Ако приемаме ограничения, които диктуват

какво не можем да правим или не можем да бъдем,

тогава ще познаваме само онези неща,

които са невъзможни за хората,

и никога няма да познаем какво е възможно за Бог.

ПРЕМАХВАНЕ НА СПЪНКИТЕ И ПРИДВИЖВАНЕ НАПРЕД

Много пъти във вашето преследване да достигнете пълния си потенциал и да ходите в съдбата си, вие се изправяте пред ограничения. Тези ограничения са или наложени от хората, или са самоналожени. Нека да обясня. В живота вие преживявате времена на успех и времена на провал. Дали ще бъдат големи или малки, тези преживявания оказват влияние върху живота ви. Когато се опитате да направите нещо, но се провалите, лесно е да вземете решение да избягвате това в бъдеще. Автоматично вие сте поставили едно самоналожено ограничение в област от живота ви, което ще влияе на бъдещия ви успех. Ограничения също могат да бъдат наложени от хора, които се опитват да ви ограничат, като казват: „Не можеш да направиш това!“ или „Не мога да те видя в тази роля“. Дали тези ограничения ще бъдат самоналожени, или наложени от хора, трябва да осъзнаете, че има разлика в това, как виждате себе си. Те са като едни малки спънки в почвата на вашия ум, които ненужно ви задържат да не достигнете пълния си потенциал.

За да напреднете и да станете човека, който Бог ви е създал да бъдете, и да изпълните целта, за която Той ви е създал, вие трябва да премахнете тези спънки и да откажете да позволявате на ограниченията да ви определят кои сте. Какво означава думата „ограничения“?

 1. Да бъда ограничен.
 2. Да бъда утеснен.
 3. Да бъда държан в определени граници.
 4. Да бъда възпиран. 
 

Пример:

Един цирков слон често е ограничаван от пръчка и верига, които изглежда, че работят, за да го спират да ходи свободен. Това се постига, когато слонът се връзва за една малка стоманена препънка, още докато е млад. Веднъж, когато бебето слон осъзнае, че не може да се отскубне на свобода, то никога не го забравя. Оттук нататък един шесттонен слон няма да се опита да извади препънката поради „крепостта“, която е била създадена в него още от малък. Това започва с една мисъл, която остава със слона през останалата част от живота му.

Една мисъл може да оформи съдбата на човека.

 1. Мисълта произвежда отношение.
 2. Отношението произвежда модели на поведение.
 3. Моделите на поведение оформят характер.
 4. Характерът произвежда съдба. 
 

КЛЮЧ: Само едно нещо ограничава шест- тонния слон от това да стигне там, където иска да отиде, и това не е препятствието. Това е една мисъл.

Отношенията са оформени от детството чрез различни преживявания, които детето среща в живота си. Училищният живот още от първия ден има огромно влияние върху начина, по който много зрели възрастни хора мислят днес. Много учители налагат погрешни начини на мислене чрез своите негативни отношения към поведението на детето в класната стая. Някои са били използвани от Сатана, за да предадат погрешно негативни начини на мислене в детския ум. Тези отношения налагат ограничения в живота на ученика. Моделите на поведение произтичат от начина, по който индивидът мисли. Нашите отклици към добрите или лошите ситуации са директен резултат от крепостите, които са оформени в умовете ни.

ГЕДЕОН КАТО ПРИМЕР

Две неща каза Господ на Гедеон, докато Той беше в процеса на активиране на неговия потенциал да повлияе на нацията на Израел по правилния начин. Първото беше: „Господ е с тебе, мъжо мощен и храбър“ и „Върви в тази твоя сила“. (Съдии 6:12, 14).

Бог говори, за да активира и да освободи величие в живота на Гедеон. Бог не гледа на вашите слабости и минали провали, преди да използва мощно живота ви. Гедеон имаше комплекс за малоценност. Представата, която той имаше за себе си, го караше да стои ограничен от това да напредва в максималния си потенциал. Преди Гедеон да можеше да ходи в своята съдба, Бог трябваше да подобри представата, която той имаше за себе си, и представата, която имаше за Бог. По същия начин Бог ще укрепи представата, която имате за себе си, разкривайки една по-дълбока страна от Своя характер и способностите ви, преди да можете наистина да изпълните Неговия план за вашия живот. Това ще става през целия ви живот и служение чрез определени времена и сезони, назначени от Господ. Пример за това може да се види в живота на Авраам. За период от двадесет и пет години Господ в различни случаи посещаваше Авраам, за да изгради в него една по-силна представа за неговата способност в Господ. От времето, когато Бог призова Авраам в Битие 12, до изпълнението на раждането на Исаак, Господ избра специфични сезони да посети Авраам, за да укрепи представата, която той имаше за Бог. Въпреки че Авраам е записан като един от патриарсите на вярата, той често се бореше с идеята за обещанието, което Бог му направи.

Ще те направя велика нация; ще те благословя и ще направя велико името ти. Битие 12:2

Господ трябваше да гради в сърцето на Авраам и да създаде представа за това, какво може да извърши Господ чрез него. Той направи това, като замени старите мисли и въображения с нови. По същия начин Господ желае да замени стария ви манталитет с нов, за да ви освободи и да изпълнявате плановете на Господ. Мога да правя всичко чрез Христос, който ме укрепява. Филипяни 4:13

Разчупването на ограниченията става, когато освободим умовете си от нашата неспособност и закрепим мислите си на величието на нашия Бог! Нужна е само една мисъл, за да започне процесът на ограничаване на нашия живот от това да ходим във величието, което Бог е определил за нас. Както казва старата поговорка: „Малко квас заквасва цялото тесто“.        

Посейте навик и ще пожънете съдба.

ОБНОВЯВАНЕ НА УМА

Не се съобразявайте с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си. Римляни 12:2

Преобразяването става в живота на вярващия, когато установите областите, в които сте оформени според влиянията на света. Думата „трансформирам“ означава „да придадеш на нещо нова форма“. С други думи, трябва да спрете да говорите като света, да действате като света и да мислите като света. Това преобразяване ще се случи, когато обновявате начина, по който мислите. Обновяването на ума е  пътешествие, което трае цял живот, за всеки, който желае да ходи в съвършената воля на Бог. Въпреки че може да сте християни, това не означава, че ходите свободни от натиска на неща като страх, провал, обезсърчение и т.н. Да бъдете преобразени означава да минете през пълна промяна във форма и вид. Гръцката дума, използвана в този стих, е „метаморфо“. Тя означава да преминеш през пълна промяна на формата, както става при гъсеницата, когато излиза от какавидата като пеперуда. Това не е просто прибавяне на някакви крила към нейното мъхесто и дълго тяло. Тя напълно се променя в различен вид същество, което може да прави напълно различни неща и да живее напълно различен живот. Това е истина за живота на християнина, когато умът му е обновен чрез Божието слово. Обновяването на ума изисква да направим съзнателно усилие и да работим върху следните неща:

 1. Внимавайте за това, как наистина мислите.
 2. Бъдете готови да промените мисловния си процес.
 3. Открийте начина, по който Бог мисли за вас.
 4. Размишлявайте за начина, по който Бог мисли за вас.
 5. Ходете в силата на тези мисли в ежедневния си живот. 

Използвайки този процес в ежедневния си живот, мисли, които някога са били противни на Божието слово, бавно ще започнат да изчезват с времето. Няма да стане мигновено, нужно е постоянство и помазание върху Божието слово, за да се затвърди бавно напълно нов начин на мислене.

КОНТРОЛИРАЙТЕ УМА СИ И ЩЕ ХОДИТЕ В СЪДБАТА СИ   

Защото оръжията на нашето воюване не са плътски, но са мощни в Бог за събаряне на крепости, обезоръжаване на аргументи и на всяко високо нещо, което се издига срещу познаването на Бог, довеждайки всяка мисъл в плен на покорството на Христос. 2 Коринтяни 10:4-5

Апостол Павел разкрива едно от най-важните прозрения в духовното воюване, които трябва да разберете. Умът е главната мишена на Сатана. Той знае, че ако може да накара хората да мислят по определен начин, той ще има някаква форма на контрол над тях. Исус победи демоните и тяхната сила и ви  даде победата. Обаче, вие трябва да си присвоите тази победа, като контролирате негативните мисли, които могат да изпълват ума ви и да контролират живота ви. Павел казва, че има крепости, които се коренят в ума, и трябва да бъдат съборени. Крепост е военен термин, който описва укрепено място или място на господство и контрол. Пътища, които да следваме, за да отхвърлим неправилните мисли:

 1. Установете неправилната мисъл.
 2. Установете мястото й.
 3. Заменете мисълта с Божията мисъл.
 4. УМЪТ ВИ Е КОНТРОЛНИЯТ  ЦЕНТЪР НА ЖИВОТА ВИ 

Защото онези, които живеят според плътта, слагат ума си на плътските неща, а онези, които живеят според Духа, на нещата на Духа. Защото стремежът на плътта  е смърт; а стремежът на Духа е живот и мир. Римляни 8:5-6

 1. Настройте ума си.

Думата „настройвам“ означава да сложа на определено място или позиция Според това,. къде е поставен умът,  ще определи дали ще ходите в плътта, или в Духа. Ако поставите ума си на неправилните неща, накрая ще вършите тези неща, на които е поставен умът ви.

ДУХОВНО МИСЛЕЩИ

Тази позиция се постига, когато можете да контролирате мислите си, като поставяте ума си на Божиите неща. Правейки това, вие ще позволите на духа си, заедно със Святия Дух, да ви постави на позиция да живеете живот, контролиран от духа. Сложете ума си на горните неща, а не на земните. Колосяни 3:2

Вие вземате решения в живота си да позволявате на ума си да мисли с плътски мисли или с духовни мисли. Краката ви ще следват пътя, по който е тръгнал умът ви.

Затова, препашете слабините на ума си, бъдете трезвени и поставете надеждата си напълно на благодатта, която ще ви бъде дадена при откриването на Исус Христос. 1 Петрово 1:13

Умът може да вземе плътски манталитет или духовен манталитет, Римляни 8:6,7. За да премахвате негативните мисли, вие трябва да се приспособите към досадния процес на отхвърляне на аргументи и на всяко високо нещо, което издига себе си срещу познаването на Бог, а също и да плените всяка мисъл в покорство на Христос, 2 Коринтяни 10:5. Трябва да се научите да заменяте неправилните мисли с правилни, неправилните въображения с правилни.

РАЗБИРАНЕ НА ВАШИЯ УМ

За да разберете как работи умът, трябва да погледнете някои гръцки думи, които ще хвърлят светлина на функцията на вашия ум. Има три гръцки думи, използвани в Новия завет за ума. Те са Ноус, Фронео и Дианоя.

 1. Ноус и Фронео принадлежат към основната част на ума. Ноус означава способността на умственото възприемане, разбиране и отсъждане. То е преработващата способност на ума, подобна на CPU на една компютърна система. Римляни 14:5; 1 Коринтяни 1:10.
 2. Това притежава способността да има логично убеждение, Римляни 14:5. Ако откриете себе си да разсъждавате върху всичко, вие сте силни в тази част от вашия ум. Тази част от ума ви може да стане мишена за врага. Той може да ви направи да станете логични в цялото ви разсъждение, преработване и анализиране на всичко. 2 Солунци 2:2
 3. Фронео буквално означава да мислите по определен начин. Тази част от ума ви оформя манталитета или начина на мислене. Както софтуерът на една компютърна програма. Римляни 8:5; 2 Коринтяни 10:5. Онези, които са хванати в мрежата на традиционните начини на мислене, често са с много силна воля и са много трудни за промяна. Тази част от вашия ум е обучена да мисли по определен начин. Галатяни 5:10; 1 Петрово 3:8.
 4. Дианоя означава мислене чрез. Това е най-дълбоката част от вашия ум, вашето въображение. Матей 22:37; Марк 12:30. Това е мястото, където Божието слово пуска корени, 2 Петрово 3:1. Вие сте инструктирани да държите тази част от ума си напълно бдителна. 1 Петрово 1:13. Въображението е много мощно в това, че съдържа творческа сила. То може да бъде свързано със способността на ума ви да си представя. 

РАЗВИВАНЕ НА ПРОБИВЕН МАНТАЛИТЕТ

Манталитетът е начин на мислене, модел на мислене, начин на виждане на нещата. Да имате пробивен манталитет означава да превъзмогнете бариерите, които изглеждат непроходими. Тези бариери могат да съществуват само защото сте им дали сила, като сте размишлявали върху тях. Трябва да осъзнаем, че всички ние размишляваме ден и нощ. Думата размишлявам означава да мисля за нещо постоянно. Размишлявайки върху Божието Слово, вие активно заменяте грешните мисли с правилни, което ще ви помогне да бъдете плодоносни в живота си.

Една от главните пречки за пробив в нови неща е вашият модел на мислене. Навиците се оформят бавно чрез начини на мислене. Хората често забравят, че за да ходите ефективно свободни от стари навици, трябва да замените тези навици с нови здрави навици. Дори един пушач, опитващ се да се освободи от пристрастяването към цигарите, трябва да замени стария навик с нещо ново.

Промяната на старите навици започва с промяна на старите мисли. Поставяйки ума си на правилните неща, вие ефективно отваряте сърцето си за правилните неща.

Всички ние имаме нужда да се освободим от стари модели на мислене. Хората могат да живеят с грешни модели на мислене години наред и да не осъзнават крепостите, с които живеят всеки ден. Да бъдат изложени на помазанието, помага да се донесе светлина за тези модели на мислене. Човешките думи няма да освободят хората от начини на мислене; нужно е помазанието на Бог върху думите ви, за да се унищожат тези негативни семена.

Грешните мисли са негативни семена; ако не им се спре развитието, те ще произведат резултати.

Грешните мисли са като колове в почвата на вашите умове; те трябва да бъдат извадени, за да напреднем към нова земя.

ЧЕСТО СРЕЩАНИ КОЛОВЕ В ЖИВОТА НА ХОРАТА

 • Страх от провал.
 • Страх от неизвестното.
 • Страх от хората.
 • Не мога да направя това.
 • Никога преди не съм го правил. 

Това са само част от често срещаните мисли, с които трябва да се справите, за да се освободите от това да бъдете задържани от грешни модели на мислене.

КАКТО МИСЛИ ЧОВЕК

„Не яж хляба на скъперник, нито пожелавай деликатесите му; защото, както мисли в сърцето си, такъв е и той. „Яж и пий!“- казва ти той. Но сърцето му не е с  теб“. Притчи 23:6-7 

Вие сте днес това, което сте мислили вчера, а утре ще станете това, което мислите днес.

ЗДРАВИЯТ УМ ПРОИЗВЕЖДА ЗДРАВ НАЧИН НА ЖИВОТ 

А Той каза: „Това, което излиза от човека, това е, което осквернява човека. Защото отвътре, от сърцето на човека, излизат зли мисли, прелюбодейства, идолопоклонства, убийства, кражби, алчност, нечестие, измама, похотливост, зло око, богохулство, гордост и глупост. Всички тези неща идват отвътре и оскверняват човека“. Марк 7:20-23

Един от ключовете да имате здрав живот е да развиете здрав ум. В края на краищата това, което е складирано в ума ви, ще излезе от устата ви. Необходими са само подходящите ситуации, за да се разкрие какво наистина има в сърцето ви. Неща като изблици на яд и гняв са резултат от негативни мисли, които са станали безбожни крепости в ума ви. Преди човек да извърши действието на убийство, той или тя трябва да прекара време, мислейки и размишлявайки върху негативните мисли. Тези мисли упълномощават човека да откликне, действайки според това, върху което е бил поставен умът му.

НАПРЕДЪКЪТ ЗАПОЧВА С МИСЪЛ

А Явис беше повече почитан от братята си; и майка му го нарече Явис, като си казваше: „Понеже го родих в страдание“. И Явис призова Израилевия Бог, казвайки: „Дано действително ме благословиш и дано разшириш пределите ми, и ръката Ти да бъде с мене, и да ме пазиш от зло, та да не причинявам страдание!“ И Бог му даде това, което поиска. 1 Летописи 4:9-10

Тези два пасажа от писанието са ключови примери за човек, който избира да се освободи от укора върху живота си. Името Явис означава ‘страдание’. Неговото име отразява укора, който той носи в сърцето си: ‘човек, който носи страдание’. Явис можеше да установи живота си с тази крепост през целият си живот. Обаче, той реши да се освободи от състоянието, в което се намираше, като помоли Господ да промени обстоятелствата. Промяната е свързана с промяна на мисленето. Ако можете да контролирате какво избирате да мислите, това ще бъде главен ключ за вас да контролирате съдбата си.

ЧЕТИРИ КЛЮЧА ЗА ОСОВБОЖДАВАНЕ ОТ СТАРИ НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ

 1. Той срещна Господ. Думата призова е еврейската дума гара, което означава да се обърна по име, да викам настойчиво, да се срещна и да се сблъскам. Само Божието присъствие може да промени живота ви. Вие развивате глад за Него, когато викате и Го търсите с цялото си сърце.Tози глад ще създаде едно отваряне в живота ви за Святия Дух, който да промени вaшия живот. Трябва да станете напълно зависими от Господ за всичките ви нужди. Всеки от нас трябва да осъзнае нуждата от това Господ да ни благослови във всяка област на живота ни. Благословението на Татко изкарва цялата пустота и ни довежда в плодовитост. 
 1. Той желаеше Бог да разшири пределите му. Думата разширявам е еврейската дума рабах, което означава да се увелича, да се умножа, да се разпростра, да се храня, да изпъквам, да преуспявам, да бъда пълен с изобилие и да покарам. Господ желае да напреднете към нова земя; нова земя в служението ви, в ходенето ви с Него, в семейния ви живот и в много други области. Господ иска да донесе увеличаване за всички, обаче мнозина все още стоят и чакат това да се случи. Трябва да се запитате какви са мотивите ви за това да искате Бог да ви разшири. Вашето царство или Неговото е това, което се опитвате да градите? 
 1. Явис искаше Божията ръка.

Ръцете означават много неща. Мъжът иска ръката на жената в брака, което говори за интимност и съюз.

Ръката представлява помазанието и Божието присъствие, което ни покрива.

Изход 33:22.   

 1. Явис не искаше да остане в своето страдание. 

Явис стана прозрачен пред Господ, разкривайки настоящите си рани, за да напредне в ново място. А ние всички с разкрито лице, гледайки като в огледало славата на Господ, се преобразяваме в същия образ от слава в слава като от Духа на Господ. 2 Коринтяни 3:18

Откриването на лицето говори за една дълбока работа в живота на човека, избиращ да не остава в тъмнина, но разкривайки всичко пред Господ.

Нужно е решение в сърцето ви, за да се освободите от своите болки, страхове и неспособности.

Мидата и Перлата! Нужна е песъчинка, която да дразни и да причинява страдание на мидата, преди тя да изпусне сока, който оформя перлата. Има перла в цялото ви страдание, чакаща да се роди, ако разкриете всичките си болки на небесния си Баща.

ДА МИСЛИМ КАТО ХРИСТОС

Защото Моите мисли не са вашите мисли! Исая 55:8

Бог никога не е казвал, че не можете да мислите на Неговото ниво, но проблемът е, че вие избирате да не мислите на Неговото ниво. Когато се новородихте, вие не получихте „духа на този свят, а Духа, който е от Бог“, за да можете да знаете Божиите мисли. Духовният човек е този, в когото Божият Дух се е надигнал в надмощия. Апостол Павел ни казва, че духовният човек може да разпознава или да преценява всичко. Бог е замислил умът ви да бъде голямо средство за научаване на Неговите пътища и ходене с Него.

„Защото кой е познал ума на ГОСПОДА, че да може да Го научи? Но ние имаме ума на Христос“. 1 Коринтяни 2:16

БОЖИЯТ ПЛАН Е ПРОГРЕСИВЕН

Ходене в Истината

Няма по-голяма радост за мен от това да чувам, че децата ми ходят в истината. 3 Йоан 4

Християнството е свързано с това да се държи истината и да се напредва. Мнозина днес са получили призиви и откровения относно своята съдба, но не успяват да ходят в истината, която са получили. Има две категории хора днес. 1. Такива, които са в отбранителен режим. 2. Такива, които са в прогресивен режим. И двете категории хора имат истина, която притежават. Живеещите в отбранителен режим са хора, които са получили истината, но не успяват да използват тази истина, за да напредват в царството. Онези, които живеят в прогресивния режим, са взели решението да ходят в истината, която имат. Ако не успеете да ходите в истината, която сте получили, никога няма да преживеете истинската мярка, която истината може да донесе в живота ви. И двата вида хора са упълномощени от системата на вярване.

Прочетете Матей 16:18-19.

Не е просто истината, която знаете, а истината, която прилагате!

ЕСТИР КАТО ПРИМЕР

„Защото, ако останеш напълно мълчалива в това време, облекчение и избавление ще се издигне за юдеите от друго място, но ти и бащиният ти дом ще погинете. Обаче, кой знае дали не си дошла до царството за време като това?“ Естир 4:14

Както Естир, вие трябва да вземете решение да бъдете част от Божия план или да останете в място на скритост. Бог беше планирал да избави нацията на Израел от лицето на смъртта, използвайки един готов съд. Естир направи правилния избор, предавайки се да бъде използвана от Господ. Вие имате привилегията днес да бъдете използвани от Господ, обаче, една негативна мисъл може да ви попречи да ходите в своята съдба.

МЕЧТАТЕЛИ, КОИТО СА РЕШИЛИ ДА ПРЕУСПЯВАТ В ЖИВОТА

Др. Уилям Мортън, Др. Хорас Уелс и Др. Крауфорд Лонг –  инициатори на използване на анестезията (безчувствено състояние) в хирургията през 40-те години на 19-ти век.

Уилбър и Орвил Райт – преследвали мечтата си да летят и успели.

Александър Граам Бел – измислил телефона.

Авраам – Повярвал на Бог и станал Баща на Народи.

Давид – Доверил се на Божието обещание и издържал да стане цар.

Павел – Победил преследване, изпитания и страдания, за да роди това Евангелието да бъде занесено на Езичниците.

ОТКАЖЕТЕ ДА ПОЗВОЛИТЕ НА УМА СИ ДА ВИ ОГРАНИЧИ ВЪВ ВАШЕТО ПЪТУВАНЕ!

А на Този, който може да извърши изобилно повече от всичко, което искаме или мислим, според силата, която работи в нас. Ефесяни 3:20

Запомнете, че напредъкът започва с мисъл и коловете се охлабват чрез заместване на старите начини на мислене!

СПИСЪК ЗА ЛИЧНА ПРОВЕРКА

 1. Върху какви мисли размишлявате, които ви спират да напредвате? 
 1. Цените ли Божията истина и ходите ли в нея? 
 1. Мислите ли, че сте се прицелили в Божия план за живота ви? 

КАКВИ ПРОМЕНИ ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ?

 1. Какви промени можете да направите, за да подобрите сегашното си състояние? 
 1. Управлявате ли мислите си правилно или можете ли да ги подобрите? 
 1. Прекарвате ли качествено време в присъствието на Бог? 

РАЗМИШЛЯВАЙТЕ ВЪРХУ ТЕЗИ ПИСАНИЯ

Когато размишлявате върху писанията, трябва да говорите Божието слово на глас и да отделите време бавно да мислите върху това, което изповядвате. Правейки това, вие спомагате за заместването на старите начини на мислене с Божието слово, като укрепвате ума.

Писания

Ще ме пазиш в съвършен мир, понеже умът ми стои на Теб. Исая 26:3

Божият мир, който превъзхожда всяко разбиране, ще пази сърцето ми и ума ми чрез Христос Исус. Филипяни 4:7

Защото Бог не ми е дал дух на страх, а на сила, на любов и здрав разум. 2 Тимотей 1:7

Слагам ума си на горните неща, а не на нещата от тази земя. Слагам ума си на Божиите неща. Колосяни 3:2

Моля забележете!

Тези писания са написани в първо число, за да бъдат от полза на човека, размишляващ върху тях.

 

 

Питър Кристенсън

Превод: Емил Енчев

Редакция: Севдалина и Христо Христови