ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ГРАДЕЖ

Матей 4:4

А Той отговори и каза: „Писано е: Човек няма да живее само с хляб, а с всяко слово, което продължава да излиза от Божиите уста“. (NKJ) 

„слово“ – рема – изговореното слово

Излизащото слово носи живот. Духовната смърт идва от липсата на излизащо слово.

Притчи 29:18

Когато няма откровение, народът се разюздва; но блажен е онзи, който пази закона. (NKJ) 

Притчи 29:18

Където няма видение, народът погива: но онзи, който пази закона, блажен е. (KJV)

ВИДЕНИЕ = ОТКРОВЕНИЕ = СЛОВО (ПОСЛАНИЕ) = ПРОДЪЛЖАВАЩО ДА ИЗЛИЗА СЛОВО ОТ ГОСПОД.

Помислете върху въпроса: „Какво трябва да направя, за да бъда спасен?“, поставен към всеки един от следващите хора и техните съответни отговори.

АВЕЛ – ПРИНЕСЕТЕ КРЪВНА ЖЕРТВА.

НОЙ – ВЛЕЗТЕ В КОВЧЕГА.

ЛОТ – ИЗЛЕЗТЕ ОТ ГРАДА.

АВРААМ – ОБРЕЖЕТЕ СЕ.

МОЙСЕЙ – СПАЗВАЙТЕ ЗАПОВЕДИТЕ.

ЙОАН КРЪСТИТЕЛ – ПОКАЙТЕ СЕ И СЕ КРЪСТЕТЕ.

ПАВЕЛ – ВЯРВАЙТЕ В ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС.

Забележете, че въпросът е един и същ, но отговорът постоянно се променя с времето. Влизането в ковчега беше уместно за Ной, но вече не е уместно за нас днес. Настоящото изискване на Бог за спасение е вяра в Господ Исус Христос. Да се обрежете или да спазвате заповедите са били предишни истини. Вярването в Господ Исус Христос е излизаща истина, която е настоящо изискване на Бог за спасение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ДА ИЗЛИЗА СЛОВО

  • ТОВА Е СЛОВО МАННА

ВЧЕРАШНАТА МАННА ПРЕДСТАВЛЯВА  ДНЕШНИТЕ ЧЕРВЕИ

Изход 16:16-20

16„Това е, което ГОСПОД е заповядал: Нека всеки човек да го събира според нуждата на всеки, по един гомор за всеки човек, според броя на хората; нека всеки мъж да вземе за онези, които са в шатрата му“.

17И децата на Израел направиха така и събраха, някои много, някои малко.

18Така че, когато го измериха с гомори, този, който беше събрал много, нямаше нищо в повече и който беше събрал малко, нямаше липса. Всеки човек беше събрал според нуждата на всеки.

19И Мойсей каза: „Никой да не оставя от него до сутринта“.

20Все пак те не се вслушаха в Мойсей. А някои от тях оставиха част от него до сутринта, но то червяса и се усмърдя. И Мойсей им се ядоса. 

Вчерашната манна е била добра за вчера. Не можете да живеете с вчерашна манна. По същия начин не можете да живеете с вчерашно откровение (просвещение). Бог трябва да бъде търсен за пресен хляб днес. Когато облакът се движеше, нацията трябваше да се движи, понеже манната се намираше само под облака.

ИЗЛИЗАЩОТО СЛОВО МОЖЕ ДА БЪДЕ ХВАНАТО САМО ОТ ОНЕЗИ, КОИТО СА ПОДГОТВЕНИ ДА СЕ ДВИЖАТ ТАМ, КЪДЕТО Е БОГ, А НЕ КЪДЕТО Е БИЛ.

  • ПОМАЗАНО СЛОВО 

Откровение 2:29

„Който има ухо, нека да слуша какво говори Духът на църквите. (NKJ)

Излизащото слово е това, което Духът казва на църквата сега.

  • НОВО СЛОВО 

Исая 42:9

9Ето, предишното дойде; и Аз оповестявам ново; преди да се появи, Аз ви ги казвам. (NKJ)

Исая 48:6-8

6Ти чу; виж всичко това. И няма ли да го изявиш? Аз те направих да чуеш нови неща отсега, дори скрити неща, които ти не ги знаеше.

7Те са създадени сега, а не от началото; и преди този ден не си ги чувал, за да не кажеш: Разбира се, аз ги знаех.

8Със сигурност не си ги чувал, със сигурност не ги знаеш; със сигурност отдавна ушите ти не са били отворени. Защото знам, че си постъпвал много коварно и си наречен отстъпник от утробата. (NKJ)

  • СЕГАШНО СЛОВО 

2 Петрово 1:12

Поради тази причина аз няма да бъда нехаен да ви напомням винаги тези неща, въпреки че ги знаете и сте установени в сегашната истина. (NKJ)

  • ДОПЪЛНИТЕЛНО СЛОВО 

1 Летописи 12:32

Oт децата на Исахар, които разбираха времената, за да знаят какво трябва да прави Израел; техните глави бяха двеста души и всичките им братя бяха под тяхното командване; (NKJ) 

Лука 12:54-56

54Тогава Той каза и на множествата: „Когато видите да се издига облак от запад, веднага казвате: Идва дъжд; и така и става.

55„И когато видите да задухва южният вятър, казвате: Ще бъде горещо; и така става.

56„Лицемери!Можете да разпознавате лицето на небето и на земята, но как не можете да разпознаете това време? (NKJ)

ПРИМЕРИ:

1. МОЙСЕЙ

Изход 17:6

6„Ето,Аз ще застана пред теб на канарата в Хорив; и ти да удариш скалата, и вода ще потече от нея, за да могат хората да пият“. И Мойсей направи така пред очите на израилевите старейшини“. (NKJ) 

Числа 20:8-12

8„Вземи жезъла; и съберете събранието, ти и брат ти Аарон. Говорете на скалата пред очите им и тя ще даде водата си; така ще им дадете вода от скалата и дайте на събранието и на техните животни да пият“.

9И така Мойсей взе жезъла отпред ГОСПОДА, както Той му заповяда.

10И Мойсей й Аарон събраха събранието пред скалата; и той им каза: „Слушайте сега, бунтовници! Да ви извадим ли вода от тази скала?“

11Тогава Мойсей вдигна ръката си и удари скалата два пъти с жезъла; и потече изобилно вода, и събранието и животните им пиха.

12Тогава ГОСПОД говори на Мойсей и Аарон: „Понеже не Ми повярвахте, за да Ме осветите пред очите на израилевите деца, затова вие няма да въведете това събрание в земята, която Аз съм им дал“. (NKJ)

Първия път Бог каза на Мойсей да удари скалата, за да получи вода. Втория път Бог поиска от Мойсей да говори на скалата. Обаче Мойсей повтори предното действие на удряне на скалата, неуспявайки да разпознае новото изискване на Бог в новия сезон. Това действие, което Бог нарече неверие, лиши Мойсей от правото да влезе в обещаната земя.

2. ПРОРОЧЕСКИТЕ УЧЕНИЦИ НА ИЛИЯ

Пророческите ученици на Илия видяха Елисей да излиза от Йордан с кожуха му. Вместо да преследват кожуха, те отидоха да търсят тялото на Илия – миналото. Те не успяха да схванат новия сезон на двойната мярка върху Елисей.

Разбирането на настоящото искане на Бог ще държи църквата в покорство на Божия глас и уместна на Божиите цели.

Неуспехът да се разберат времената, води до религиозно робство.

Лука 12:54-56

54Тогава Той каза и на множествата: „Когато видите да се издига облак от запад, веднага казвате: Идва дъжд; и така и става.

55„И когато видите да задухва южен вятър, казвате: Ще бъде горещо; и така и става.

56„Лицемери!Можете да разпознавате лицето на небето и на земята, а как не можете да разпознаете това време?“ (NKJ)

СЪЩО ТАКА ВИЖТЕ Йосия и фараон Нехао (2 Летописи 35:20-25).

Притчи 29:18

Където няма видения, народът погива (NKJ) 

1 Царе 3:1

Тогава момчето Самуил служеше на ГОСПОДА пред Илий. А словото от ГОСПОДА беше рядкост в онези дни; нямаше често срещано откровение. (NKJ)

БОГ Е ИЗТОЧНИКЪТ НА ВСЯКО ОТКРОВЕНИЕ.

Колосяни 2:2-3

2…за да се насърчат сърцата им, бивайки свързани заедно в любов, за всички богатства на пълната увереност, в разбиране на познаването на тайната на Бога, която е и на Татко и на Христос,

3в когото са скрити всичките богатства на мъдростта и на знанието. (NKJ)

 

 

Др. Сеги Говендър

Превод: Емил Енчев

Редакция: Севдалина и Христо Христови