equipping

Демонични доктрини

Пророчески бюлетин на MorningStar Ministries #41
Рик Джойнър

В последните години много древни ереси са се носили из църквата отново, измамвайки мнозина, дори отклонявайки цели движения. Това са същите измами, които са се опитвали да отклонят църквата от първи век, поради което по-голямата част от Новия Завет е написан за да се сражават с тях. Те нахлуват по много тънки, привидно невинни начини, но бързо започват да разяждат самите основи на християнството до мястото където тези, които продължават в тях са действително "отделени от Христос" по начина, по който Писанията предупреждават, че това ще се случи. Както четем в 1 Тимотей 4:1-6:

А Духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и демонични учения

чрез лицемерието на онези, които говорят лъжа, чиято съвест е прегоряла,

които забраняват жененето и заповядват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се приемат с благодарение от онези, които вярват и познават истината.

Защото всичко създадено от Бога е добро и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение,

понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.

В това като съветваш братята, ще бъдеш добър служител на Исус Христос, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си последвал.

Понеже тези доктрини са толкова очевидно противни на Писанието, ние не мислим, че те ще имат шанс да успеят в църквата. Ние сме сгрешили, и сме били шокирани когато сме виждали някои от привидно най-твърдите, верни вярващи отвлечени от тези измами. Много бързо стават изолирани и после са измамени до там, че дори да отхвърлят кръста и да се връщат към различните форми на легализъм за придобиване на праведност и дори до закона на Мойсей, точно както горното Писание ни предупреждава, че ще видим да се случва в последните дни.

Една доктрина, която се опитва да нахлуе в църквата изисква християните да ядат в съответствие с юдейския закон, който заявява, че ако някой не прави така те не само, че не се покоряват на Бог, но и отварят себе си за демони. Някои дори отиват твърде далеч като казват, че тези, които не се съгласяват с тези закони за храна не могат да бъдат изцелени от Господа, и дори са в опасност да си изгубят спасението.

В Писанието цитирано по-горе, "заповедта да се въздържаме от ястия" е наречена демонична доктрина упълномощена от измамливи духове. Това изглежда е мястото където влизат множество други измами, които започват да разяждат самите основи на библейската християнска вяра. Както тези стихове заявяват, в последните дни тази форма на легализъм е главен начин, по който мнозина ще бъдат "отклонени от вярата." Също е дадена и библейската противоотрова срещу тези ереси, което е в това като съветваш братята, ще бъдеш добър служител на Исус Христос, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си последвал" (1 Тимотей 4:6).

Понеже толкова голяма част от Новия Завет е бил написан за да се противопостави на самите тези доктрини, които са нападали църквата от първи век, тези учители на ереси е трябвало да подкопаят авторитета на Новия Завет за да разпространят своята измама, и те са го направили. След като се стремели да обърнат вярващите към Стария Завет като истинската основа на вярата, те започнали да предизвикват, особено апостол Павел като отклонил се учител. Разбира се, те пропускали факта, че всички от апостолите и стареите на ранната църква се съгласявали с Павел, което било ясно установено на Събора в Ерусалим, и много пъти потвърждавано в собствените им писма до църквата. Решението на Събора в Ерусалим е изложено в Деяния 15:22-29:

Тогава апостолите и старейшините, с цялата църква, намериха за добре да изберат помежду си мъже и да ги пратят в Антиохия с Павел и Варнава, а именно: Юда, който се наричаше и Варсава, и Сила -- водители между братята.

И по тях написаха следното:

От братята апостоли и старейшини поздрав до братята, които са от езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия.

„Понеже чухме, че някои, които са излезли от нас, са ви разтревожили с думите си и са смутили душите ви, (като ви казват да се обрязвате и да пазите закона), без да са приели заповед от нас,

то ние, като дойдохме до единодушие, намерихме за добре да изберем мъже и да ги изпратим до вас заедно с възлюбените ни Варнава и Павел,

хора, които рискуваха живота си за Името на нашия Господ Исус Христос.

„И така, изпращаме Юда и Сила, които ще ви съобщят устно същите неща.

„Защото се видя добре на Святия Дух и на нас да не ви налагаме никакво друго бреме, освен следните необходими неща:

да се въздържате от ядене на идоложертвено, кръв и удушено, и от блудство; от които ако се пазите, добре ще направите. Здравейте!

В своите писма Павел се обръща към този въпрос на диетичен легализъм с ясно и специфично поучение, не само защото това ще изплува до някаква степен във всяко поколение, но защото, както той заявява в 1 Тимотей 4:6, в последните дни това ще бъде поддържано от демонична сила и подпомагано от измамливи духове. Демоничната измамна сила, която сега придружава тези ереси очевидно се увеличава драматично, покорявайки мнозина с дух на измама, което изглежда почти невъзможно да се разбере.

Измамата е измамна, и тези, които падат в нея очевидно не разбират това. Въпреки че противоречията в тези доктрини са често толкова очевидни, че изглеждат абсурдни, за жалост те не могат да бъдат видяни от тези, които идват под техните последствия. Скоро дори най-ясните библейски поучения, които срещат тези измами няма да имат ефект върху тях тъй като те често много смело и възмутително изкривяват Писания за да потвърдят тези фалшиви доктрини. Те безсрамно се опитват да приложат всяко споменаване в Новия Завет на заповеди или закони -- към Закона на Мойсей на мястото на "новите заповеди" на любов, които Господ ни даде -- които в същност изпълняват закона и "съвършения закон на свободата" (Яков 1:25) към който те действително се отнасят.

Тези ереси са съвременни опити отново да се занесе църквата под ярема на Закона. Понеже някои имат своя произход в Месиански движения, мнозина започват силно да се противопоставят на всички Месиански движения. Жалко, че много от Месианските лидери, с които ние сме дискутирали това не само признават какво са тези ереси, но също така са разтревожени и започват да се изправят силно срещу тях. Някои бързо разглеждат тези ереси като друга форма на заместващата теология.

Други Месиански групи все още се борят с тези въпроси, но тези, които искрено обичат истината ще излязат от това със силна привързаност към свободата, която ни е била дадена в Христос. Тази свобода никога не може да бъде компрометирана без най-трагичните последствия за някой, който се доверява на изкуплението на кръста. В Галатяни 2:11-14, ние виждаме, че в първи век дори Петър, "апостола на юдеите" заедно с Варнава и още други, бяха временно впримчени от тази измама докато бяха на посещение в Антиохия.

Не може да има никакъв компромис с някоя основна истина -- всяка доктрина, която се опитва да измести кръста на Исус като изкупление за греха и единствения източник на праведност, е много опасна ерес. Както Писанието предупреждава, това в действителност може да ни отдели от Христос. Както сме уверени, "Защото целият закон се изпълнява в една дума, в тази: "Да любиш ближния си както себе си" (Галатяни 5:14).

Тези, които сега са отнасяни от тази съвременна форма на древната ерес обикновено правят това както ни се казва в Римляни 10:3-4:

Понеже, като не познаваха Божията правда и като искаха да установят своя собствена, не се покориха на Божията правда.

Защото Христос е краят на закона за правда на всеки, който вярва (Римляни 10:3-4).

Самия закон заявява, че ако някой е виновен за това, че не спазва само една заповед той е виновен за нарушаването на целия закон. Ако някой ще спазва целия закон той ще трябва да се върне към това да принася жертвите изисквани от Закона. Това включва не само убиване с камъни на прелюбодейците (вижте Левит 20:10), хомосексуалистите (вижте Левит 20:13), и тези, които се стремят да ни отклонят от Господа (виж Левит 13:6-11), но дори упоритите, бунтовни деца (вижте Второзаконие 21:18-21), също както и този, който нарушава съботата (вижте Числа 15:32-36). Поради това, съвременните юдеизатори безочливо махат и подбират частите на Закона, които те мислят, че трябва да бъдат пазени днес и пренебрегват останалите. Това, заедно с другите неща прави много противоречия в техните поучения, които са удивително незабелязвани от техните последователи. И отново, измамата е измамна. Както Павел се опитва да предупреди тези, които глупаво са паднали в това по неговото време,

Защото Мойсей пише за правдата, която е от закона: "ако човек прави това, ще живее чрез него (Римляни 10:5).

Да! Повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия закон (Галатяни 5:3).

Ако сме се прилепили към Закона на Мойсей днес колко от нас ще трябва да убием децата си? В същност, ако нашите родители са се придържали към Закона, колко от нас биха били тук сега, особено тези от нас, които са израснали през 60-те? Колко от нас, които сега служат на Господа в истина никога не са правили това чрез изневярата, с която  са живяли преди Христос? Колко хомосексуалисти не биха имали шанс за освобождение и спасение? И колко можеха да избегнат осъждението, което закона дава когато простото действие на събиране на пръчки завършва с убиване с камъни?

Закона установява стандартите на Божията праведност и истината, че последствието от греха е смърт. Обаче, той беше настойник, който да ни отведе при Христос, принуждавайки ни да паднем в основата на кръста за нашето спасение и да открием праведността си в Христос. Единственото Божие лекарство за греха е кръста, и милостта на Бог, която триумфира над съда се намира само там.

Понеже Закона не можел да бъде "понасян" от падналия човек, тези, които се обръщали към Закона за праведност в първи век били гледани като "кучета." Това е защото кучетата ще се върнат и ще ядат собствения си бълвоч. Ето защо Павел пише във Филипяни 3:2-9:

Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от лъжливото обрязване.

Защото ние сме обрязаните, които служим в Божия Дух и се хвалим с Христос Исус, и не се уповаваме на плътта.

Макар че аз бих могъл и на плътта да се уповавам. Ако някой друг мисли, че може да се уповава на плътта, то аз повече:

обрязън съм бил на осмия ден, от израилевия род съм, от вениаминовото племе, евреин от евреи, според закона - фарисей,

според ревностното ми желание -- гонител на църквата, според правдата на закона --непорочен.

Но това, което беше за мен придобивка, го счетох като загуба заради Христос.

А освен това всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо - познаването на моя Господ Христос Исус, заради когото изгубих всичко и считам всичко за измет, за да придобия Христос

и да се намеря в Него, като нямам моята правда, която е от закона, а тази, която е чрез вярата в Христос -- правдата, която е от Бога въз основа на вяра.

В Откровение 22:15, Господ казва относно Неговия град, "А отвън са псетата, чародейците, блудниците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже." Това не е много добра група, в която да бъдеш включен, но такава е съдбата на тези, които се обръщат към закона за установяване на собствената им праведност.

Божия метод за откриване на спасение на езичниците

Какво би било по-трудно за Бог, да изкупи  определен вид храна или една цяла група хора? Той откри на апостол Петър, че Неговото спасение беше за всяка човешка класа и че сега той може да яде неща, които преди бяха осъждани от Закона. Бог отиде до големи крайности за да докаже на Петър, че Той може да очисти всичко и всеки както четем в Деяния 10:9-20. Това доведе до Петър отварянето на вратата за езичниците отивайки в къщата на Корнилий, римски центурион (стотник). Докато проповядваше евангелието, той и неговата компания от обрязани юдеи бяха удивени когато видяха изливането на Святия Дух върху езичниците събрани там.

Дори в светлината на тези забележителни събития, юдейските вярващи в Ерусалим спориха с Петър за спасението на езичниците, "казвайки, 'При необрязани хора си влизал и си ял с тях!''' (Деяния 11:3). Въпреки всичко, това беше истина. Бог изчисти група хора убеждавайки Петър, че Той също така може да изчисти определен вид храна, който той беше видял в своето видение.

Забележително е да се отбележи, че това се случи в Йопия, същия град където Йона отхвърли Божия призив за ниневийците. С благодарност Симон беше склонен да приеме ново откровение от Бог въпреки че то отиде срещу вековното поучение, което управляваше юдейското мислене, когато Бог изработи трайна промяна в много измерения чрез смъртта, погребването, и възкресението на Христос Исус. Все пак този въпрос продължи да тормози младата църква. Поради тази причина Павел пише на коринтската църква:

Яжте всичко, което се продава в месарницата, без да го изпитвате заради съвестта си; защото "ГОСПОДНА е земята и всичко, каквото има в нея" (1 Коринтяни 10:25-26).

До църквата в Рим той пише:

Приемайте слабия във вярата, но не за да спорите за мнения.

Един вярва, че може да яде всичко, а слабият във вярата яде само зеленчук.

Който яде, да не презира този, който не яде, и който не яде, да не съди този, който яде, защото Бог го е приел.

Кой си ти, за да съдиш чужд слуга? Пред своя собствен господар той стои или пада. Но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои.

Някой уважава един ден повече от друг ден, а друг човек уважава всеки ден. всеки да бъде напълно уверен в своя ум.

Който пази деня, за Господа го пази, (а който не пази деня, за Господа не го пази). Който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога и който не яде, за Господа не яде, и благодари на Бога.

Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си.

Понеже, ако живеем, за Господа живеем и ако умираме, за Господа умираме. И така, дали живеем, или умираме, на Господа сме (Римляни 14:1-8).

Павел беше убеден от Самия Господ Исус, че нищо не беше нечисто за него.

Зная и съм уверен в Господ Исус, че нищо не е само по себе си нечисто; само за този, който счита нещо за нечисто, за него то е нечисто (Римляни 14:14).

Когато Павел използва гръцката дума койнос за нечист или мръсен, това е същата дума, която и Петър и Господа използваха в Деяния 11:8-9. "Но аз казах: Не, Господи, защото никога не е влизало в устата ми нещо мръсно или нечисто. Но гласът втори път ми проговори от небето: Което Бог е очистил, ти не го считай за нечисто." Ако Бог не може да очисти цялата храна, как ще може да очисти цялото човечество?

На колосяните Павел пише:

И така, никой да не ви осъжда за ястие или питие, или във връзка с някой празник или новолуние, или събота,

които са сянка на бъдещето, но тялото е Христово.

Никой да не ви отнема наградата, вършейки собствената си воля в смирение и поклонение на ангели, като се вглъбява в неща, които не е видял, и напразно се надува с плътския си ум,

а не държи Главата, Христос, от когото цялото тяло, подкрепяно и сглобявано чрез своите стави и връзки, расте с растежа на Бога.

И така, ако сте умрели с Христос за първоначалните учения на света, тогава защо, като че ли живеете в света, се подчинявате на постановления като:

Не докосвай; не хващай; не вкусвай,

които всички се развалят от употреба, според човешки заповеди и учения?

Тези неща наистина имат вид на мъдрост в своеволно богослужение и смирение, и в нещадене на тялото, но нямат никаква стойност, а са за угаждането на плътта (Колосяни 2:16-23).

Самия Исус се обръща към този въпрос:

И пак повика множеството и им каза: Слушайте Ме всички и разбирайте.

Няма нищо извън човека, което, като влиза в него, може да го оскверни; но тези неща, които излизат от него, те оскверняват човека.

(Ако има някой уши да слуша, нека слуша.)

И като остави множеството и влезе в къщи, учениците Му Го попитаха за притчата.

И Той им каза: И вие ли още не проумявате? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни?

Защото не влиза в сърцето му, а в корема и се изхожда. С това Той обяви всички ястия за чисти.

Каза още: Това, което излиза от човека, то осквернява човека.

Защото отвътре, от сърцето на хората, излизат лоши мисли, блудства, кражби, убийства,

прелюбодейства, користолюбие, злина, коварство, сладострастие, лукавство, богохулство, гордост, безумство.

Всички тези зли неща излизат отвътре и оскверняват човека (Марк 7:14-23)

Исус учи, че това, което е в сърцето на човека е това, което го осквернява, а не това, което влиза през устата му. Ето защо се изисква сърдечна вяра за да се очисти човек -- сърдечна вяра в работата, която Исус е извършил в наша полза. Неговата кръв е, която ни очиства, а не нашата привързаност към някакви закони за тялото.

Ядене за здраве

Докато е истина, че навиците на ядене имат значителен ефект върху здравето на някого, също е ясно от същността и на Исусовите и на Павловите библейски поучения -- те не учеха ядене според Левитския сборник от закони като Новозаветна заповед от Бог. Те учеха напълно обратното.

Да се следва нечия съвест в области, които не са специфично споменати в Писанието е основен аспект на Новозаветната свобода, за която Господ умря. Също е ясно, че не е за да установява такива диетични правила като заповеди или постановления за нейните членове. Всеки е лично свободен да възприеме своя диетичен правилник, и не трябва да налагаме натиск един на друг в тези области. "Христос ни освободи за свобода…" (Галатяни 5:1 NAS). Нека тогава да имаме смелостта и решителността да поддържаме апостолското указание:

И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.

Ето, аз, Павел, ви казвам, че ако се обрязвате, Христос никак няма да ви ползва.

Да! Повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия закон.

Вие, които искате да се оправдаете чрез закона, сте се отлъчили от Христос, отпаднали сте от благодатта.

Защото ние чрез Духа очакваме изпълнението на надеждата за правдата чрез вяра.

Понеже в Христос Исус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а вярата, която действа чрез любовта (Галатяни 5:1-6).

Обрязването било главен спор повдиган от юдеизаторите в първи век, но същите принципи са в сила за всеки аспект от Закона, който е наложен върху вярващите като средство за установяване на тяхното стоене пред Бог вместо кръста. Главните нашествия на съвременния вариант изглежда са преустановяване на диетичните правила на Закона на Мойсей. Това е нашествие, което изглежда неизбежно и води до други ереси. Обаче, има някои, които препоръчват ядене според Закона просто поради здравословни причини, и това не трябва да бъде обърквано с тези, които заставят вярващите да спазват диетичните закони като форма на покорство към Бог.

Нова опустошителна форма на робство за африканските американци

Едно от разклоненията на тези отклоняващи се поучения е опита да се юдеизират африкански американци като ги накарат да мислят, че те са части от загубените племена на Израел. Заставянето на вярващите да се върнат към Закона беше споменато от Новозаветните апостоли като донасянето им отново под игото на робството, и това е точно това, което тази нова форма на древната ерес се опитва да направи. Когато това има за цел особено африкански-американци, които в близката история бяха освободени от физическо робство, това духовно робство е дори повече от подигравателно -- това е трагична жестокост, на която само дявола е способен.

Както различни Месианци и други лидери са наблюдавали, тези, които падат в тази измама са в повечето случаи тези, които им липсва силна лична самоличност, и следователно лесно са привлечени да търсят самоличност като някои от "Божият избран народ." Това може да се случи само на тези, които не успяват да разберат, че основната самоличност е да бъдат намерени в Христос като "ново създание." Както ни се казва във 2 Коринтяни 5:16-17:

Затова, отсега нататък ние не познаваме никого по плът; дори и да сме познавали Христос по плът, пак сега вече не Го познаваме така.

И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново.

Както заявихме, такива измами са възможни само поради основна липса на разбиране на новото създание, което сме призовани да бъдем. Обаче, на много християни им липсват тези основни поучения. Това не прави набези само сред африкано-американските църкви, но в църквата. Една от най-популярните форми на това поучение е наречена "Британски Израелизъм," което се опитва да установи британците като загубените племена на Израел (10-те северни племена, които са били разпръснати и загубени за историята). Имаше също една публикувана книга стремяща се да установи японците като едно от загубените племена на Израел. Очевидно е, че рано или късно те ще се опитат да убедят всички, че те са част от загубените племена на Израел. В същност, аргументите са напълно непреодолими, и има вероятно някаква истина в това. В същност, не е невероятно, че всички раси сега имат някакви прародители от тези загубени племена.

И така какво? Тези, които са в Христос, които са от новото създание, са първото поколение произлязло от Бог! Само тези, на които им липсва най-основното разбиране за това кои са в Христос ще бъдат толкова заинтересовани за това кои са в плътта. Само тези, които са слаби в тяхната самоличност в Христос ще бъдат привлечени да се чувстват специални, или да бъдат включени в специална група по начин като този. Истината е, че мнозина са слаби в тяхната самоличност в Христос, и те са лесна плячка за такива измами.

Атакуване на единственото име, чрез което ние сме спасени

Друго отклоняващо се разклонение на тази доктрина се стреми да установи, че името "Исус" е езическо име, и че ние следователно трябва да използваме единствено името Йешуа, което е "характерно еврейско име." Те също отхвърлят всички други имена за Татко освен Яхве, което само по себе си е човешка производна за това, което се предполага да бъде "невъзможното за произнасяне име на Бог." Ако е "невъзможно за произнасяне" защо въобще се опитваме да го произнасяме? Въпреки това, кой баща ще иска неговите деца да го наричат с неговото пълно, правилно име преди да им отговори? Това може да изглежда много жестоко за някой да го получи, но много ще го получат.

Бог не е дребнав както някои глупаво считат. Господ все още изцелява в "името на Исус." Дори демоните разпознават това име и Му се покоряват. Господ знае когато ти го призоваваш без значение от това какъв език използваш. Магьосничеството е основано на формули и заклинания, и ние трябва да израснем и да отхвърлим тези нелепи доктрини, които тези глупави и измамени хора се опитват да наложат на вярващите. Ако ги приемете, вие ще се отклоните от това да бъдете вярващ в някой, който се опитва да установи собствената си праведност бивайки изпълнител -- отлъчени от Христос, който е нашата праведност.

Ние също трябва да помним, че има много здрави вярващи, които предпочитат да използват името Йешуа поради различни причини, което по никакъв начин не се отразява на техния духовен характер. Обаче, ние трябва да разберем, че демоните мразят това име защото те познават Неговата сила, и ние трябва да бъдем предпазливи към всеки човек, който се стреми да подкопае името на Исус по някакъв начин. Такива хора са очевидно демонично повлияни.

Противоотровата

Противоотровата за тези отрови, с които някои се опитват да нахранят църквата се намира в първите стихове, които ние цитирахме в това послание от 1 Тимотей 4:1-6. Ние трябва да обучим Божиите хора в тези неща, и да усилим основните доктрини на вярата, от които много са се отклонили.

В този Бюлетин ние се занимавахме само повърхностно с тези ереси, и се въздържахме от това да споменем специфични учители на тези доктрини или техни книги. Обаче, ние не сме против това да ги споменем за да предпазим църквата, което има явен прецедент в Новия Завет. Ако това продължава да нахлува в църквата, ние ще се разправим с тях както трябва, вероятно споменавайки ги в бъдещи издания на Журнала на Морнинг Стар, който се разпространява дори по-широко от този Бюлетин. Ние също сме учили за тези ереси и ще направим аудио и видео касети, които да са на разположение чрез нашия каталог и уебсайт. Ние трябва да конфронтираме такива ереси или в противен случай никога няма да бъдем истински пастири или стражи. Ако те нахлуват във вашата църква или движение, те също трябва да бъдат конфронтирани, ако вие ще бъдете истински пастир или страж.

Всичко, от което се нуждаем за да конфронтираме такива отклоняващи се учения е в Новия Завет, който беше написан главно за да се конфронтира с корените на фалшиви доктрини, които постоянно се опитваха да спечелят достъп до църквата. Книгата Галатяни беше специфично написана за да се обърне към ереста, към която ние се обърнахме тука. Аз силно препоръчвам всеки вярващ да чете целия Нов Завет всяка година, което може да се на прави само за шест месеца като се чете по една глава на ден.

Ние също не трябва да позволяваме това отклоняващо се учение да ни кара да контраатакуваме и да ни спира да четен Стария Завет. Всяко място в Новия Завет където се споменава "Писанието" се отнася до Стария Завет. Ние трябва обаче, да имаме силна основа на разбиране на Новия Завет, за да видим как Стария Завет ни посочва и ни подготвя за Новия Завет в Христос. Основно това е "всичко за Исус." Ние трябва да отхвърлим всичко, което се опитва да Го засенчи като Единствения, който е Пътя, Истината, и нашия Живот.

 

Превод: Емил Енчев

 

Copyright © 2010 | НАЧАЛО | КОНТАКТИ | ВРЪЗКИ | АВТОР | ekipirane.com