ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ГРАДЕЖ

 

Деяния 2:42

И те постоянно продължаваха в учението на апостолите и в общението, в разчупването на хляба и в молитвите. (NKJ)

Учениците бяха въвлечени в 4 дейности:

  • Учението на апостолите
  • Общението
  • Разчупването на хляба
  • Молитвите 

Повечето църкви днес са оставили апостолското учение (доктрина). Те имат едно трикратно наблягане: общение, разчупване на хляба и молитви. Това са триизмерни църкви. „Апостолското учение е спорно. Нека да оставим това на библейските училища“ – това е мнението на много лидери.

Повече и повече библейски училища се затварят. Библейската неграмотност се увеличава. Изучаването на Библията в много църкви сега е заменено от молитвени събрания. Пасторите казват „нека да оставим доктрината на теолозите и експертите“ – експертите винаги са някъде много далече. Пастирските събрания също избягват всякакво доктринално въвличане – „не разрушавайте приятелството, като вкарате доктрина в дискусията“.

Учението (доктрината) не е право на избор – това е типичното нещо, което трябва д се прави. То съставя вашата система от вярване. Доктрината развива характера, противодейства на грешките, разкрива ума на Христос и очертава основната истина.

Учението на апостолите е споменато първо и това не е случайно, а преднамерено – истинската овца иска истината. Учението на апостолите включва живот, съсредоточен върху Словото.

Деяния 6:2

Тогава дванадесетте повикаха множеството от учениците и казаха: „Не е желателно да оставим Божието слово и да служим на маси. (KJV) 

Деяния 6:7

Тогава Божието слово се разпространяваше и броят на учениците в Ерусалим силно се умножаваше, и още повече свещеници се покоряваха на вярата. (NKJ)

Човек с истинско спасение преследва Словото – той иска да яде плътта на Исус и да пие кръвта Му – символ на приемане на Словото. Главната задача на лидерите е да хранят овцете с Божието слово. Ако изучаването ви на Библията е приключило – вие сте затворили главната инициатива на Божието царство – църквата ви няма да продължи през поколенията. Бъдете подозрителни към вярващи, които не искат или не обичат Божието слово. Те просто може да са дърво, сено и слама.

Учението (доктрината) на апостолите е повече от изучаване на Библията. Изучаването на Библията може да убие църквата ви – буквата убива. Апостолите говореха нови неща. Те говореха от откровение. Поученията им бяха уместни, съсредоточени на Христос и практични. Те говореха продължаващата да излиза истина.

Матей 4:4

А Той отговори и каза: „Писано е: Човек няма да живее само с хляб, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста“. (NKJ) 

Продължаващата да излиза истина е животворящо слово.

Вашата доктрина (учение) определя това с кого общувате. Без доктрина ще общувате с всички – никога няма да ускорявате целта на царството.

Без доктрина ще разчупвате хляб с всички и ще се молите с всички – в нарушение на принцип на единодушието. Това не означава, че не можете да общувате с хора, които не са единодушни – ударението ми е да дам приоритет на доктринално събрание в живота ви – оставете общението да тече като второстепенно нещо.

Молитвата е важна, но е спомената последна. Църквата поставя молитвата на първо място – каруцата пред коня.

Апостолската реформация изисква доктринална точност и приоритет, с общение, разчупване на хляба и молитва. Това, което вярвате, ще определи какво практикувате. Това, което практикувате, ще определи съдбата ви.

Когато погледнете Божието всеоръжие в Ефесяни 6, молитвата е спомената последна. Мечът на Духа е споменат преди молитвата. Докато трябва да се молим винаги, не трябва да правим това за сметка на Божието Слово. Всъщност, ако познавате Словото, тогава ще знаете как да се молите правилно.

1 Йоан 5:14

И това е увереността, която имаме в Него, че ако искаме нещо според Неговата воля, Той ни слуша. (NKJ)

 

 

Др. Сеги Говендър

Превод: Емил Енчев

Редакция: Севдалина и Христо Христови