Добре дошли на страниците на Ekipirane.com!

Сайта се състои от три основни раздела – Статии, Книги и Хваление и поклонение. В раздела Книги може да намерите богата библиотека с книги и отделни страници за всеки от авторите със списък с неговите книги и друга информация за самия него. Раздела Хваление и поколнение се състои от страници с текстове на песни на български език и акорди за просвирване на музиката към тях.

Приветстваме ви с добре дошли в армията Божия и ви пожелаваме благословено прекарано време на страниците на сайта. Ако искате да споделите нещо с нас не се колебайте да ни пишете. Може да направите това на страницата за контакти.


Най-новото в статии:

Какво представляват Евангелията?

Довеждане на Евангелието до гърците


Матей: Исус е обещаният Месия

„Това е което се изпълни, което Господ беше казал чрез пророка…” Тук ще разберете за:

 • Защо не трябва да четем известната творба Диатесарон
 • Скритата формула, която Матей използва десет пъти
 • Матей пренебрегва ли най-основните принципи на библейската интерпретация
 • Каква е връзката с Мойсей и написаните от него пет книги
Едно от най-изненадващите неща, които читатели на Новия Завет откриват първоначално, е, че историята на Исус е разказана не веднъж, а четири пъти: „Евангелията“ според Матей… Марк… Лука… и Йоан. Защо в Новият завет

...прочети останалото

Марк: Евангелието на Слугата-Месия

Тук ще разберете за:

 • защо е най-пренебрегнатото от всичките евангелия?
 • това първото евангелие ли е било?
 • наистина ли завършва така както четем в него?
 • Това Евангелието от Петър ли е?
 • какво означва гръцката дума euthus и защо се среща 41 пъти?
 • колко рибари призова Исус? и…
 • защо Исус толкова упорито се опитва да запази в тайна своето служение?
Сред четирите Евангелия, това на Марк е било най-пренебрегнато от ранната църква. Наистина до шести век не е написан и един коментар по него! Това

...прочети останалото

Лука: Евангелието на Спасителя за изгубени хора навсякъде

Евангелието на Лука се откроява като уникално сред Евангелията по различни начини. От една страна, това е най-дългото от Евангелията, започвайки от по-рано в живота на Исус от другите (с известието за раждането на Йоан Кръстител) и завършва по-късно (с възкачването на Исус на небето). Само Лука разкрива нещо за детството на Исус, като описва посещението на семейството му в Йерусалим, когато той е бил на 12 години (Лука 2: 41–52). Още по-важно е, че Лука е единственият писател на Евангелието, който е предоставил и продължение в лицето на книгата Деянията. Лука продължава своята история отвъд живота, смъртта и въ

...прочети останалото

Йоан: Евангелието на Вечния Син, Който разкрива Отца

Всеки, който чете първите три Евангелия - Матей, Марк и Лука - веднага ще забележи поразителните сходства помежду им. И трите разказват много подобни, почти едни и същи истории, понякога с еднакви формулировки и следват една и съща основна сюжетна линия. Поради тези прилики се наричат ​​„синоптични евангелия“ (думата синоптик обозначава нещо с „обща перспектива“). Докато деветдесет процента от историите на Марк се появяват или в Матей, или в Лука, деветдесет процента от Четвъртото Евангелие - Евангелието на Йоан - е уникално. Един коментатор нарича Йоан отцепникът от "Евангелието", а и това е подходящ

...прочети останалотоЗапишете се тук, защото така първи ще разбирате за новите неща в сайта

*