ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ГРАДЕЖ

ТОВА ПОСЛАНИЕ Е В ОТГОВОР НА НЯКОЕ ПОГРЕШНО РАЗБИРАНЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ Е НАДИГНАЛО ОТ ПРЕДИШНИЯ МИ ИМЕЙЛ „УЧЕНИЕ ПРЕДИ МОЛИТВА“.

ПОСЛАНИЕТО НЕ ПОДКОПАВА МОЛИТВАТА, А ПОСТАВЯ ДОКТРИНАЛНАТА ТОЧНОСТ ПРЕДИ МОЛИТВАТА. НАПРИМЕР, НЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ МОЛИТЕ НА БОГ ДА ВИ ДАДЕ НОВА СЪПРУГА, ПОНЕЖЕ СЛЕД 25 ГОДИНИ ЧУВСТВАТЕ, ЧЕ ВЕЧЕ НЕ СИ ПОДХОЖДАТЕ СЪС СЪПРУГАТА СИ. ВАШЕТО УЧЕНИЕ (ДОКТРИНА) ОПРЕДЕЛЯ КАК И ЗА КАКВО ДА СЕ МОЛИТЕ.

(КОМЕНТАРИТЕ НА ОТГОВОРИТЕ СА В ЧЕРВЕНО)

ПОМИСЛЕТЕ ВЪРХУ СЛЕДНОТО:

1. В моя град има лидери, които ходят от къща в къща, молейки се и свиквайки редовно молитвени събрания. Тези лидери използват разхлабителни и дървено масло, за да се справят с магии, някаква течност, за да освещават къщи, секат дървета и горят канапета, за да се справят с демони. Тези лидери са наричани „молитвени войни“ поради „знаменията“, които следват молитвата им. Проблемът тук е доктринален. Тези мъже не искат да разсъждават върху основите на писанията поради големият им брой последователи. Те казват: „Това, което правим, работи“. Това са фалшиви „пророци“, които се крият зад външността на духовна активност в молитва. Как можем да се молим за тези хора, които не вярват в Божието Слово.

КАК МОЖЕМ ДА СЕ СЪГЛАСИМ В МОЛИТВА С НЯКОГО, КОЙТО НЕ ВЯРВА В ИСТИНСКИЯ БОГ ИЛИ В БОЖЕСТВЕНОСТТА НА ИСУС, ИЛИ В СВЯТИЯ ДУХ? КАК МОЖЕМ ДА СЕ СЪГЛАСИМ В МОЛИТВА С НЯКОГО, КОЙТО НЕ ВЯРВА В ЗАВЪРШЕНАТА РАБОТА НА ХРИСТОС, А НАСТОЯВА НА ТОВА ДА СЕ СПАЗВА СЪБОТАТА? КАК МОЖЕМ ДА СЕ МОЛИМ С НЯКОГО, КОЙТО ВЯРВА, ЧЕ ГОВОРЕНЕТО НА ЕЗИЦИ Е ДЕМОНИЧНО – ТОЙ НАСТОЯВА ДА ИЗГОНИ „ДЕМОНА НА ЕЗИЦИТЕ“ ОТ ВАС. ТОВА Е НАРУШЕНИЕ НА ПРИНЦИПА НА ЕДИНОДУШИЕТО. НЕСЪМНЕНО ТЕЗИ ДОКТРИНАЛНИ НЕТОЧНОСТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАЗРЕШЕНИ – ОТТУК Е ПРИЗИВЪТ ЗА РЕФОРМАЦИЯ.

2. Често се казва: „силата на молитвата“ – Това е неточно изявление. Трябва да бъде „силата на нашия Бог“.

3. Има една растяща група в нашия град, която сега се натоварва с молитва, понеже техните последователи разпознават силата на молитвата. След като се молих за една възрастна дама, бях попитан какъв е хонорарът ми за молитва.

4. Ние сме наблягали на молитва вместо на праведност. Не е молитвата, която постига много, а ефективната, пламенна молитва на праведния човек.

Яков 5:16

Изповядвайте един на друг прегрешенията си и се молете един за друг, за да можете да оздравеете. Ефективната, пламенна молитва на праведния човек постига много. (NKJ)

ЦЪРКВАТА ТРЯБВА ДА НАБЛЯГА НА ПРАВЕДНОСТ С МОЛИТВА. ВИЖДАЛ СЪМ „МОЛИТВЕНИ ВОЙНИ“, ИЗМАМВАЩИ СВОИТЕ МЕДИЦИНСКИ ЛЕЧИТЕЛИ И ПОЛУЧАВАЩИ ПОДПРАВЕНИ МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА БЕЗ ПРОБЛЕМ НА СЪВЕСТТА.

БОГ ПОСТАВЯ ПРАВЕДНОСТТА НАД МОЛИТВАТА:

Еремия 15:1

Тогава ГОСПОД ми каза: „Дори и Мойсей, и Самуил да застанат пред Мен, умът Ми няма да бъде благосклонен към тези хора. Изгони ги от очите Ми, нека да си вървят. (NKJ)

БОГ НАКАРА ИСУС НАВИН ДА СПРЕ ДА СЕ МОЛИ И ДА СЕ СПРАВИ С ОБРЕЧЕНИТЕ НЕЩА.

Исус Навин 7:7-11

7И Исус каза: „Уви, Господи Боже, защо въобще Си превел тези хора през Йордан – за да ни предадеш в ръцете на аморейцете и те да ни унищожат? О, да бяхме се задоволили и да бяхме останали от другата страна на Йордан!

8„О, Господи, какво да кажа, когато Израел обръща гръб пред враговете си?

9„Защото ханаанците и всички жители на земята ще чуят това и ще ни обградят, и ще заличат името ни от земята. Тогава какво ще направиш за великото Си име?“

10И така ГОСПОД каза на Исус Навин: „Стани! Защо лежиш така на лицето си?

11„Израел е съгрешил и също са престъпили завета Ми, който им заповядах. Защото дори са взели някои от обречените неща и са откраднали, и са излъгали; и също така са ги сложили сред вещите си. (NKJ)

5. БОГ ПОСТАВЯ УЧЕНИЕТО (ДОКТРИНАТА) НА ПЪРВО МЯСТО.

Притчи 28:9

Който отвръща ухото си от това да слуша закона, дори молитвата му е отвращение. (NKJ)

МОЛИТВАТА И УЧЕНИЕТО (ДОКТРИНАТА) НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗДЕЛЕНИ. ТОВА Е КАТО ДА РАЗДЕЛИТЕ ДУХА И ИСТИНАТА В ПОКЛОНЕНИЕТО. МНОГО ЦЪРКВИ САМО СЕ МОЛЯТ. ЕДИН ПРОСТ ТЕСТ – ПОПИТАЙТЕ ХОРАТА КАКВО Е БОЖИЕТО ВСЕОРЪЖИЕ? ЩЕ БЪДЕТЕ ИЗНЕНАДАНИ ОТ ОТГОВОРИТЕ. ОТ ТЕЗИ, КОИТО ДАВАТ ПРАВИЛНИЯ ОТГОВОР, МНОГО ОТ ТЯХ НЕ ЗНАЯТ КАКВО ОЗНАЧАВА ВСЕОРЪЖИЕ.

6. Учението (доктрината) се подравнява с молитвата. Ако знаете какво казва Божието Слово по даден въпрос, тогава молитвата ви е точна и ефективна.

7. КОМЕНТАР: „ДОКТРИНАЛНИЯТ ДИАЛОГ Е ЗАГУБА НА ВРЕМЕ. ТОВА НЕ НОСИ НАПРЕДВАНЕ ЗА БОЖИЕТО ЦАРСТВО. ТРЯБВА ДА СЕ МОЛИМ ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ“.

ОТГОВОР:

Реформаторското учение (доктрина) набляга на продължаващата да излиза истина. Продължаващата да излиза истина носи напредване на Божието царство. Това са надграждания от небето. Ние сме били в родилни болки за тези надграждания – бебето е родено – сега трябва да отгледаме това, което Бог ни е дал.

Мнозина така наречени доктринални събрания са събрания на „предишна истина“. Тези събрания искат да се държат за миналото (като например, принуждаването на жените да си покриват главите), напълно пренебрегвайки това, което Бог прави сега. Тези доктринални събрания не допринасят за напредъка на дейността на царството и се разглеждат като безсилни религиозни дейности. Редът на фарисеите се движеше от важност към безсилие след пристигането на живото слово. КАТО ЛИДЕР ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ХОДИ НА СЪБРАНИЕ, КЪДЕТО ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ДА ИЗЛИЗА ИСТИНА СЕ ДИСКУТИРА – „КАКВО КАЗВА БОГ И ИСКА СЕГА?“

8. КОМЕНТАР: „МОЛИТВАТА НЕ БЕШЕ ПОСЛЕДНА, ТЯ БЕШЕ ПЪРВА ОЩЕ ОТ ПЪРВАТА ГЛАВА НА ДЕЯНИЯ“

Деяния 1:14

А всички тези продължаваха единодушно в молитва и молба, с жените и Мария, майката на Исус, и братята Му. (NKJ)

ОТГОВОР:

„Единодушие“ се отнася за факта, че те са вярвали едно и също нещо. Тяхната молитва беше ефективна, понеже те вярваха едни и същи неща. Това отново поставя учението (доктрината) преди молитвата.

9. КОМЕНТАР: „НЕ МОЖЕТЕ ДА СВИДЕТЕЛСТВАТЕ ОТ „ЗНАНИЕ“, ТРЯБВА ДА СВИДЕТЕЛСТВАТЕ ОТ ВЗАИМООТНОШЕНИЕ“.

Деяния 1:8

„Но ще приемете сила, когато Святият Дух дойде върху вас; и ще бъдете свидетели за Мен в Ерусалим, в цяла Юдея и Самария, и до края на земята“. (NKJ)

ОТГОВОР:

Святият Дух не може да работи в празен съд.

Йоан 14:26

„А Помощникът, Святият Дух, когото Татко ще изпрати в Мое име, ще ви учи на всичко и ще ви напомня всичко, което съм ви казал. (NKJ)

Нашето свидетелство идва от знание. Вярващият трябва да си знае нещата, за да свидетелства. Стефан си знаеше нещата.

Осия 4:6

6Моите хора са погубвани поради липса на знание. Понеже отхвърлихте знанието, Аз също ви отхвърлих от това да бъдете Мои свещеници; понеже вие забравихте закона на вашия Бог, Аз също ще забравя децата ви. (NKJ)

БОЖИИТЕ ХОРА СА ПОГУБВАНИ ПОРАДИ ЛИПСА НА ЗНАНИЕ, А НЕ ПОРАДИ ЛИПСА НА МОЛИТВА.

ЕФЕКТИВНОТО СВИДЕТЕЛСТВО ИМА НУЖДА ОТ ЗНАНИЕ И ОТ ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ГОСПОД.

10. КОМЕНТАР: АПОСТОЛСКОТО НЕ СЕ СЪСТОИ В „ДУМИ“, НЕ! ТО СЕ СЪСТОИ В СИЛА.

1 Коринтяни 2:4

И говоренето ми, и проповядването ми не бяха с убедителни думи от човешка мъдрост, а в демонстрация на Дух и на сила, (NKJ)

ОТГОВОР:

Павел не прави разлика между СЛОВОТО и силата. Той прави разлика между „думи от човешка мъдрост“ и Божията сила. Учението (доктрината) не е думите от човешка мъдрост.

11. КОНМЕНТАР:

  • ПОМАЗАНИЕТО НА ИЛИЯ Е „ПОМАЗАНИЕ НА МОЛИТВА И СЛОВО“
  • (ТОЙ ПОПРАВИ ОЛТАРА И ИЗЛЯ ВОДА [12 КАМЪКА, 12 ДЕЛВИ С ВОДА, 2 САТИ СЕМЕ]) 

ОТГОВОР:

Помазанието на Илия е помазание на Слово и Молитва – СЛОВО ПРЕДИ МОЛИТВА.

Словото на Господ първо дойде към Илия.

3 Царя 18:1

И след много дни ГОСПОДНОТО слово беше към Илия в третата година и каза: „Иди, покажи се на Ахав и Аз ще изпратя дъжд на земята“. (NKJ) 

3 Царе 18:36

И по времето, когато се принася вечерната жертва, пророк Илия се приближи и каза: „ГОСПОДИ, Боже на Авраам, Исаак и Израел! Нека днес стане известно, че Ти си Бог в Израел и че аз съм Твой слуга, и че по Твоето слово направих всичко това!“ (NKJ)

12. КОМЕНТАР: ИСУС КАЗА, ЧЕ НЕГОВИЯТ ДОМ ЩЕ БЪДЕ НАРЕЧЕН ДОМ НА МОЛИТВА. ТОЙ СЛАГА ПРИОРИТЕТ НА МОЛИТВАТА. 

Матей 21:13

13А Той им каза: „Писано е: Домът Ми ще се нарече дом на молитва, а вие го направихте разбойнически вертеп“. (NKJ)

ОТГОВОР:

ТУК ОТНОВО ДОМЪТ Е ПРЕДИ МОЛИТВАТА. ДОМЪТ ПЪРВО ТРЯБВА ДА БЪДЕ УСТАНОВЕН В СЛОВОТО.

Матей 16:18

18„А и Аз ти казвам, че ти си Петър, и на тази канара ще съградя Моята църква, и портите на Хадес няма да й надделеят“. (NKJ)

СЛОВОТО ПЪРВО ТРЯБВА ДА СЪГРАДИ ДОМА.

13. КОМЕНТАР: ТРЯБВА ДА ПОЧИТАМЕ ОНЕЗИ, КОИТО НИ ВОДЯТ В МОЛИТВА.

ОТГОВОР:

Вярно е, но онези, които се трудят в учението (доктрината) заслужават двойна почит. Същата привилегия не се оказва на онези, които се молят.

1 Тимотей 5:17

17Стареите, които управляват добре, да се удостояват с двойна почит, особено онези, които се трудят в словото и в доктрината (учението). (NKJ)

14. КОМЕНТАР: НИЕ ПОБЕЖДАВАМЕ ЧРЕЗ МОЛИТВА 

ОТГОВОР:

ТОВА Е ИСТИНА ОТЧАСТИ.

ИМА ЕДНА ПО-ТОЧНА ПОЗИЦИЯ.

Римляни 8:37

Но във всичко това ние сме повече от победители чрез Този, който ни е възлюбил. (NKJ) 

Филипяни 4:13

Мога всичко чрез Христос, който ме подкрепя. (NKJ)

НИЕ СМЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПОБЕДИТЕЛИ ЧРЕЗ НЕГО – ЕДНО ПОСТОЯННО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С НЕГО, КОЕТО ИЗИСКВА ПРАВЕДНОСТ ( ДА БЪДЕМ ПОДОБИЯ НА ХРИСТОС).

15. Накрая, статията „Учението (доктрина) преди молитва“ не беше предназначена да подкопае молитвата, а да възстанови и сложи приоритет в реда на Деяния 2:42.

 

 

Др. Сеги Говендър

Превод: Емил Енчев

Редакция: Севдалина и Христо Христови