Апостолско училище

Сесия 1 Пророческа картина на църквата


Тамо Найду / изтегли


Сесия 2 Пророческа църква – продължение


Тамо Найду / изтегли


Сесия 3 318 – Синове


Д-р Сеги Говендър / изтегли


Сесия 4 Жезъла и тоягата – Зрялост


Сам Солейн / изтегли


Сесия 5 Нашите духове върнати на Бог, Духа


Сам Солейн / изтегли


Сесия 6 Пророческа църква – Дъжда е доктрината


Тамо Найду / изтегли


Сесия 7 Картина на църквата, продължение


Тамо Найду / изтегли


Сесия 8 Синове 318-276, продължение


Д-р Сеги Говендър / изтегли


Сесия 9 Изявяване на зрелите Божии синове – Виждане


Д-р Сеги Говендър / изтегли


Сесия 10 Божиите Управления


Сам Солейн / изтегли


Сесия 1 Въведение


Тамо Найду / изтегли


Сесия 2 Модела Баща и син


Тамо Найду / изтегли


Сесия 3 Реформиране на доктрината


Шон Блигнот / изтегли


Сесия 4 Практично знание


Д-р Сеги Говендър / изтегли


Сесия 5 Практично знание – продължение


Д-р Сеги Говендър / изтегли


Сесия 6 Меха Баща и син


Тамо Найду / изтегли


Сесия 7 Плода на меха


Тамо Найду / изтегли


Сесия 8 Реката на Бог


Шон Блигнот / изтегли


Сесия 9 Хипер благодатта и истинското покаяние


Д-р Сеги Говендър / изтегли


Сесия 10 Реформацията изисква покаяние


Д-р Сеги Говендър / изтегли


Сесия 11 Дъждовните капки на доктрината – Изцеление на земята


Тамо Найду / изтегли


Сесия 12 Дъжд – Доктрина – Чист Дух


Тамо Найду / изтегли


Сесия 13 Чист Дух II


Тамо Найду / изтегли


Сесия 14 Илия – Изобилието на дъжда


Шон Блигнот / изтегли


Сесия 15 Хипер благодатта и закона


Д-р Сеги Говендър / изтегли


Сесия 16 Хипер благодатта – продължение


Д-р Сеги Говендър / изтегли


Сесия 17 Меха Баща-син – продължение


Тамо Найду / изтегли


Сесия 18 Меха – продължение


Тамо Найду / изтегли


Сесия 19 Закриване на Апостолското училище за служение


Тамо Найду / изтегли