цикъл, не изненадващо, трябва да дойде чрез смъртта. Ученикът не е по-горен от своя господар и следователно последователите на Исус трябва да го следват в неговата смърт.

Както Павел обяснява, смъртта на Христос ни подсигури истински живот. По същия начин пътят към живота на евреите и езичниците е само чрез смъртта. Те трябва да принасят телата си като живи жертви пред Бога (Рим 12: 1).

Читателите с право трябва да се зачудят как Павел може да съчетае в едно „живото“ и „жертвите“. Това е така, защото неговото богословие (православие) го наставлява, че животът идва не само чрез избягване на смъртта, а чрез притискане към нея.

Но за какво да умрат християните? Те трябва да умрат от своите светски начини на раздори, злоба и измама. Те трябва да убият това, което е земно в тях, тези неща които са в съответствие с този свят. Езичниците не трябваше да се възгордяват над евреите (Рим 11:18), силните не трябва да презират слабите и нито трябваше да се съдят един друг. Те трябва да преследват онова, което води до мир и взаимен растеж (Рим 14:19).

Те трябва да умъртвят високите мисли за себе си (Рим 12: 3) и да упражняват единство помежду си (Рим 12: 4–8). Те основно трябва да се обичат (Рим 12: 9), да благославят онези, които ги преследват (Рим 12:14), да живеят в хармония помежду си (Рим 12:16), да не отвръщат на никого със зло за зло, да живеят спокойно с всички (Рим 12:18), и да не отмъщават (Рим 12:19). Павел затваря писмото до римляните, като ги предупреждава за хората, които предизвикват раздвоения между тях (Рим 16:17)

Читателите трябва да забележат, че този списък е обратната страна на ревността, раздора, злобата и измамата, които характеризират онези, които са извън Христос, в Римляни 1-3.

Заключение

Павел инструктира както евреите, така и езичниците, че пътят към живота е като се погледне към Спасителя и бива последван в неговата смърт. Малко се говори за правата и за това, което се дължи на хората. По-скоро Павел инструктира евреите и езичниците, че единственият начин за мир е чрез вяра в разпнатия Месия и живот, който олицетворява неговите действия.

Когато Павел се замисля надвъпроса с разделението, съществуващо в Рим между евреи и езичници, умът му се затичва към Христовия кръст и новия живот, който той осигурява. В римляните той твърди, че решението за раздори и злоба е двойна смърт: смъртта на Христос и нашата собствена смърт. По същия начин днешните последователи на Исус трябва да въплъщават това послание на света. Те трябва да бъдат ароматът на смъртта за света, така че хората да могат да намерят истински живот чрез погледа към смъртта на Спасителя на света.

Последни публикации


Виж всички статии тук >>>