Лука: Евангелието на Спасителя за изгубени хора навсякъде – Екипиране

Лука: Евангелието на Спасителя за изгубени хора навсякъде

Евангелието на Лука се откроява като уникално сред Евангелията по различни начини. От една страна, това е най-дългото от Евангелията, започвайки от по-рано в живота на Исус от другите (с известието за раждането на Йоан Кръстител) и завършва по-късно (с … Продължете с четенето на Лука: Евангелието на Спасителя за изгубени хора навсякъде