ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ГРАДЕЖ

УРОК 8 – (АВС)

 

ПРОЧЕТЕТЕ ПРИТЧИ 7 глава

ВЪПРОСИ:

1. Защо жената е образ на църквата?

2. Какви са другите образи на църквата в Библията?

3.Обяснете кога е валиден символичния метод за тълкуване на Писанията.

4.Какви са характерните черти на мъжа, който е съблазнен от жената?

5. Какво означава „ъгъла й”?

Притчи 7:8

Минаваше по улицата близо до ъгъла й; и пое по пътя към къщата й. (NKJ)

6. Какво е значението на подчертаните стихове от гледна точка на действащата система на тази жена?

Притчи 7:9

В дрезгавината, през вечерта, в тъмната и мрачна нощ. (NKJ)

7. Използвайки подчертаните стихове извадете характерните черти на фалшивата църква.

Притчи 7:10-21

10И посрещна го жена, с облекло на блудница, и с лукаво сърце.

11Тя беше гръмогласна и бунтовна, краката й не стояха в къщи.

12Понякога беше навън, понякога по откритите площади, спотайвайки се при всеки ъгъл.

13И така тя го хвана и го целуна; с безсрамно лице му каза:

14Имах примирителни жертви с мен; днес платих тържествените си обещания.

15Затова излязох да те посрещна, с усърдие да потърся лицето ти, и те намерих.

16Постлала съм легло с гоблени, с шарени платове от египетски лен.

17Напарфюмирала съм леглото си със смирна, алое и канела.

18Ела, нека се наситим с любов до зори; нека се насладим с любов.

19Защото мъжът ми не е у дома; замина на дълъг път;

20взе кесия с пари със себе си; и ще се върне на определеният ден“.

21Със своето съблазнително говорене тя го накара да се съгласи,  с ласкателните си устни го прелъсти. (NKJ)

8. Какво заключение можете да направите от следния стих за крайния резултат от ходенето на такава църква.

Притчи 7:23

Докато стрела прониза дроба му. Както птица бърза към примката, той не знае, че това е ще му коства живота. (NKJ)

9. Как може да се предотврати такава катастрофа?

 

ОТГОВОРИ – УРОК 8

1. ЖЕНАТА КАТО ОБРАЗ НА ЦЪРКВАТА

1 Коринтяни 3:16-17

16Не знаете ли, че вие сте Божият храм и че Божият Дух живее във вас?

17Ако някой оскверни Божият храм, Бог ще унищожи него. Защото Божият храм е свят, който храм сте вие. (NKJ)

Деяния 7:48

„Обаче, Всевишният не обитава в храмове направени от ръце, както казва пророка: (NKJ)

Църквата е храмът на Бог – обиталището на Бог. Тя не е изградена от човешки ръце. Това обиталище на Бог също е наречено „святият град”.

Откровение 21:2-3

2Тогава, аз Йоан, видях святия град, Новия Ерусалим, слизащ от небето от Бога, приготвен като невяста украсена за мъжа си.

3И чух силен глас от небето казващ: „Ето, скинията на Бога е с хората и Той ще обитава с тях, и те ще бъдат Негови хора. Сам Бог ще бъде с тях и ще бъде техен Бог. (NKJ)

Откровение 21:9-10

9Тогава един от седемте ангела, които имаха седем чаши пълни със седемте последни язви дойде при мен и говори с мен, казвайки: „Ела, ще ти покажа невястата, жената на Агнето„.

10И той ме отнесе в Духа на една голяма и висока планина, и ми показа великия град, святият Ерусалим, слизащ от небето от Бог, (NKJ)

Святият град (мястото, където Бог обитава) е наречено невястата, „жената на Агнето”.

Така невястата е църквата (обиталището на Бог).

2 Коринтяни 11:2

Защото ревнувам за вас с божествена ревност. Понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя като чиста девица на Христос. (NKJ)

Павел сравнява църквата с чиста девица.

СЛЕДОВАТЕЛНО ЖЕНАТА Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН СИМВОЛ НА ЦЪРКВАТА.

Еремия 6:2

Уподобих Сионовата дъщеря на красива и изнежена жена. (NKJ) 

2. ДРУГИ ОБРАЗИ НА ЦЪРКВАТА.

2.1. ДОМ

Евреи 3:6

а Христос, като Син, над Неговия дом, който дом сме ние, ако държим здраво увереността и радостта на надеждата до край. (NKJ)

1 Петрово 4:17

Защото е дошло времето да започне съдът от Божият дом; и ако започне първо от нас, какъв ще бъде краят на ония, които не се покоряват на Божието евангелие? (NKJ)

1 Тимотей 3:15

но ако закъснея, пиша ти, за да знаеш, как трябва да се държиш в Божия дом, който е църквата на живия Бог, стълба и подпорката на истината. (NKJ)

2.2. СКИНИЯ

Откровение 21:2-3

2Тогава, аз Йоан, видях святия град, Новия Ерусалим, слизащ от небето от Бога, приготвен като невяста украсена за мъжа си.

3И чух силен глас от небето казващ: „Ето, скинията на Бога е с хората и Той ще обитава с тях, и те ще бъдат Негови хора. Сам Бог ще бъде с тях и ще бъде техен Бог. (NKJ)

Невястата, Святият град е наречен скинията на Бог.

2.3. ХРАМ

1 Коринтяни 3:16-17

16Не знаете ли, че вие сте Божият храм и че Божият Дух живее във вас?

17Ако някой оскверни Божият храм, Бог ще унищожи него. Защото Божият храм е свят, който храм сте вие. (NKJ)

2 Коринтяни 6:16

и какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото вие сте храма на живия Бог. Както е казал Бог: „Ще се заселя между тях и ще ходя между тях;ю. Аз ще бъда техен Бог, и те ще бъдат Мои хора“. (NKJ)

2.4. ЛОЗЕ

1 Коринтяни 9:7

Кой ходи някога на война на собствени разноски? Кой насажда лозе и не яде плода му? Или кой пасе стадо и не яде от млякото на стадото? (NKJ)

Павел сравнява църквата с лозе и стадо.

2.5. ЧОВЕК

Ефесяни 4:13

докато всички дойдем до единството на вярата и на познаването на Божия Син, до съвършен човек, до мярката на ръста на пълнотата на Христос; (NKJ)

2.6. ПРЪЧКИ

Йоан 15:5

„Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в Мене, и Аз в него, дава много плод; защото без Мене, не можете да направите нищо. (NKJ)

2.7. ОВЦЕ

Йоан 10:27-28

27„Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват.

28„И Аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат; нито ще ги грабне некой от ръката Ми. (NKJ)

2.8. ЖИВИ КАМЪНИ

1 Петрово 2:5

вие също, като живи камъни, съграждате духовен дом, свято свещенство, за да принасяте духовни жертви, приемлив за Бога чрез Исус Христос. (NKJ)

2.9. ТЯЛО

Колосяни 1:18

А Той е глава на тялото, църквата, Който е началото, първородният от мъртвите, за да може във всичко да има първенство. (NKJ)

Ефесяни 1:22-23

22И постави всичко под краката Му, и Му даде да бъде глава над всичко за църквата,

23която е Неговото тяло, пълнотата на Този, Който изпълва всичко във всички. (NKJ)

2.10. СВЕЩЕНИК

1 Петрово 2:9

Но вие сте избрано поколение, царско свещенство, свята нация, Неговите собствени специални хора, за да можете да възвестявате хваленията на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина; (NKJ) 

3. СИМВОЛИЧНИЯТ МЕТОД НА ТЪЛКУВАНЕ.

Символизъм е използването на един предмет, за да се изобрази друг, който по същество е различен от него, но имат известни общи черти.

Символичният метод на тълкуване е методът, при който тълкуването на писанията се определя от тълкуването на символа. Прилага се старата поговорка: „Когато явният смисъл не дава общ смисъл, тогава потърсете друг смисъл.

Йоан 6:53

Тогава Исус им каза: „Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. (NKJ)

Йоан 6:66

От тогава много от учениците Му се оттеглиха и повече не ходеха с Него. (NKJ)

Една от причините, поради която много от учениците Му се оттеглиха е, че не разбраха символичния език.Всеки обикновен човек щеше да изтълкува това изискване на Исус като канибализъм вместо като заветно взаимоотношение.

НАСОКИ ЗА СИМВОЛИЧНО ТЪЛКУВАНЕ :  

А) ВРЪЗКА НА ОСНОВАТА НА ЧЕРТИ

Трябва да има общи за двата предмета черти.

Б) КОНТЕКСТОВА ВРЪЗКА

Тъй като един предмет може да символизира повече от едно нещо, контекстът трябва да бъде разгледан внимателно, за да се определи това, което символизира (напр. лъвът може да символизира сатана, но може да символизира Исус или вярващ победител).

В) БИБЛЕЙСКА ВРЪЗКА

Тъй като Библията сама тълкува собствените си символи, трябва да се изследват внимателно писанията, за да се определи как да се тълкува символа.

Г) КУЛТУРНА ВРЪЗКА

Символът трябва да се тълкува в културния му контекст.

Д) ЕЗИКОВА ВРЪЗКА

Тълкувайте символа на езика, на който е бил предаден.

Е) СИМВОЛИЧНА ВРЪЗКА

Ако стиховете, които разглеждаме имат буквално значение, тогава символичното тълкуване е валидно, ако контекстът на разглежданото писание внушава това или Библията използва предмета като обичаен символ. 

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЪЖА, СЪБЛАЗНЕН ОТ ЖЕНАТА:

Притчи 7:7

И видях между простодушните, забелязах между младежите, един младеж лишен от разум, (NKJ)

Той е простодушен (наивен).

Той е млад (незрял) – непълнолетен.

Липсва му разум (няма разпознаване).

Той е сред младежите. Свързва се с незрелите хора, а не с онези, които са по-мъдри от него.

ПРОБЛЕМА, ПРЕД КОЙТО ТОЗИ МЪЖ СЕ ИЗПРАВЯ Е ПОРАДИ ЛИПСА НА РАЗПОЗНАВАНЕ.

Евреи 5:14

А твърдата храна е за пълнолетните, които са онези, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. (NKJ)

Този млад мъж е представител на онези, които не са приели твърда храна. Те не са свикнали да прилагат лично за себе си доктринални истини за различаване на доброто и злото. Нямат вътрешна радарна система, изградена на Божието Слово за улавяне на заблудата. Нямат разбиране за злото. Това са прости мъже и жени в един сложен свят – агнета в лъвска бърлога. 

5. НЕЙНИЯТ ЪГЪЛ

ъгъла й

Тази жена владее ъгъла. Ъгълът е място, където се срещат две стени. Там е местоположението на крайъгълния камък. Исус е крайъгълния камък, който свързва евреите и езичниците. Тази жена блокира ъгъла. Образно казано тя представлява църква, която пречи на хората да видят Исус. 

6. ДРЕЗГАВИНА

В дрезгавината, през вечерта, в тъмната и мрачна нощ. (NKJ)

Тя се задейства от здрача. Здрачаването е времето на частично осветяване. Тази църква се задейства от частично осветяване – полуистини. Тя лови хора, които имат някакво познание върху Божието Слово (християни, които се хранят с хляб и мляко).

Тя действа нощем, така че истинската й грозота да не бъде видяна. Придвижва наивния, млад вярващ от частично осветяване към тъмнина. 

7.1. ОБЛЕКЛО НА БЛУДНИЦА

И посрещна го жена, с облекло на блудница, и с лукаво сърце.

Облеклото на една блудница е предназначено да съблазнява. То е без чувство за мярка и крещящо. Тя носи перука, изкуствени мигли, изкуствена усмивка, претрупан грим (изкуствено лице), излага на показ плътта си и фалшива височина (носи обувки с високи токчета). ТОВА Е КАРТИНА НА ЦЪРКВА С ЛЪЖЛИВИ ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА СЪБЛАЗНЯТ НАИВНИТЕ И НЕЗРЕЛИТЕ. 

7.2. ЛУКАВО СЪРЦЕ

и с лукаво сърце.

Сърцето на тази църква е умопомрачено. То е лукаво в смисъл, че има скрит план – да разруши последователите си. 

7.3. ГРЪМОГЛАСНА И УПОРИТА

Тя беше гръмогласна и бунтовна,

Тази църква прави така, че да се чувства присъствието и. Лесно се забелязва. Нейната гръмкост заглушава тихия, нежен глас на Бог. 

7.4. ДВИЖЕНИЕ

краката й не стоят вкъщи.

Понякога беше навън, понякога на откритите площади, спотайвайки се при всеки ъгъл.

Тази църква е движение. Тя е заета – заета е с много програми и дейности. Причаква при всеки ъгъл. Ъгълът е мястото на решение за посоката. Тази църква стратегически е въвлечена в решения, които засягат града. Тя не остава изключена от тези неща. Гръмогласна е, така че няма как да не я забележиш, когато се взимат важни решения. 

7.5. ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ ДУМИ

И така тя го хвана и го целуна;с безсрамно лице му каза:

Тя знае, че действията говорят по-силно от думите. Посреща усещаната нужда преди да говори. Тази църква се е специализирала първо да посреща усещаната нужда, напр. да ти заплати сметката в бакалницата или да ти свърже тока и водата. Тия добри дела се използват да спечелят доверието на непроницателните хора. 

7.6. РЕЛИГИОЗНА

„Имах примирителни жертви с мен; днес платих тържествените си обещания

Това не е обикновената проститутка. В този контекст се използва алегория. Тя принася примирителни жертви и прави тържествени обещания – тя е религиозна. За да действа на това ниво, от нея се изисква мъртва съвест. Няма никакъв смисъл за една пропаднала жена да принася примирителни жертви и да прави обреци.

Тази църква ловко прикрива мотивите си с религия, отмахвайки по този начин всякакво съмнение от непроницателния, незрял вярващ. 

7.7. КАРА ХОРАТА ДА СЕ ЧУВСТВАТ ТЪРСЕНИ

Затова излязох да те посрещна, с усърдие да потърся лицето ти, и те намерих.

Тя го кара да се чувства търсен и важен. Това е хитрия номер, с който тази църква поддържа членството си. Тя кара вярващия да се чувства важен и търсен. 

7.8. СВЕТЩИНА

Постлала съм легло с гоблени, с шарени платове от египетски лен.

Тя има покривки от египетски лен, но не от фин лен. Египет е символ на светщината. Тази църква е покрита с философии, които са приятни за необучените в праведните пътища. 

7.9. ФАЛШИВО ПОМАЗАНИЕ

Напарфюмирала съм леглото си със смирна, алое и канела.

Изход 30:23-25

23Вземи си също основни аромати, от чиста смирна петстотин сикли, от благоуханна канела половината на това, сиреч, двеста и петдесет сикли, и от благоуханна тръст двеста и петдесет сикли,

24от касия петстотин сикли, според сикъла на светилището, и от маслинено масло един ин:

25и да ги направиш миро за свято помазване, масло приготвена според изкуството на мироварец: това да бъде миро за свято помазване. (KJV)

Маслото за помазание се е приготвяло от смирна, канела, тръст, касия и маслинено олио. Леглото на блудницата е парфюмирано само с някои от съставките на маслото за помазване. Фалшивата църква, изобразена тука, има лъжливо момазание на мястото за интимност – леглото, т.е. поклонението й е подсилено от лъжливо помазание. Това помазание не съдържа касия, тръст и маслинено масло. Касията е очистително („очистващо вещество за вътрешна употреба”). Следователно това помазание няма силата да освещава. Тръста е ароматен корен. Павел свързва жертвеното даване с благоуханна миризма.

Ефесяни 5:2

И ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма. (NKJ)

Помазанието на блудницата не насърчава към жертва, а към плътско задоволяване.

Помазанието на блудницата няма маслинено масло, което е символ на животворно поддържане. 

7.10. ЛЮБОВ БЕЗ ИСТИНА

Ела, нека се наситим с любов до зори; нека се насладим с любов.

Тя се отдава на любов. Тази църква е опиянена от любов без истина. Тази църква се е специализирала в това да ви предлага добро време. Тя задоволява човешката нужда от любов до мястото на излишък, но е лишена от истина. Любовта става мощното й средство за манипулация. Тя е там в момента на най-дълбоката ви нужда. Нейната любов ви задължава да платите – с душата си. Истината е, че това е неморално взаимоотношение, което не донася слава на Бог. ЛЮБОВ БЕЗ ИСТИНА Е САНТИМЕНТАЛНОСТ. Тази църква действа на основата на чувства. 

7.11. СЛАВАТА СЕ Е ИЗГУБИЛА

Защото мъжът ми не е у дома; замина на дълъг път;

Съпругът й отсъства. Исус отсъства от този дом. Това е дом на ИХАВОД – славата се е изгубила. Бог няма да толерира нейната проституция. 

7.12 ЛАСКАТЕЛСТВО

Със своето съблазнително говорене тя го накара да се съгласи,  с ласкателните си устни го прелъсти.

Тя е веща в общуването. Използва ласкателството, за да съблазнява.

Псалм 5:9

Защото няма вярност в устата им; вътрешността им е разрушение; гърлото им е отворен гроб; те ласкаят с езика си.

СРАВНЕТЕ ТОВА СЪС СЛУЖЕНИЕТО НА ПАВЕЛ.

1 Солунци 2:3-5

3Защото нашето увещание не е дошло от заблуда или от нечистота, нито е било в измама.

4Но както сме били одобрени от Бога да ни се повери евангелието, така говорим, не като да угаждаме на хора, а на Бога, Който изпитва сърцата ни.

5Защото, нито някога не сме употребявали ласкателни думи, както знаете, нито прикритие за алчност – Бог е свидетел (NKJ) 

8. ПРОВАЛ В ДЕТОКСИКАЦИЯТА

Докато стрела прониза дроба му. Както птица бърза към примката, той не знае, че това е ще му коства живота. (NKJ)

Жената го разруши като атакува черния му дроб, а не сърцето му. Сърцето принадлежи на Бог. Младежът умира, понеже черния му дроб не работи. Черният дроб е главният орган за детоксикация[1] . Невъзможността черният дроб да работи нормално причинява жълтеница вследствие на натрупване на билирубин[2]в кръвта.

Болният от жълтеница изглежда жълт, като златото. Човека, който е бил в тази църква изглежда като злато. Но това не е чистото, прозрачно като стъкло злато от Божия град в Откровение 21:21. Това е болест поради несполучлива детоксикация – заболяване поради неуспешно очистване – провал в освещаването. Той е ходил на църква, която го е убила. 

9. КАК МОЖЕ ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ТАКАВА КАТАСТРОФА?

Притчи 7:1-5

1Сине мой, пази думите ми, и съхранявай заповедите ми в себе си.

2Пази заповедите ми и живей – и закона ми, като зеницата на очите си.

3Вържи ги за пръстите си; напиши ги на плочата на сърцето си,

4Кажи на мъдростта: „Сестра си ми“; и наречи разума най-близък роднина,

5За да те пазят от неморална жена, от прелъстителката, която ласкае с думите си. (NKJ)

  • ПАЗЕТЕ БОЖИЕО СЛОВО КАТО СЪКРОВИЩЕ.
  • ПОКОРЯВАЙТЕ СЕ НА БОЖИЕО СЛОВО.
  • ПОЗНАВАЙТЕ БОЖИЕО СЛОВО КАТО ПРЪСТИТЕ НА РЪЦЕТЕ СИ.
  • ПОЗВОЛЕТЕ НА БОЖИЕО СЛОВО ДА ОБИТАВА БОГАТО ВЪВ ВАС.
  • ХОДЕТЕ В МЪДРОСТ И РАЗУМ, КОИТО ИДВАТ ОТ БОЖИЕТО СЛОВО.

Псалм 119:130

Влизането на Твоите думи дава светлина; дава разбиране на простите.

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, ЧЕ НЕ МОЛИТВАТА, ХВАЛЕНИЕТО, ПОСТЪТ, ОБЩИТЕ СЪБИРАНИЯ, ТЪРЖЕСТВЕНИТЕ СЪБРАНИЯ ИЛИ ЦЪРКОВНИТЕ ПРОГРАМИ, СА ТЕЗИ НЕЩА, КОИТО ЩЕ ЗАЩИТЯТ ЕДИН ЧОВЕК ОТ ИЗМАМАТА, А МЪДРОСТТА И РАЗУМЪТ, КОИТО ИДВАТ ОТ БОЖИЕТО СЛОВО. ТАКА ЕДНА ПРАВИЛНА ЦЪРКВА ЩЕ ПОСТАВИ БОЖИЕТО СЛОВО НА ПЪРВО МЯСТО.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Има два вида хора, с които ще се срещнете, когато сте в криза (ъгълът – място на решение). За простият присъствието им се тълкува като любов и доказателство за завет. Едната група е там от истинска любов, загриженост и състрадание. Другата група гледа на кризата ви като на възможност за лична печалба – хитро да ви манипулира чрез криворазбран символ на любов. Присъствието на хора посред кризата ти е криворазбран символ на любов. Същото е вярно и за посрещането на усещната нужда. Как тогава да разпознаваме истината от лъжата?

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ИСТИННОСТ

• ЛЮБОВ КЪМ БОГ, ДОКАЗАНА ЧРЕЗ СТРАХОПОЧТИТЕЛНО ПОКОРСТВО НА СЛОВОТО МУ.

Йоан 14:15

„Ако Ме обичате, пазете заповедите Ми. (NKJ)

Тези, които се покоряват с благоговение към Божието Слово доказват любовта си към Бог и следователно и истинността си. Те изучават Божието Слово, за да Го следват точно. Те са привлечени към вярно разделение на Божието Слово. Наслаждават се в Словото Му.

• ВИДОВЕ ПЛОДОВЕ.

Матей 7:20

„Следователно, от плодовете им ще ги познаете. (NKJ)

Бъдете подозрителни, когато някой постоянно проявява делата на плътта.

Галатяни 5:19-24

19А делата на плътта са явни; те са: блудство, разврат, нечистота, похотливост,

20идолопоклонство, магьосничество, омраза, препирни, ревнувания, гневни изблици, себични амбиции, раздори, ереси,

21завист, убийства, пиянства, пирувания, и други подобни; за които ви казвам предварително, както ви и казах и преди, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.

22А плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, доброта, вярност,

23кротост, себеобуздание. Против такива няма закон.

24А които са Христови са разпънали плътта със страстите й и похотите й. (NKJ)

• ЧЕСТНОСТ

Държи ли човека на думата си? Тези, които лъжат показват, че техния баща е дявола.

• ТАЙНИ ДЕЛА НА ПРАВЕДНОСТ

Случайно разкриване на дела на доброта или на праведност, когато човека не прави реклама, че това, което е извършил е за Господа.

• ЖЕРТВА

Прави ли човека жертви за Божието царство?

Галатяни 6:17

От сега нататък никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си белезите на Господ Исус. (NKJ)

ТОВА СА САМО НЯКОЛКО НАЧИНА, ПО КОИТО ДА РАЗПОЗНАВАМЕ ИСТИННОСТТА. 

 

 

 Copyright © Dr. S. Y. Govender                                                                                                                Превод: Емил Енчев[1] пречистване на организма от вредни / отпадъчни вещества (бел. на преводача).

[2] билирубинът е оранжево-жълт пигмент в жлъчката като продукт на хемоглобина; свръхголеми количества в кръвта придава жълт вид, наблюдаван при болни от жълтеница (бел. на преводача).