Ако скачате в Евангелията за първи път или дори за двадесети, пригответе се да бъдете изненадани отново. Исус никога не се проваля в това да оспори нашите парадигми на мисълта и да промени нашите очаквания. Преди обаче да влезете в това, нека отделим малко време, за да разберем какво ще прочетете всъщност. Четирите Евангелия предлагат най-ранните разкази за историята на Исус, а именно за неговия живот, смърт и възкресение. Но какъв вид история е това нещо „Евангелие“?

Какво е Евангелие?

Преди да изпреварим себе си, трябва да поговорим за това какво всъщност означава думата „Евангелие“. Самата дума идва от гръцката дума euangelion, която буквално означава „добра новина“. В Новия Завет се отнася до известието, че Исус е донесъл царството на Бог в нашия свят чрез живота си, смъртта и възкресението си от мъртвите. ,

„ Времето настъпи “- каза Исус. „Царството Божие се приближи. Покайте се и повярвайте в добрата новина!” – Марк 1: 14-15

„Добрата новина … Относно Божия Син, който слезе от Давид по своята физическа линия и който беше определен от Светия Дух за Син Божий на сила чрез възкресението си от мъртвите: Исус, Месия, нашия Господ.“ – Римляни 1: 2-4

Интересното е, че Исус и Павел са извлекли тази важна дума от пророческата поезия на Исая, където бъдещото пристигане на Божието царство през Месия се нарича „добра новина“ (вж. Иса 52: 7-10). Евангелията не са само исторически хроники, но са и съобщения във вид на разказ, които правят значителното твърдение, че Исус е Месията на Израел и истинският Господар на света. Историите в  Евангелията твърдят, че преразказват историята и имат за цел да убедят читателя да признае Исус за Господ и да стане негов ученик.Четири характеристики на Евангелията

Евангелията споделят четири характеристики, които ги правят уникални сред други библейски истории или съвременни биографични разкази. Първо, те умело се вплитат в старозаветните истории с историята на Исус. Второ, историите са предназначени да предявят твърдения за самоличността на Исус. Трето, всички те представят разпятието и възкресението на Исус като кулминацията на целия библейски разказ. И последно, хронологията на събитията е пренаредена, за да разкрие по-добре някои уникални аспекти в характера на Исус.

Характеристика 1Старозаветни референции

Евангелията показват как Исус изпълнява историята на Стария Завет чрез постоянно позоваване на Писанията. Авторите се предполага, че притежават висока степен на познаване на старозаветните писания поради начина, по който се отнасят към тях. Авторите на Евангелието правят това по много начини:

 • Директни цитати: Матей представя изцелителното служение на Исус (Мат. 8: 14-16) като изпълнение на описанието на Исая за страдащия служител (Иса 53: 4).
 • Фини намеци: В Марк 1: 9-11 Исус е кръстен и Бог съобщава за Него от небето: „Ти си мой възлюбен Син (Бит. 22: 2), в теб е моето благоволение (Иса 42: 1 и Пс 2: 7). Това изречение смесва фрази от три библейски текста, за да покаже, че Исус е месианският слуга Цар, който е семето на Авраам.
 • Наративни паралели: Матей представя Исус като фигура, по-голяма от Моисей, като проектира историята си така, че да съответства на основните очертания на служението на Мойсей. Мойсей и Исус и двамата излизат от Египет, минават през водите, прекарват четиридесет дни в пустинята и се изкачват на планина, за да учат Тора.

Характеристика 2Претенции за идентичност

Авторите на Евангелието понякога изрично твърдят неща относно идентичността на Исус, като например в Марк 1: 1, „Началото на Евангелието за Исус, Месия, Син Божий.“ Въпреки това, по-често те оформят възприемането на читателите за Исус чрез косвени средства. Списъкът включва, но не се ограничава до:

 • Чудотворни истории, които показват силата на Исус над творението
 • Думи: Учения, притчи, диалози
 • Свидетелства: Хора, чийто живот е бил докоснат от Исус
 • Бог: „Това е моят син” (Мат. 3:17)
 • Учениците: „Какъв човек е това?“ (Мат. 8:27)
 • Демони: „Какво искаш от нас Сине Божий?“ (Мат. 8:29)
 • Хората от Назарет: „Това не е ли синът на дърводелеца?“ (Мат. 13:55)
 • Ханаанката жена: „Господи, Сине Давид!“ (Мат. 15:22)
 • Петър: „Ти си месията, Синът на Живия Бог“ (Мат. 16:16)
 • Първосвещеника: „Ти ли си Месия, Синът Божий?“ (Мат. 26:63)
 • Пилат: „Ти ли си юдейският цар?“ (Мат. 27:11)
 • Римски войник: „Със сигурност този човек беше Син Божий“ (Мат. 27:54)

Характеристика 3кулминация на библейската история

Всяка от четирите евангелски истории представя разпятието и възкресението на Исус като кулминацията на историята на Библията.

Марк отделя десет глави за приблизително три години от обявяването на царството от Исус и шест глави за седемте дни, които Исус прекара в Йерусалим, водещи до смъртта му.

Смъртта на Исус от ръцете на ръководителите на Израел е представена в началото от Матей (Мат. 12:14) и се очертава още четири пъти от самия Исус (Мат. 16:21; 16:27; 17: 22-23; 20: 18-19 ) като момента, в който ще стане цар (Мат. 27:37).

Характеристика 4Подреждане на събитията

Докато четирите Евангелия твърдят, че разказват реални исторически събития, всеки автор е взел основните истории на Исус и ги е редактирал, подреждал и е проектирал по внимателен начин, за да подчертае уникалните страни на характера на Исус. Имаме публикации, които се фокусират върху различните аспекти на всяко Евангелие, но накратко:

 • Матей представя Исус като фигура, по-голяма от Мойсей, която изпълнява обещанията на древните Писания и чието възкресение го утвърждава като Цар на небето и земята.
 • Марк подчертава мистерията и неразбирането, породено от известието на Исус за царството Божие. Той показва Исус като неочакван Месия и подчертава парадокса на това как възвишеният Месия може да бъде разпознат само в унижения, разпнат Исус.
 • Лука подчертава как Исус носи Евангелието на народите. Той Го показва, като упълномощен от Светия Дух да изпълни обещанието на Стария Завет, така че Божието спасение да достигне отвъд Израел, за да включи всички народи.
 • Йоан представя Исус като човек, който става Бог, като ни запознава със знаменията и чудесата, които демонстрират истинността на неговото месианско твърдение и неговото предложение за вечен живот за всеки, който ще се довери на него.

Как да четем Евангелията

Има три умения, които можем да вземем в помощ при четенето на Евангелията.

Съвет I – Идентифицирайте ключови думи и теми, които се повтарят. Авторите на евангелията са подчертали своите големи истории от десетки по-малки истории за учението или чудесата на Исус и са ги свързали, използвайки ключови повторения на думи и идеи, за да подчертаят темите, на които наблягат.

 1. Потърсете повторените думи и идеи в по-малките истории за Исус и се запитайте: „Какво иска авторът да знаем за Исус чрез тези истории поотделно?“
 2. Как авторът на Евангелието свързва тези истории заедно и какво послание се опитва да предаде, като ги поставя една до друга?

Пример I – Истории, свързани чрез с повтарящи се думи

 1. Лука 3: 21-22: Кръщението на Исус: обявява че е „възлюбен Син на Бог“.
 2. Лука 3: 23-38: Родословието на Исус свързва Адам с понятието „син на Бога“.
 3. Лука 4: 1-13: Исусовото изпитание в пустинята: Сатана поставя под въпрос Исусовата идентичност като „Син Божий“.
 4. Лука 4: 14-32: Исус е отхвърлен в родния си град Назарет, „чий е този син?“
 5. Лука 4: 33-41: Исус връзва демоните, които провъзгласяват „ти си Син Божий“.

Отправната точка: Лука е сплел тези истории заедно, за да подчертае факта, че Исус е Божият Син, Израилевият Месия и представител на човечеството. Самоличността му обаче се оспорва, поради въпроси, съмнение или дори някои го отхвърлят.

Пример II – Истории, свързани заедно с повтарящи се идеи

 1. Матей 11: 1-19: Йоан Кръстител се съмнява дали Исус е Месията.
 2. Матей 11: 20-30: Исус реагира на градовете в Израил, които го отхвърлят като Месия.
 3. Матей 12: Четири истории за фарисеите, които отхвърлят Исус, и една история за болни хора, които го приемат за Месия (12: 15-23).
 4. Матей 13: Исус разказва притча за четирите почви.

Отправната точка: Много хора се съмняват или отхвърлят Исус, но тези, които се оказват преобразени от неговата благодат, го приемат. След това Исус използва притчи за размисъл защо има толкова разнообразни отговори на посланието му и предизвиква всички да обърнат внимание.

Съвет II – Обърнете внимание на това как героите във всяка история отвръщат на Исус. Вместо просто да ви кажат как да отговорите вие на Исус, авторите на Евангелието използват разнообразните реакции на хората като начин да ви покажат как да реагирате или как да не реагирате. Отделете време след всяка кратка история и се запитайте:

 1. Как различните хора в тази конкретна история реагират на Исус?
 2. Какви са мотивите им?
 3. Какви са резултатите?
 4. Виждам ли отговори на собствените си въпроси за Исус, отразяващи се в тези герои?

Съвет III – Прочетете, препрочетете и препрочетете още малко! Тези Евангелия са проектирани да бъдат четени многократно и в крайна сметка запомнени. Ще има прозрения за Исус, които ще вземете само след като ги прочетете по няколко пъти и след като обърнете внимание на повторените думи и теми. Прочетете ги бавно, след това прочетете бързо, след което отново забавете. Не можете да се потопите в тези четири Евангелия прекалено много – така че четете и препрочитайте!“Основен проблем, който ги разграничава от обикновената биография, е, че те изискват отклик от читателя.

Какво да си вземем “за вкъщи”

Не забравяйте, че авторите на Евангелията са имали план за написването на евангелията: да представят утвърден образ на Исус, така че и вие да го познаете и последвате. Въпреки че не много често представят на публиката явно неща за идентичността на Исус (пасажи като Марк 1: 1 са изключение, а не правило), авторите искат да преживеете Исус за себе си по съвсем реален начин. Обаче колкото и фини да са посланията в Евангелията, едно нещо не е никак фино, това че те изискват отговор от читателя.

В „Прочетете Библията за промяна“, авторът Рей Любек казва, че най-добре е: „Историята на Христос да се използва като средство за опит да се промени разбирането на читателя за Бог, света и за самият себе си в светлината на това, което Исус е направил. По този начин целта на Евангелията е да прогласи добрата новина за това, което Бог е направил в и чрез Исус Христос, така че хората да отговорят чрез покаяние. Ключова разлика, която го отделя от обикновената биография е, че тя изисква отговор от читателя.“ В един смисъл това е най-сериозната литература, която някога ще прочетете, а в друг смисъл, това е най-добрата новина, която някога сте чували. Чрез тези текстове, Исус оживява, приканвайки ни в едно вълнуващо и предизвикателно приключение да Го следваме. Тези истории и учения имат потенциала да те оформят и формират, за да се превърнеш в нов и различен вид човек. Това ще стане, ако го оставиш да направи това.

Последни публикации


Виж всички статии тук >>>