ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ГРАДЕЖ

УРОК 10 – (АВС)

 

ПРОЧЕТЕТЕ СЪДИИ 13–16 (САМСОН )

ВЪПРОС

ХАРИЗМАТИЧНА ЦЪРКВА се отнася до църква съсредоточена върху дарбите. Тя обхваща период приблизително от 1900 до 2000 година.

Съживлението на улица „Азуза” в началото на 1900 година се съсредоточава върху езиците.

През 70−те години на 20 век вниманието бе съсредоточено върху вярата.

80−те години на 20 век наблегнаха на пророците и пророчествата.

90−те години на 20 век се фокусираха върху апостолите.

Всяко фокусиране върху дарбата, включително дарбата на апостол (наречено апостолско движение) е харизматичен манталитет.

Използвайки Съдии 13–16 обяснете как Самсон е преобраз/картина на ХАРИЗМАТИЧНАТА ЦЪРКВА/ДВИЖЕНИЕ. 

ОТГОВОРИ (УРОК 10 – ХАРИЗМАТИЧНАТА ЦЪРКВА) – АВС

Петдесятното движение, поради наблягането му на дарбата на езиците, е включено към харизматичната църква.

СЛЕДВАТ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ХАРИЗМАТИЧНАТА ЦЪРКВА/ДВИЖЕНИЕ:

1. ЗАПОЧНАТО ОТ БОГ СЛЕД ПЕРИОД НА БЕЗПЛОДИЕ.

Съдии 13:3

И ангелът на ГОСПОДА се яви на жената и каза й: „Наистина, сега си бездетна и не раждаш; но ще заченеш и ще родиш син“. (NKJ)

Църквата беше безплодна що се отнася до проявление на дарбите преди петдесятните преживявания в началото на 20ти век. Точно както ангелът на Господа се намеси суверенно в живота на жената, така Бог се намеси суверенно в живота на църквата, например, съживлението на улица „Азуза”. 

2. ЧИСТО НАЧАЛО.

Съдии 13:4-5

4„Затова сега, пази се моля да не пиеш вино или спиртно питие, и да не ядеш нищо нечисто.

5„Защото, ето, ще заченеш и ще родиш син. И бръснач да не мине през главата му, защото  детето ще бъде Назарей на Бога от утробата;“ (NKJ)

Движението бе родено в чистота. Назарей означава отделяне. Движението бе възнамерявано да освободи Божия народ от филистимците (задоволяване/затъване ). 

3. ТОВА БЕШЕ ДВИЖЕНИЕ НА „ЗАПОЧВАНЕ”, А НЕ НА „ПРИКЛЮЧВАНЕ“.

Съдии 13:5

„Защото, ето, ще заченеш и ще родиш син. И бръснач да не мине през главата му, защото  детето ще бъде Назарей на Бога от утробата; и той ще почне да избавя Израел от ръката на филистимците„. (NKJ) 

4. ТОВА БЕ ЗАКОННО ДВИЖЕНИЕ.

Точно както Самсон, харизматичното движение започна суверенно. В допълнение, приемането на ярето за принос (традиционния принос за грях) потвърди ангелът.

Съдии 13:19

Тогава Маное взе ярето и хлебния принос, и ги принесе върху камъка на ГОСПОДА. И той постъпваше чудно, докато Маное и жена му гледаха. (NKJ)

(Гедеон също изпита проявлението посредством принос на яре.) 

5. ДУХЪТ СЕ РАЗДВИЖИ.

Съдии 13:25

И Духът на ГОСПОДА за почна да се движи върху него в Маханедан, между Сарая и Естаол.

Харизматичното движение се характеризираше с големи движения на Духа. 

6. ДВИЖЕНИЕТО БЕ ПОСЛЕДВАНО ОТ ДУХОВЕН УПАДЪК.

Съдии 14:1

И Самсон слезе в Тамнат и видя в Тамнат една жена от филистимските дъщери. (NKJ)

След като Духът се раздвижи върху Самсон, той СЛЕЗЕ. Харизматичната църква пропиля движението на Бог. Вместо да поемат личната отговорност да вървят нагоре или в Божието Слово, харизматиците изпаднаха в плътско задоволяване. Къщи, коли, земя и сексуална неморалност станаха приоритети. 

7. ИЗЛАГАНЕ НА СЕКСУАЛНА КРЕПОСТ.

Самсон търсеше това, което бе забранено – И ВСЕ ПАК ТОВА БЕШЕ ОТ ГОСПОДА.

Съдии 14:4

Но баща му и майка му не знаеха, че това беше от ГОСПОДА – че той търсеше причина да се раздвижи против филистимците. Защото по онова време филистимците владееха над Израел. (NKJ)

Бог възнамеряваше да покаже, че филистимците владееха над Израел, т.е., че плътта управляваше. Харизматичното движение показа похотливост в църквата. 

8. НЯМА АПОСТОЛСКА ПРОРОЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ.

Съдии 14:3

Тогава баща му и майка му му казаха: „Няма ли някоя жена между дъщерите на братята ти, или между всичките ми хора, че трябва да отидеш да вземаш жена от необрязаните филистимци?“ А Самсон каза на баща си: „Нея ми вземи, защото тя ми е угодна“. (NKJ)

Самсон не послуша баща си и майка си, образи на апостол и пророк съответно. 

9. ЗАГЛУШАВАНЕ НА ЛЪВА.

Съдии 14:5-6

5Тогава Самсон слезе с баща си и майка си в Тамнат, и стигнаха до тамнатските лозя. И за негова изненада, едно малко лъвче дойде ревейки против него.

6И Духът на ГОСПОДА дойде със сила на него, и той го разкъса както някой би разкъсал яре, въпреки че нямаше нищо в ръката си. Но не каза на баща си нито на майка си какво направи.(NKJ)

Лъвът ревеше срещу нарушаването на завета от страна на Самсон. Образно казано, това е Исус, който изревава неодобрението Си в църквата. Харизматичната църква заглуши всяко несъгласие. ТЯ НАРЕЧЕ ЛЪВЪТ ДЯВОЛЪТ. 

10. ХАРИЗМАТИЧНАТА ЦЪРКВА ДАДЕ НА ХОРАТА МЕД.

Съдии 14:8-9

8И след време, като се върна да я вземе, той се отби от пътя, за да види трупа на лъва. И ето рой пчели и мед имаше в трупа на лъва.

9И взе от него в ръцете си и вървеше, ядейки. Когато застигна баща си и майка си, даде и на тях, и те също ядоха. Но не им каза, че беше взел меда от трупа на лъва.

Това беше едно  сладко движение. То никога не даде силно месо. Това беше движение, пълно с клишета и добри думи. Медът дойде от ЛЪВОВИЯ ТРУП – дойде от нещо мъртво. 

11. ХАРИЗМАТИЧНОТО ДВИЖЕНИЕ НЕ ДОНЕСЕ ОТКРОВЕНИЕ, ТО ЗАДАДЕ ГАТАНКИ.

Съдии 14:12

Тогава Самсон им каза: „Нека да ви задам една гатанка. Ако можете да я решите правилно и да ми я обясните през седемте дена на празника, тогава аз ще ви дам тридесет ленени ризи и тридесет дрехи за премяна“. (NKJ)

Харизматичната църква зададе объркващи въпроси и даде лични тълкувания.

ПРИМЕРИ ЗА ХАРИЗМАТИЧНИ ГАТАНКИ:

За всяка история има слава,

За всяка слава има история,

Ако нямате историята, тогава нямате и славата.

Сърцевината на проблема е проблема на сърцето.

Ако сърцевината на проблема е проблема на сърцето, то проблемът на сърцето е сърцевината на проблема.

Много от тези гатанки могат да бъдат отгатнати само от твореца им. 

12. ЗАГУБА НА ЦЕЛТА.

Вместо да унищожи филистимците Самсон:

– си игра на гатанки с тях.

– празнува с тях (Съдии 14:10)

– се ожени за една от тях.

Филистимците са символ на плътта. Вместо да покорят плътта, харизматиците й угаждаха. 

13. АПОСТОЛСКО СЪБЛАЗНЯВАНЕ.

Съдии 14:10

И баща му слезе при жената. И Самсон направи угощение там, защото така правеха младежите. (NKJ)

След като Самсон слезе и баща му слезе. Много апостоли бяха съблазнени в харизматично угаждане. 

14. САНТИМЕНТАЛНА СЛАБОСТ.

Съдии 14:16 -17

16След това, жената на Самсон  заплака пред него, и каза: „Ти само ме мразиш! Ти не ме обичаш! Предложил си гатанка на синовете на моите хора, а на мене не си я обяснил“. А той й каза: „Виж, аз не съм я обяснил нито на баща си нито на майка си; така че на тебе ли трябва да я обясня?“

17Но тя плачеше пред него през седемте дена, през които траеше угощението им. А на седмия ден той й я каза, защото го притисна твърде много. Тогава тя обясни гатанката на синовете на нейните хора. (NKJ)

Харизматичната църква се подаде на сантиментално убеждаване и манипулация. Любовта се ценеше повече от истината. Много пастори се подадоха на тъжни истории и свидетелства. 

15. МАТЕРИАЛНА МОТИВАЦИЯ.

Единствената причина, поради която Самсон атакува врага беше да уреди дълга си.

Съдии 14:19

Тогава Духът на ГОСПОДА дойде със сила на него, и той слезе в Аскалон та изби тридесет мъже от тях, и като взе облеклата им, даде премените на ония, които отгатнаха гатанката. И гневът му пламна, и отиде в бащиния си дом. (NKJ)

Отново тук това бе движение надолу, след като Духът се движи на него по мощен начин. Харизматичното движение се характеризираше със силна материална мотивация в евангелизационните му кампании, конференции и мисии. Често пъти, повече време се отделяше на дарението, отколкото на Словото. Това се случи във време на мощно движение на Бог. 

16. СЪПРУГАТА БЕ ДАДЕНА НА НЕГОВИЯ КУМ.

Съдии 14:20

А жената на Самсон бе дадена на другаря му, който му беше кум. (NKJ)

По-добрата половинка избяга с кума. Разцеплението в църквите беше нещо нормално в харизматичното движение. Най-добрият старейшина избягал с половината църква, за да създаде свое собствено семейство. 

17. ПО-СКОРО ПРОТИВОДЕЙСТВАЩО, ОТКОЛКОТО ДЕЙСТВАЩО В ПОЛЗА.

Съдии 15:3

А Самсон им каза: „Този път ще бъда невинен спрямо филистимците, ако ги нараня!“ (NKJ)

Самсон атакува филистимците в отговор на лична криза – той не можа да върне жена си. Всъщност всяка атака срещу филистимците беше противодействаща.

Духовната дейност (атакуване срещу филистимците) в харизматичната църква (молитва, пост, специални корпоративни събирания) беше главно в следствие на криза или нужда, напр. болест, демонизиране, изграждане на проекти и т.н. 

18. ОГЪН ОТ ЛИСИЧАТА ОПАШКА

Съдии 15:4-5

4После Самсон отиде та хвана триста лисици; и взе факли, обърна лисиците опашка към опашка, и сложи по една факла в средата между всяка двойка опашки.

5И като запали факлите, пусна лисиците по сеитбите на филистимците и изгори копните и непожънатите класове, също и лозята и маслините. (NKJ)

Божият огън се насочи както в случая с огнения стълб в пустинята (Изход 13:21) и удостовери (3 Царе 18:24) личността Му.

Надав и Авиуд принесоха чужд огън (Числа 26:61).

ТОЗИ ОГЪН ДОЙДЕ ОТ ЛИСИЧА ОПАШКА.

Лисицата е символ на ЛУКАВСТВО.

Харизматичното движение се характеризираше с лукав огън. Точно както огънят от лисичата опашка унищожи лозята, така и човешки ресурси са били разрушени от измамлив огън, който никога не екипира вярващите. Много демонизирани хора бяха неволно повалени откъм цялостното учение на Божието Слово – неспособни да приемат каквото и да било Слово, което би довело до самоосвобождение. 

19. СЛЕД ОГЪНЯ ПРОГОВОРИ ПЛЪТТА.

Изход 3:2

И ангелът на  ГОСПОДА му се яви в огнен пламък изсред една къпина. Така че той погледна, и ето къпината гореше в огън, а къпината не изгаряше. (NKJ)

Изход 3:4

А когато ГОСПОД видя, че свърна да прегледа, Бог го извика изсред къпината и каза: „Мойсее, Мойсее!“ И той каза: „Ето ме“. (NKJ)

БОГ ПРОГОВОРИ ИЗСРЕД ОГЪНЯ.

Съдии 15:6

Тогава филистимците казаха: „Кой направи това?“ (NKJ)

СЛЕД ЛИСИЧИЯ ОГЪН ПРОГОВОРИХА ФИЛИСТИМЦИТЕ.

Измамливият огън от някои харизматични църкви бе последван от гласа на плътта.

Откровение 13:13-14

13Той вършеше големи знамения, до там че дори направи и огън да слезе от небето на земята пред хората.

14И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше дадено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. (NKJ) 

20. ПРЕЖИВЯВАНИЯ ОТ ТИПА НА „ПРОЦЕПА НА СКАЛАТА”.

Съдии 15:8

И порази ги с голямо клане на длъж и на шир; тогава слезе та седна в разцепа на скалата Итам. (NKJ)

Исус е определен, образно казано, като скалата. „Разцепът на скалата”означава страховитото, защитаващо, изявено Божие присъствие, което е беше класическа черта на харизматичното движение. 

21. УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЛЪТТА.

Съдии 15:11

Тогава три хиляди мъже от Юда слязоха в разцепа на скалата Итам, та рекоха на Самсон: „Не знаеш ли, че филистимците управляват над нас? Какво е това, което си ни направил?“ А той им каза: „Както ми направиха те, така им направих и аз“. (NKJ)

Братята на Самсон му напомниха кой управляваше.

КОГАТО  ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ ЛИДЕРИ В ХАРИЗМАТИЧНОТО ДВИЖЕНИЕ БЯХА ДИСКВАЛИФИЦИРАНИ, ИСТИНСКИТЕ ЛИДЕРИ ПРИЗНАХА, ЧЕ ПЛЪТТА (ФИЛИСТИМЦИТЕ) УПРАВЛЯВА В ЦЪРКВАТА. 

22. ПРАВИ НА ДРУГИТЕ ТАКА КАКТО ТЕ СА ТИ НАПРАВИЛИ.

Съдии 15:11

Тогава три хиляди мъже от Юда слязоха в разцепа на скалата Итам, та рекоха на Самсон: „Не знаеш ли, че филистимците управляват над нас? Какво е това, което си ни направил?“ А той им каза: „Както ми направиха те, така им направих и аз„. (NKJ)

Атаките на отмъщение не бяха нещо необичайно. Това понякога се случваше по телевизията, когато мега църкви се бореха една с друга. 

23. ВРЪЗВАНЕ И РАЗВЪРЗВАНЕ.

Съдии 15:13

Така че те му говориха, казвайки: „Не, само ще те вържем сигурно и ще те предадем в ръката им; но със сигурност няма да те убием“. И те го вързаха с две нови въжета и го изведоха от скалата. (NKJ)

Братята му го вързаха и го предадоха на филистимците.

Имаше толкова много връзване в харизматичното движение, че накрая брат бе вързан от брат. 

24. БРАТ ОБЕЗКУРАЖАВА БРАТ.

Съдии 15:13

Така че те му говориха, казвайки: „Не, само ще те вържем сигурно и ще те предадем в ръката им; но със сигурност няма да те убием“. И те го вързаха с две нови въжета и го изведоха от скалата. (NKJ)

Собствените братя на Самсон го изведоха от скалата. Собствените ви братя бяха тези, които ви обезкуражиха в харизматичното движение и ви отстраниха от изявеното присъствие на Бог. 

25. СЛУЖЕНИЕ НА ЕДИН ЧОВЕК.

Съдии 15:15-16

15Той намери прясна магарешка челюст, протегна ръката си и я взе, и уби хиляда мъже с нея.

16Тогава Самсон каза: „С магарешката челюст купове върху купове, с магарешката челюст аз убих хиляда мъже!“ (NKJ)

Самсон уби хиляда мъже съвсем сам.

Не беше необичайно за известни проповедници да наричат служенията си по техните имена, защото те сами ги правеха. Харизматичното служение бе лишено от работа в екип. 

26. ДАР СЛОВО.

Съдии 15:15

15Той намери прясна магарешка челюст, протегна ръката си и я взе, и уби хиляда мъже с нея.

Той свърши работата с прясна челюст.

Харизматичните победи често се дължаха на челюстта – дарът на „ченето”. Най-сладкодумните говорители идват от харизматичното движение. 

27. СЪЖИВЛЕНИЕ ЗАРАДИ ОЦЕЛЯВАНЕ.

Съдии 15:18

След това той ожадня много; така че извика към ГОСПОДА, и каза: „Ти даде чрез ръката на слугата Си това голямо избавление; а сега да умра ли от жажда и да падна в ръката на необрязаните?“ (NKJ)

Викът на Самсон бе: „Дай ми вода или умирам”.

Викът на харизматиците бе: „Съживи ни или умираме”.

Нуждата от съживление беше по-скоро с цел да се оцелее, отколкото да се ускори изпълнението на Божиите цели. 

28. КУХО ПОМАЗАНИЕ.

Съдии 15:19

И така Бог разцепи трапа, който е в Лехий, и вода излезе от него, и той пи; духът му се съвзе, и той се съживи. Затова, нарече мястото Енакоре, което е в Лехий до този ден. (NKJ)

Водата, която утоли жаждата на Самсон дойде от трапа, не от скалата.

Много харизматични църкви преживяват на кухо помазание. Това помазание е ДУХЪТ БЕЗ СЛОВОТО.

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ

– САМСОН НИКОГА НЕ ВОЮВА С МЕЧА (СИМВОЛ НА СЛОВОТО).

– СЛОВОТО НА ГОСПОДА НИКОГА НЕ ДОЙДЕ КЪМ САМСОН. 

29. УГАЖДАНЕ СЛЕД СЪЖИВЛЕНИЕТО.

Съдии 16:1

След това, Самсон отиде в Газа и видя една блудница там, и влезе при нея. (NKJ)

След съживлението Самсон се удовлетвори с блудницата.

Харизматичната църква пропиля движенията на Бог с плътско угаждане – църквата придоби повече коли, земя и сгради и все по-малко и по-малко от Бог и Неговото Слово. 

30. МОЩНИ ИЗЯВЛЕНИЯ ПОСРЕД ИЗВРАТЕН НАЧИН НА ЖИВОТ.

Съдии 16:3

А Самсон спа до среднощ; после стана в полунощ, хвана вратите на градската порта и двата стълба, изкърти ги заедно с лоста, тури ги на рамената си, и ги изнесе на върха на хълма, който е срещу Хеврон. (NKJ)

Самсон изкърти портата на Газа и я постави на хълма срещу Хеврон.

Това беше символично изявление към всеки филистимец – „ПОРТИТЕ НА ГАЗА НЯМА ДА НАДДЕЛЕЯТ НАД ХЕВРОН” (където живееше Божият народ).

Харизматиците твърдяха подобни изявления:

Матей 16:18

Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър, и на тая канара ще съградя Моята църква, и портите на Хадес няма да надделеят срещу нея„. (NKJ)

Непосредствено след това изявление Самсон наруши завета като имаше връзка с Далила.

Съдии 16:4

След това, той залюби една жена в долината Сорик, на име Далила. (NKJ) 

31. СИЛНИ РЪЦЕ, СИЛНИ РАМЕНЕ, НО БЕЗ УМ.

Той премести портите с ръцете си и ги пренесе на раменете си, но не успя да разпознае неправилността на взаимоотношението си с Далила. Това беше излишна изява, тъй като не нанесе поражение на филистимците, а просто отложи битката.

СЕГА ИМА СИЛНО ИЗИСКВАНЕ КЪМ ВСИЧКИ ВЯРВАЩИ ДА ИЗПОЛЗВАТ УМА СИ, КОЙТО ИМ Е ДАДЕН ОТ БОГ, ДА СЕ БОРЯТ ЗА ВЯРАТА. 

32. НЕПРАВИЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

Самсон се придвижи от жената в Тамнат до блудницата в Газа и накрая при Далила.

Много харизматици имат проблем с посвещението. Те се придвижват от църква на църква в търсене на някой, който да им угоди.

Съдии 14:3

Тогава баща му и майка му му казаха: „Няма ли някоя жена между дъщерите на братята ти, или между всичките ми хора, че трябва да отидеш да вземаш жена от необрязаните филистимци?“ А Самсон каза на баща си: „Нея ми вземи, защото тя ми е угодна“. (NKJ)

Съдии 14:3

Тогава баща му и майка му му казаха: „Няма ли някоя жена сред дъщерите на братята ти, или сред  целият ми народ, че трябва да отидеш и да си вземеш жена от необрязаните филистимци?“ А Самсон каза на баща си: „Вземи ми я, защото тя ми е угодна“. (NKJ)

Далила означава „принизен”. Представете си да имате връзка с някой, чието име и пророческа съдба е да ви принизи. 

33. „СТРУВА ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ИСУС”.

Цената, за която бе предаден Самсон беше 1100 сребърника, а Исус – само за 30.

Харизматичните знаменитости оцениха себе си повече от Исус. Тези, които са вързани от плътта бяха готови да платят цена. Чудесата и знаменията, и известните говорители бяха поставени с големи букви – Исус в малки букви или изобщо не бе споменат. 

34. БЕЗЗАКОНИЕ.

1100 е кратно число на 11, числото на беззаконието. Много лидери в харизматичното

движение станаха „сами закон”. Когато проявления се издигат над Божия глас и даровете над Този, който ги дава – това е беззаконие. 

35. СИЛА ВЪВ ВЪНШНИ ИЗЯВИ.

Съдии 16:6

И така Далила каза на Самсон: „Моля те, кажи ми къде лежи голямата ти сила, и с какво трябва да те вържат, за да те огорчат“. (NKJ)

Съдии 16:17

така че той й разказа цялото си сърце, и й каза: „Никога не е минавал бръснач през главата ми, защото аз съм Назарей на Бога от утробата на майка си. Ако се обръсна, тогава силата ми ще ме напусне, и ще стана слаб, и ще бъда като всеки друг човек“. (NKJ)

Самсон каза на Далила, че силата му бе в косата му. ТОЙ НЕ КАЗА, ЧЕ СИЛАТА МУ БЕ В БОГ.

Косата е символ на външни проявления. Косата е първото нещо, което забелязвате в един човек.

Силата на харизматиците лежеше във външни проявления:

– РАЗМЕРА НА СГРАДАТА.

– ГОЛЕМИНА НА СЪБРАНИЕТО.

– УМЕНИЯТА НА МУЗИКАЛНИЯ ТИМ.

– ОБЛЕКЛОТО НА ВОДАЧИТЕ (НАКОИ ХОРА ВЯРВАТ, ЧЕ ПОМАЗАНИЕТО СЕ НАМИРА ВЪВ ВРАТОВРЪЗКАТА).

– МЯСТОТО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА.

– ПОСЕЩАЕМОСТТТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА.

– ПРОЕКТИ.

– ХРАНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ.

– ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННИ КАМПАНИИ С ПАЛАТКИ.

И ТАКА НАТАТЪК …

Когато тези неща са отнети, мнозина вярващи се чувстват голи. 

36. ЛИПСА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ДУХА.

Посред големите движения на Святия Дух Самсон си угоди. Той нямаше убеждение за Святия Дух. Пропусна да разпознае празнотата, когато Духът си тръгна.

Съдии 16:20

И тя каза: „Филистимците са върху тебе, Самсоне!“ И той се събуди от съня си и си каза: „Ще изляза както друг път и ще се отърся!“ Но той не знаеше, че ГОСПОД беше се оттеглил от него. (NKJ)

Харизматичната църква каза: „Хайде да си направим палатков поход както преди, в други времена”. Проваляйки се, църквата дойде на себе си. Това, което е дори по-лошо е, когато църквата нарича провала успех. Тази липса на чувствителност към настоящето изискване на Бог – изискването да възпиташ, да екипираш, да отгледаш синове в дома – е ясен показател, че Бог вече не говори чрез много от лидерите в харизматичната църква. 

37. ВЪРЗАН, СЛЯП И ПРИКОВАН ЗА ЗЕМЯТА.

Съдии 16:21

Тогава филистимците го хванаха и му избодоха очите, и го отведоха в Газа. Вързаха го с медни окови; и той мелеше в тъмницата. (NKJ)

Самсон беше ослепен и вързан. Той се въртеше в кръг, мелейки в затвора – бе в застой.

Тъжно е, но това е, което виждам в движението. 

38. ОТ ВОИН КЪМ ЦИРКОВ ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Съдии 16:25

И когато се развеселиха сърцата им, казаха: „Повикайте Самсон, за да направи представление за нас. И тъй, повикаха Самсон от тъмницата, и той направи представление за тях;ш. И те го поставиха между стълбовете. (NKJ)

Самсон сега правеше представление, за да забавлява филистимците. Тъжно е, но много харизматични църкви сега са развлекателни центрове. ТОВА Е ХРИСТИЯНСТВО, ОСНОВАНО НА ЗРИТЕЛИ, което храни плътта. 

39. САМОУБИЙСТВЕНА МИСИЯ.

Съдии 16:30

Тогава Самсон каза: „Нека да умра с филистимците„. И той натисна с всичката си сила; и храма падна върху началниците и върху всичките хора, които бяха в него. Така, умрелите, които той уби при смъртта си, бяха повече от ония, които бе убил през живота си. (NKJ)

САМОУБИЙСТВОТО СРЕД МНОГО ВЯРВАЩИ ЗАПОЧВА ДА НАРАСТВА. 

40. ПО-ЕФЕКТИВЕН ПРИ СМЪРТТА СИ.

Самсон уби повече филистимци при смъртта си, отколкото приживе.

Съдии 16:30

Тогава Самсон каза: „Нека да умра с филистимците“. И той натисна с всичката си сила; и храма падна върху началниците и върху всичките хора, които бяха в него. Така, умрелите, които той уби при смъртта си, бяха повече от ония, които бе убил през живота си. (NKJ)

С ЦЕЛ ДА БЪДЕ ЕФИКАСНО, НА ДВИЖЕНИЕТО ТРЯБВА ДА МУ БЪДЕ ПОЗВОЛЕНО ДА УМРЕ.

Съдии 16:31

И братята му и целият му бащин дом слязоха и го взеха, и го занесоха горе та го погребаха в гроба на баща му Маноя, между Сарая и Естаол. Той съди Израел двадесет години. (NKJ)

Братята му ГО ЗАНЕСОХА ГОРЕ, когато той умря. Смъртта (смъртта за плътта) е единственото събитие, което ще доведе до преселване в посока нагоре на вярващия. 

41. НИТО СВЕЩЕНИК, НИТО ЦАР.

Самсон не беше нито свещеник, нито цар. Той никога не служи на Господа като свещеник или управлява като цар. Повечето вярващи в това движение нито служат като свещеници, нито управляват като царе.

ЕТО ЗАЩО ПРИВЕТСТВАМ ДАВИД, ТЪЙ КАТО БОГ ВЪЗСТАНОВЯВА ДАВИДОВАТА СКИНИЯ – ПРОТОТИП НА ВЯРВАЩИТЕ СПОРЕД МЕЛХИСЕДЕКОВИЯ ЧИН.

Самсон не беше нито свещеник нито цар. Той никога не служи на Господа като свещеник, нито управлява като цар. Повечето вярващи в това движение нито служат като свещеници нито управляват като царе.

ЗАТОВА ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ ДАВИД, ТЪЙ КАТО БОГ ВЪЗСТАНОВЯВА ДАВИДОВАТА СКИНИЯ, ПРОТОТИП НА МЕЛХИСЕДЕКОВИЯ РЕД ВЯРВАЩИ.

 

 

 Copyright © Dr. S. Y. Govender                                                                                                                Превод: Емил Енчев