Знам, че този въпрос се подминава от много християни – едните си мислят, че знаят отговора и това не ги притеснява, а другите просто никога не са се питали за това и просто прескачат пасажа в  ДА 5:1 – 10. Но отговорът му е много важен, защото той засяга характера на Бога и нашата представа за Него! В Йн.10:30 Господ Исус казва, че Той и Отец са Едно, което означава, че такъв какъвто виждаме да е Спасителя в Евангелията, точно такъв е и Отец, Който е в Небесата и не може да има никаква разлика между Тях! Чувал съм проповедници да проповядват, че Святия Дух е убил Ананий и Сапфира, за да се види колко е велика святостта Му и да се дисциплинира Църквата! Тези хора вървят по много тънък лед и имат бездна под краката си. Никъде не виждаме в Евангелията Господ Исус да убива някого, а Те са Едно. Също така никъде не чуваме Той да казва за Божия Дух, че ще убива някого в Църквата. Той е Утешител, Адвокат, Учител, Приятел, Водач, Бог, но не и убиец! Пазете се да не се явите хулители против Святия Дух, защото всяка хула против Спасителя ще се прости, но да обвиниш Божия Дух в нещо, което не е направил, това не знам дали ще се прости!

Виждайки това нещо, аз помолих Христовия Дух  да ми даде мъдрост върху този въпрос и ви представям това, което Той ми показа в Словото!

Първият стих върху, който ми насочи вниманието е Йн.20 : 23

На които простите греховете, простени им са, на които задържите задържани са!

Сега, този стих също се подминава от много хора, аз го написах на стената си във фейсбук и помолих за мнения. Малко християни си признаха, че не са мислили върху него и просто го прескачат, други говореха за дисциплиниране в Църквата, а някой някакви други неща, които не си струва да споменавам. Този стих няма аналог в Цялата Библия, но той не бива да се вади извън нейния контекст, защото е пряко свързан и има своето ясно обяснение. Каква беше ситуацията около него – учениците седяха в горната стая,  където приеха заедно със Спасителя Господната вечеря, заключени от страх от юдеите. Тогава възкръсналият Господ Исус просто се появи насред и им каза: „Мир да бъде на вас!“ . 21 -ят стих е разковничето на всичко, което ставаше:

„И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.!“

Той ги праща да вършат нещо за Неговото Царство, но не ги пусна неподготвени, а както, или с каквото Отец бе изпратил Сина, с това и Той ги изпращаше! С какво беше изпратен Господ Исус от Небесния Си Баща?

Матей 9:6

„Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете – тогава каза на паралитика: Стани, вдигни постелката си и иди у дома си!“

Ето го отговорът – Спасителя имаше Власт дадена Му от Отец и освен властта над нечистите духове и болестите, Той имаше и власт да ПРОЩАВА ГРЕХОВЕ!  Той никога никого не е пращал да върши нещо, без да го е екипирал за това. В Лук.10: 19 Господ дава на учениците Си, които изпраща да служат, власт над цялата сила на врага, защото Той я имаше от Отец и им я даде, за да го правят като Него. След възкресението Си, когато дойде при тях, Той ги новороди, като им даде Святия Дух и заедно с това ги натовари  с нещо, което той имаше от Отец – властта да прощават или да не прощават греховете на хората! Можете да кажете, че кой може да прощава грехове освен Един – Бог! Да, но това се питаха и фарисеите, когато чуха Спасителя да го казва на паралитика! Сега обаче вижте практическата страна на тази власт и защо им я дава. Когато видя вярата на приятелите на паралитика, Той му рече: „Прощават ти се греховете!“ Какво се съдържа в силата да се прощават греховете? Ясно се вижда от случката – болният стана и беше напълно изцерен! Властта да се прощават грехове съдържа в себе си силата на изцерение и освобождение, т.е. силата на живот. Ето вижте как Петър и Йоан я използват в  ДА 3:6 –

„Но Петър рече: Сребро и злато аз нямам; но каквото имам, това ти давам; в името на Исуса Христа Назарянина, [стани и] ходи!“   

Какво направи Петър? – Каквото имам, това ти давам! Какво имаше той? – власт да изцерява и да освобождава, както го правеше Господ Исус! Кой му я беше дал? – ми Спасителя! Това е проявлението на властта за прощаване на грехове, както го видяхме от Словото!

Така, защо обаче заедно с тази власт, върви и властта да не се прощават грехове? Защото те са страните на една и съща монета, но друг е въпроса – необходимо ли, задължително ли е да се използват и двете? Вижте какво стана там, където Господ не го приеха в едно самарянско село – Лук.9:54. Синовете на гърма ревнуваха за своя Учител и искаха да си отмъстят за отношението на хората към Него, като предложиха да извикат огън от небето върху тях, както направи един път пророк Илия с войниците на царя! Забележете, че Господ Исус не им каза – „Какво ще извикате, като не можете да го сторите?“ Той не подложи на съмнение силата им, но каза: „Не знаете на какъв дух сте?, т.е. не знаете кой дух ви кара да правите това, защото Аз не съм дошъл да погубя, но да спася! Това не беше Святият Дух при всички положения, но духа на света, който още от началото беше човекоубиец – Йн.8:44. Христовият Дух никога не е бил убиец и никого не убил, още повече, че говорим за ситуация която се развива след извършване на изкупителното дело на кръста и след прославянето на Божия Агнец –  ( убиисвото на Ананий и Сапфира ). Заедно с властта за прощаване на грехове вървеше изцерението, освобождението и живота, какво е логично да върви с властта за не прощаване и задържане на греховете? Логично е да е точно обратното – болест, робство и смърт! Аз лично никъде не виждам Помазаника да използва тази страна на властта си, защото и Той никого не уби преди да умре и да възкръсне, живеейки на Земята. Кое или по-точно, кой накара Петър да използва тази власт? Напълно логично е да речем – човекоубиецът! Не можеше ли той да каже на Ананий: „ Брат, Духа ми казва, че лъжеш, покай се за греха си и поискай прошка от Отец в името на Господ Исус!“ Кой от християните никога не е извършвал грях? Е, Святият Дух убил ли те е за греховете ти? Не! Ми тогава защо да убива Ананий и жена му Сапфира? Но Петър просто задържа греха на Ананий и властта за това извърши останалото! Можеше ли Господ Исус да не им дава тази власт с двете лица? Ми, можеше ли Бог да не насади в Едемската градина дървото за познаване на доброто и злото? Някой неща вървят в пакет с други, но не е необходимо да се използват и двете! До като при смъртта на Ананий Петър просто замълча, то при тази на Сапфира, той целенасочено каза какво ще стане с нея поради греха и!

Не беше ли виновен за това, сами преценете, но внимавайте кого ще обвините, да не се окажете съдии на Съдията и да похулите Духа! От друга страна защо трябва да се занимаваме с този казус? Ми защото Бог Е същия вчера, днес и за винаги и не се променя! Ако е убиец по принцип, значи такъв си е бил винаги, тогава защо ще дава заповедта – „ Не убивай“ и ще счита това деяние за грях? Върши ли грях Бог, Който Е изцяло Светлина и в Него няма никаква тъмнина? Противоречи ли си Словото или има своята логика и Духа я дава на който иска от Него без да е колеблив? Ако Библията си противоречи дори само на едно място, аз съвсем съзнателно бих я изхвърлил, защото не би могла да бъде Божие слово!  Провокирам ви съвсем съзнателно – не бъдете плитки християни, дълбайте Словото, ровете се в него, търсете истината и най-вече искайте мъдрост от Святия Дух, Който ви е дал честта да живеете в светая светих на вашето тяло с най- прекрасната, свята и всезнаеща личност в цялата вселена!

– Иван Антонов