Библията в исторически контекст най-четената, добре разпространена, често цитирана, но и широко критикувана книга за всички времена. Не липсват теми за обсъждане, а страниците първа и втора от книгата „Битие“ за съжаление са във водеща позиция при противоречията поради дебата относно създаване срещу еволюция. За която и страна на този аргумент да се съгласите, той започва с тълкуването на книгата Битие и в това има смисъл, тъй като Битие произлиза от еврейска дума Берешит, което означава „в началото“. Тук виждаме Бог, който ни представя сцената в Райската градина и всичко, което ще се разкрие с Адам и Ева. Въпреки това, преди да преминем към Градината и грехопадението, има толкова много какво да проучим в тази първа глава на първата книга в Библията – Битие.

Докато четем цялата Библия тази година, смятаме, че ще откриете, че Бог има усет към драмата. Той се разкрива чрез горящи храсти, сложни визии и се ражда в света от тийнейджърка от бедната работническа класа. Така казано,  това което Бог обикновено не прави, когато се разкрива в историята, е да предоставя уроци по наука. Не казваме, че Бог не би могъл да направи подобно нещо, ние просто казваме, че в Библията той не го прави. Казано по друг начин: ако прочетете Библията в нейния исторически и литературен контекст, няма да намерите текст, в който Бог да актуализира нашето разбиране за астрофизиката или биохимията.

Бог се разкри пред хората от древен Израел (първоначалната аудитория на Библията) и когато го направи, той говори по отношение на тяхното културно разбиране на Космоса. Това простичко наблюдение има огромни последици за разбирането на това, какво се случва в първа глава на Битие.

Тристепенна Вселена

Нека за отправна точка да разгледаме по-задълбочено как древните израилтяни са разбирали разделението на небето и земята. Съвременните хора мислят за земята като за земно кълбо, въртящо се около слънцето в необятното пространство, но в древния свят, включително и израелците, хората виждали нещата много по-различно. В цялата Библия откриваме общоприетото древно мнение, че Космосът е бил тристепенен ред, състоящ се от три различни области, подредени една върху друга: небето или небето отгоре; земята, заобиколена от вода; и водите отдолу.

Земята беше плоско, дискообразно парче земя, плаващо върху дълбоки космически води, поради което ако копаете достатъчно дълбоко, в крайна сметка ще се натъкнете на вода (това се използва за думата „бездна “ в Битие 1: 2), така че те вярвали че земята трябва да бъде „окачена” или „да плава“ над дълбокото на стълбове (може би сте чували библейската фраза „стълбове на земята“). Земята, заобиколена от води, е там, където са живели хора и сухопътни животни, а водите около сушата са били „морето“, където са живели всички морски същества. Древните израилтяни също са наблюдавали, че небето има форма на купол и че слънцето, луната и звездите са вградени в купола. Над небето е имало повече вода, която куполът обикновено задържа, но не винаги, което е обяснявало защо понякога вали.

 

Това не означава, че първата глава на Битие е „грешна“, а просто означава, че целта му не е да предлага научно описание на света.

 

Докато светът функционираше по същия начин тогава, както е и днес, то тяхното разбиране за това драстично се е различавало. Днес ние се възползваме от още няколко хиляди години научни открития и следователно имаме по-голям контекст за вселената от хората в Древния Близкия Изток.

Не забравяйте, че още чак през VI век пр.н.е. Питагор първо предлага мнение, че земята е кръгла или сферична и след това чак през 16 век от н.е., –  повече от 20 века по-късно – времето когато това е демонстрирано. Това не означава, че първата глава на Битие е „грешна“, а просто означава, че целта му не е да предлага научно описание на света. Това, което авторът се опитва да направи, е да промени вашето виждане за това кой е Бог и защо е направил този странен и прекрасен свят с нас хората като част от него. Тези въпроси са съсредоточени върху първата и втората страница на Библията.

Надяваме се, че това е полезно и поглъщащо за вас и ще ви накара да си зададете някои въпроси, за които може да не сте си мислили преди.

Последни публикации


Виж всички статии тук >>>