Книга на Йов: Бог дава на Йов виртуална обиколка около мъдрия му свят – Екипиране

Книга на Йов: Бог дава на Йов виртуална обиколка около мъдрия му свят

БОГ ПРЕДЛАГА НА ЙОВ ВИРТУАЛЕН ТУР Тук ще разберете: кой е Левиатан защо лоши неща се случват на добрите хора Последните глави на книгата на Йов са озадачаващи и задълбочени. За да придобием някакъв контекст за това есе, ще помогне … Продължете с четенето на Книга на Йов: Бог дава на Йов виртуална обиколка около мъдрия му свят