ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ГРАДЕЖ

УРОК 1 – (АВС)

 

ПРОЧЕТЕТЕ ЙОАН 5:1-15

1. Какво е определението за миграция?

2. Какъв празник се отбелязваше?

3. Какво е значението на ВИТЕЗДА?

4. Кои символи показват, че това е картина на църква?

5. Кои детайли показват, че това е една неправилна църква?

6. Кои 3 извода можете да направите от следните думи на Исус в ст. 8?

6.1 СТАНИ

6.2 ВДИГНИ ПОСТЕЛКАТА СИ

6.3 ХОДИ

7. Какви характеристики на религиозния дух се изявяват чрез евреите? (ст.10, 11, 12)

8. Защо бихте казали, че недъгавият човек мигрира правилно ?

9. Как бихте свързали недъгавия човек с Празника на Пасхата?

10. По-долу е представен списък на неправилните МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ. Посочете правилното МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ като дадете потвърждение от Писанието.

10.1 ИЗОЛАЦИЯ

10.2 ДАРБИ

10.3 СКИТАНЕ (ЛУТАНЕ)

10.4 ПРОЯВЛЕНИЕ

10.5 АБСТРАКТНА ДОКТРИНА

10.6 ТРАДИЦИИ

10.7 БЯГСТВО ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА

10.8 ЗАВИСИМОСТ

10.9 ЛОКАЛЕН

10.10 ВХОД

10.11 НАБЛЮДАТЕЛ

10.12 НОВОРОЖДЕНИЕ

11. Кои са пречките за миграцията?

12. Дайте примери за неправилна миграция и съответните последици.

13. Кои са ползите от правилната миграция?

14. Кои са изискванията за правилна миграция?

15. Посочете други пасажи, от които може да се поучава за миграцията.

 

ПРИНЦИПИ НА МИГРАЦИЯТА

Йоан 5:1-16

1След това имаше един празник на юдеите, и Исус се изкачи в Ерусалим.

2А в Ерусалим до Овчата порта имаше една къпалня, която на еврейски се наричаше Витесда, и имаше пет предверия. 

3В тези предверия лежеше голямо множество болни хора, слепи, куци, парализирани, чакащи раздвижването на водата.

4Защото един ангел слизаше в определено време в къпалнята и раздвижваше водата; тогава, който влезеше първи, след раздвижването на водата, се излекуваше от каквато и болест да беше болен.

5И там имаше един човек, който имаше немощ от тридесет и осем години.

6Когато Исус го видя да лежи там, и разбра, че е бил в това състояние дълго време, Той му каза: „Искаш ли да оздравееш?“

7Болният Му отговори: „Господине, нямам човек, който да ме сложи в басейна, когато се раздвижи водата; но докато дойда аз, друг слиза преди мен“.

8Исус му каза: „Стани, вдигни постелката си и ходи“.

9И веднага човека оздравя, взе постелката си, и ходеше. А този ден беше Съботата.

10Затова юдеите казаха на изцерения: „Съботата е; не е според закона да си носиш постелката“.

11Той им отговори: „Този, който ме изцели ми каза: Вземи си постелката и ходи“.

12Тогава те го попитаха: „Кой е Човека, който ти каза: Вземи си постелката и ходи?“

13Но излекуваният не знаеше кой беше той, защото Исус се беше оттеглил, а на това място имаше множество.

14По-късно Исус го намери в храма и му каза: „Ето, сега си здрав. Повече не съгрешавай, за да не дойде нещо по-лошо върху теб.“

15Човекът се върна и каза на  юдеите, че Исус е този, който го е излекувал.

16Поради тази причина юдеите преследваха Исус, и се стремяха да Го убият, понеже Той правеше тези неща в Съботата. (NKJ)

 

ОТГОВОРИ – УРОК 1 (ABC) 

1. Миграцията е придвижване от едно място на друго. Духовната миграция включва придвижване до духовна позиция или място, което е в съвършената воля на Бог – нова позиция или място, което e угодно на Бога и привлича Неговото благоволение. 

2. Повечето библейски изследователи се съгласяват, че празникът, който се отбелязваше беше Празникът на Пасхата. 

3. Дом на Милост 

4. СИМВОЛИ:

4.1 ВИТЕЗДА (ДОМ НА МИЛОСТ) – ДОМЪТ Е КАРТИНА НА ЦЪРКВАТА.

1 Тимотей 3:15

но ако се забавя, пиша  ти, за да можеш да знаеш как да се държиш в Божия дом, който е църквата на живия Бог, стълба и основата на истината. (NKJ)

И така Ветил (Божий дом) е картина на църквата. Витлеем, Витезда и т.н., всички са картини на църкви със специални характеристики, произлизащи от техните имена.

Витлеем – дом на хляб. Този дом е специализиран в откровението.

Витсаида – дом на снабдяване. Този дом е специализиран в посрещане на осезаемите нужди. 

4.2 КЪПАЛНЯ

Този дом има вода. ВОДАТА е картина на Божието Слово.

Ефесяни 5:26

за да може да я освети и да я очисти с водното измиване чрез словото. (NKJ) 

ВОДАТА КАТО СИМВОЛ НА БОЖИЕТО СЛОВО:

За да напусне Египет нацията трябваше да мине през Червено Море. –

За да напуснеш света (Египет) ти трябва да минеш през Словото.

За да излезе от пустинята нацията трябваше да мине през Йордан.

За да оставиш неточностите на пустинята ти трябва да минеш през Словото.

Триумфът над моавците беше благодарение на отражението на слънцето във водата. (4 Царе 3:20-24)

Триумфът над демоните е чрез Словото.

Периодично повтарящите се аборти се дължаха на замърсена вода.(4 Царе 2:18-19)

Когато Божието Слово е замърсено, виденията биват абортирани.

Мойсей оцеля във водата.

Словото ще ви спаси. 

4.3 ПЕТ ПРЕДВЕРИЯ

Това е картина на петкратното служение. (Ефесяни 4)

ДРУГИ КАРТИНИ НА ПЕТКРАТНОТО СЛУЖЕНИЕ:

ДЛАНТА  

3 Царе 18:44

Тогава на седмия път, той каза: „Има един облак, колкото човешка длан, издигащ се от морето!“ Така че, той каза: „Стани, кажи на Ахав: Приготви колесницата си, и слез преди да те е спрял дъждът“. (NKJ)

Данаил 5:5

В същия час се появиха пръсти от човешка ръка и пишеха срещу светилника по мазилката на стената на царския палат; и царя видя частта от ръката, която пишеше. (NKJ)

5-те ЛОСТА

Изход 26:27

„пет лоста за дъските от другата страна на скинията, и пет лоста за дъските от страната на скинията, за далечната страна на запад. (NKJ) 

4.4 ГОЛЯМОТО МНОЖЕСТВО (ст.3)

Това е картина на мега църквата. 

4.5 РАЗДВИЖВАШЕ ВОДАТА/ОЗДРАВЯВАШЕ ОТ КАКВАТО И ДА Е БОЛЕСТ (ст.4)

Това е картина на църква с проявления. 

4.6 ОВЧАТА ПОРТА

Това е картина на Исус.

Йоан 10:7

Тогава Исус им каза отново: „Истина ви казвам, Аз съм вратата на овцете. (NKJ) 

Тази църква имаше Исус. Всеки, който седи в тази църква би могъл да види Исус. 

5. НЕТОЧНОСТ, КОЯТО СЕ ДЪЛЖИ НА СЛЕДНИТЕ ФАКТИ:

5.1 „БЛИЗО ДО ОВЧАТА ПОРТА“

Сега Овчата порта е Исус. Тази църква бе близо до Исус, не в Исус. Законната библейска позиция е вярващият да бъде в Христос.

2 Коринтяни 5:17

Затова, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето всичко стана ново. (NKJ)

1 Петрово 5:14

Поздравете се един друг с целувка на любов. Мир на всички вас, които сте в Христос Исус. Амин. (NKJ)

Позицията „в Него“ означава истинско посвещение на Христос.

5.2 КЪПАЛНЯ – ЗАСТОЯЛА ВОДА

Водата е картина на Божието Слово. Правилната църква има РЕКА (СЛОВО ИЗПЪЛНЕНО С ДУХА), а не къпалня, която е картина на Словото без Духа.

2 Коринтяни 3:6

който също ни направи достатъчни като служители на новия завет, не на буквата, а на Духа; защото буквата убива, а Духът дава живот. (NKJ)

5.3 НЕСПОСОБНИ ХОРА

Тази „мега църква“ беше пълна със слепи, куци и парализирани – нефункциониращи вярващи. В същност, когато ангелът извършваше раздвижването слепият човек не можеше да го види, куцият можеше да го види, но не можеше да отиде до водата, а парализираният не можеше дори да изпълзи до водата. Единственият човек, който можеше да влезе вътре беше някой, който е добре. Така по-подходящо би било тази общност да се нарече дом на мъчението.

Ако Бог се задвижеше в тази църква, слепият не би видял движението на Бога, куцият не би ходил в движението на Бога, а парализираният дори не би изпълзял в движението на Бога.

5.4 АНГЕЛСКО ПРОЯВЛЕНИЕ

Това бе дом на ангелско проявление, а не проявление на СВЯТИЯ ДУХ.

5.5 БОЛЕСТ ОТ 38 ГОДИНИ (ст. 5)

Второзаконие 2:1

„А времето, което ни отне да  дойдем от Кадис Варни докато преминахме полето на  Заред, беше тридесет и осем години, докато беше погълнато цялото поколение военни мъже отсред лагера, точно както им се закле ГОСПОД. (NKJ)

38 представлява неточна позиция на лутане (блуждаене).

5.6 В ТОВА СЪСТОЯНИЕ ОТ ДЪЛГО ВРЕМЕ (ст.6)

Неправилна позиция от дълго време. Това описва традиционни позиции – едно продължително приспособяване към неправилна позиция.

5.7 ИСКАШ ЛИ ДА ОЗДРАВЕЕШ (ст. 6)

Една традиционна позиция може да стане толкова комфортна в своята аномалия, че индивидите да не искат да оздравеят.

5.8 ГОСПОДИНЕ (ст. 7)

Неправилния дом не разпознава посещението на Исус – нарича Го Господине, вместо Господи.

5.9 НЯМАМ ЧОВЕК (ст. 7)

В един неправилен дом никой не е в позиция на отговорност – когато никой не е в позиция на отговорност винаги ще те изпреварват.

5.10 ИСУС НЕ БЕШЕ ЗАДВИЖЕН ОТ СЪСТРАДАНИЕ въпреки страданията на множеството във Витезда. 

6. СТАНИ – Промени положението си. Това е преместване от едно парализирано, безсилно, неадекватно, религиозно състояние в състояние на функционалност.

ВДИГНИ ПОСТЕЛКАТА СИ – разделяне – това не оставя никаква причина за връщане обратно.

ХОДИ – Промени местоположението си (миграция) 

7. Евреите бяха по-загрижени за закона отколкото за неговото изцеление. Те не го попитаха кой е човекът, който те е изцели. Вместо това го попитаха „кой ти каза да вдигнеш постелката си и да ходиш?“ Те бяха твърде обезпокоени от неговата миграция, за да разпознаят неговото изцеление.

7.1 РЕЛИГИОЗНИЯТ ДУХ ИМА ЛЕГАЛИСТИЧЕН ФОКУС.

7.2 РЕЛИГИОЗНИЯТ ДУХ ПРОПУСКА ЧУДОТО ПОРАДИ ЛЕГАЛИСТИЧЕН ФОКУС.

7.3 РЕЛИГИОЗНИТЕ ДУХОВЕ ИЗЛИЗАТ НА ПОВЪРХНОСТТА, КОГАТО СЕ ОСЪЩЕСТВИ МИГРАЦИЯ. 

8. Ст.14 След това Исус го намери в храма.

Овчата порта бе единственият легитимен вход за храма. Човекът напусна мястото си в къпалнята и мина през Овчата порта, за да стигне до храма. Той беше парализиран от 38 години. Можеше да избере, което и да е място, за да празнува изцелението си. Доброволно той отиде в храма демонстрирайки своята страст за Бога. ПРИДВИЖВАНЕТО ОТ ДОМА ДО ХРАМА ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАВИЛНА МИГРАЦИЯ.

Хората със страст са в храма:-

АННА – Лука 2:37

СИМЕОН – Лука 2:25

ИСУС – Лука 2:46

Делото на Татко е в храма.

Авакум 2:20

А ГОСПОД е в святия Си храм: нека цялата земя да мълчи пред Него. (NKJ) 

9. Празникът на Пасхата отбелязваше освобождението на Израел от Египет. Израел мигрира от Египет.

В известен смисъл това беше празник, който честваше тяхната миграция. Миграцията на недъгавия човек в известен смисъл е празнуването на Пасхата в собствения му живот по време на Празника на Пасхата. 

10. ПРАВИЛНА МИГРАЦИЯ

10.1 ОТ ИЗОЛАЦИЯ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ/ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЪЗКИ

Евреи 10:25

да не забравяме да се събираме заедно, какъвто е навика на някои, а да се увещаваме един друг, и толкова повече колкото виждате Денят да наближава. (NKJ)

10.2 ОТ ДАРОВЕТЕ КЪМ ДАРИТЕЛЯ

Това е преместване на фокуса от дарбите към Христос. От изцелението към изцелителя.

Филипяни 3:8

Да безспорно, и считам всичко за загуба заради превъзходството на познаването на Христос Исус моя Господ: заради когото претърпях загубата на всичко, и считам всичко за оборска тор, за да мога да спечеля Христос, (KJV)

Евреи 12:2

Гледайки на Исус, автора и завършителя на нашата вяра; който заради радостта, която беше поставена пред Него издържа кръста, презирайки срама, и седна от дясната страна на Божия престол. (KJV)

10.3 ОТ ЛУТАНЕ КЪМ УСТАНОВЯВАНЕ/СТАБИЛНОСТ

Това е миграция към стабилност например.

10.3.1 СТАБИЛНОСТ ВЪВ ВЯРАТА

Колосяни 2:7

Вкоренени и изградени в Него, и утвърдени във вярата, както сте научени, изобилствайки в нея с благодарение. (KJV)

1 Солунци 3:2-4

2И изпратихме Тимотей, нашия брат, и Божий служител, и наш съработник в евангелието на Христос, за да ви установи, и да ви утеши относно вярата ви:

3Така че никой човек да не бъде разколебаван от тези страдания: защото знаете, че сме определени за това.

4Защото наистина, когато бяхме с вас, ние ви казахме преди, че трябва да претърпим скърби; което и стана, както знаете. (KJV)

Римляни 1:11

Защото копнея да ви видя, за да мога да ви предам някои духовни дарби, с цел да бъдете установени; (KJV)

10.3.2 СТАБИЛНОСТ В ДОКТРИНАТА

Евреи 13:9

Не се увличайте от различни и странни доктрини. Защо е добро сърцето да се установява с благодат; не с ястия, които не са ползвали онези, които са били завладени от тях. (KJV)

10.3.3 СТАБИЛНОСТ В НАСТОЯЩАТА ИСТИНА

2 Петрово 1:12  

Поради което няма да съм небрежен винаги да ви напомням тези неща, дори и да ги знаете, и да сте установени в настоящата истина. (KJV)

10.3.4 СТАБИЛНОСТ В ЛЮБОВТА

Ефесяни 3:17-19

17За да може Христос да живее в сърцата ви чрез вяра; за да бъдете вкоренени и основани в любов,

18да можете да разберете с всички светии каква е широчината, дължината, дълбочината и височината;

19и да познаете любовта на Христос, която превъзхожда знанието, за да бъдете изпълнени с цялата пълнота на Бог. (KJV) 

10.4 ОТ ПРОЯВЛЕНИЕ КЪМ БОЖИЯ ГЛАС

Всъщност всяко проявление е придружено от Божия глас. Проявленията ни насочват към Божия глас. Примери:

10.4.1 ОТ ТРОНА КЪМ ГЛАСА

Исая 6:1-4; 8 проявлението на трона беше последвано от Божия глас.

10.4.2 ОТ ДВИЖЕНИЕТО НА ДУХА КЪМ ГЛАСА

Битие 1:2-3

2А земята беше без форма, и пуста; и тъмнина беше върху лицето на бездната. И Божия Дух се движеше върху лицето на водите.

3И Бог каза: Да бъде светлина: и беше светлина. (KJV)

10.4.3 ОТ ГЪЛЪБА КЪМ ГЛАСА

Матей 3:16-17

16И Исус, когато се кръсти, веднага излезе от водата: и ето, небесата се отвориха за Него, и Той видя Божия Дух да се спуска като гълъб, и да слиза върху Него:

17И ето, глас от небето, казващ: Това е възлюбеният Ми Син, в Когото благоволих. (KJV)

10.4.4 ОТ СВЕТЛИНАТА КЪМ ГЛАСА

Деяния 9:3-4

3И като пътуваше, наближи Дамаск: и изведнъж една светлина от небето светна около него:

4И той падна на земята, и чу глас, който му казваше, Савле, Савле, защо ме преследваш? (KJV)

Абсолютно неправилно e да се фокусираш върху проявлението и да пренебрегнеш гласа. 

10.5 ОТ АБСТРАКТНА ДОКТРИНА КЪМ ДИНАМИЧНО ПРЕЖИВЯВАНЕ.

Позиционната истина трябва да стане практична истина. Доктрината трябва да стане начин на живот.

2 Коринтяни 3:2

Вие сте нашето послание, написано в сърцата ни, узнавано и прочитано от всичките хора; (NKJ)

2 Тимотей 3:10

А ти внимателно си последвал моето учение, начин на живот, цел, вяра, дълготърпение, любов, твърдост, (NKJ) 

10.6 ОТ ТРАДИЦИИ КЪМ БИБЛЕЙСКА ТОЧНОСТ

Марк 7:13

„правейки Божието слово неефективно чрез вашата традиция, която сте предали. И вършите много такива неща“. (NKJ)

Нашето инструктиране в правдата трябва да идва от Писанието, а не от човешки традиции.

2 Тимотей 3:16

Всичкото писание е дадено чрез вдъхновение от Бог, и полезно за поучение, за порицание, за корекция, за инструктиране в правдата, (NKJ)

Духът и Словото трябва да са в съгласие. 

10.7 ОТ ИЗБЯГВАНЕ КЪМ ЗАВЛАДЯВАНЕ

Лука 19:13

И повика десетимата си слуги, и им даде десет мнаси; и рече им: Владейте това, докато дойда. (KJV)

1 Петрово 2:9

Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ, Неговите специални хора, за да възвестявате хваленията на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина; (NKJ)

Нашата царственост се изявява чрез манталитет на завладяване.

Ефесяни 1:22-23

22И всичко постави под краката Му, и Му даде да бъде главата над всичко за църквата,

23която е Негово тяло, пълнотата на Този, който изпълва всичко във всички. (KJV)

Ефесяни 1:22-23

22И Бог постави всичко под краката Му и Го назначи да бъде глава над всичко за църквата,

23която е Неговото тяло, пълнотата на Този, Който изпълва всичко по всякакъв начин. (NIV)

Второзаконие 28:13

„И ГОСПОД  ще те направи главата, а не опашката;, ще бъдеш само отгоре, и няма да бъдеш отдолу, ако се вслушваш в  заповедите на ГОСПОДА твоя Бог, които днес ти заповядвам, и внимаваш да ги спазваш. (NKJ) 

10.8 ОТ ЗАВИСИМОСТ КЪМ АВТОНОМИЯ

Ефесяни 6:11

Облечете цялото Божие всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. (NKJ)

Това е ниво на личен ръст, което освобождава човек от пристрастяване към лидерство.

Евреи 4:16

Затова, нека да идваме смело към престола на благодатта, за да получим милост, и да намерим благодат, която да помага във време на нужда. (NKJ)

1 Тимотей 2:5

Защото има един Бог и един ходатай между Бога и хората, човекът Христос Исус; (KJV)

В крайна сметка нашата зависимост трябва да бъде от Христос. 

10.9 ОТ ЛОКАЛНО КЪМ ГЛОБАЛНО

Деяния 1:8

„Но ще приемете сила, когато Святият Дух дойде върху вас; и ще бъдете свидетели за Мене в Ерусалим, и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята“. (NKJ)

Матей 28:19

Идете, прочее, и научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Татко, на Сина, и на Святия Дух: (KJV)

10.10 ОТ ВЛИЗАНЕ КЪМ КРАЯ

Деяния 20:24

Но нищо от тези неща не ме поклаща, нито считам живота си за по-скъп от мене, за да мога да завърша курса си с радост, и служенето, което приех от Господ Исус, да свидетелствам за  благовестието на Божията благодат. (KJV)

2 Тимотей 4:7

Аз водих добрата битка, свърших курса си, вярата си опазих: (KJV)

Това е миграция от преживяването на спасението до позиция на функционално служение в Тялото Христово. 

10.11 ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ КЪМ УЧАСТНИЦИ

Това е миграция от християнство основано на зрители към функционално служение като е посочено по-горе. 

10.12 ОТ НОВОРОЖДЕНИЕ КЪМ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Евреи 6:1

Поради това, нека оставим разискването за елементарните принципи за Христос, нека да вървим към съвършенство, без да полагаме отново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, (NKJ) 

ДРУГИ ОБЛАСТИ:

 • ОТ ОСЪЖДАНЕ КЪМ ЛЮБОВ
 • ИНСТИТУЦИЯ КЪМ СЕМЕЙНА/ОРГАНИЧНА ЦЪРКВА
 • ПРЕТЕНЦИЯ КЪМ ИСТИНА/АВТЕНТИЧНОСТ
 • ЛЕКЦИИ КЪМ СВЪРЗАНО ПОУЧЕНИЕ
 • МАНИПУЛАЦИЯ КЪМ ДОБРОВОЛНО ПОДОЧЕТНОСТ
 • РОБСТВО КЪМ СИНОВСТВО
 • ЛОГОС КЪМ РЕМА
 • АПАТИЯ КЪМ СТРАСТ
 • ОТКРОВЕНИЕ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ
 • МОЯТА ВОЛЯ КЪМ НЕГОВАТА ВОЛЯ
 • ОДОЛАМ КЪМ ХЕВРОН
 • ХЕВРОН КЪМ СИОН
 • СВЯТОТО МЯСТО КЪМ ПРЕСВЯТОТО МЯСТО 

11. ПРЕЧКИ ЗА МИГРАЦИЯТА

11.1 ПОВРЕДЕНИ МОДЕЛИ НА МИСЛЕНЕ

Това са крепости в ума, които се издигат против познаването на Бога.

2 Коринтяни 10:5

събаряйки аргументи и всяко нещо, което се издига високо против познанието на Бога, пленявайки всяка мисъл да се покорява на Христос, (NKJ)

Примери: 11.1.1 СУЕВЕРЕН НАЧИН НА МИСЛЕНЕ

11.1.2 ТРАДИЦИОНЕН НАЧИН НА МИСЛЕНЕ

11.1.3 САНТИМЕНТАЛЕН НАЧИН НА МИСЛЕНЕ

11.1.4 НЕЛОГИЧНОСТ

11.2 НЕПРАВИЛНА КОМПАНИЯ

Неморалните връзки на Соломон му попречиха да се придвижи в целите на Бога.

3 Царе 11:1-5

11.3 ЛИПСА НА ВЯРА

Вярата унищожава страха. Тя подтиква вярващия да поема рискове. В Марк 10:50-52 Вартимей се придвижи от слепота към виждане като явно демонстрира риска, който поема хвърляйки дрехата си (препитанието му зависеше от тази дреха, понеже тя потвърждаваше неговата инвалидност). Липсата на вяра ще попречи на вярващия да поеме риска на миграцията.

11.4 БУНТ

Това е обикновено непокорство на Божието Слово – например, Йона.

11.5 ПЛЪТ (ПЛЪТСКА ПРИРОДА)

1 Коринтяни 10:5-11

Израилтяните не успяха да се придвижат в Обещаната Земя поради делата на плътта.

11.6 НЕВЕЖЕСТВО

Осия 4:6

Людете ми загинаха поради липса на знание: (KJV)

4 Царе 17: 32-33

32Така те се бояха от ГОСПОДА, и си поставиха от най-ниско поставените между тях свещеници за високите места, които жертваха за тях в домовете по високите места.

33Бояха се от ГОСПОДА, и на своите си богове служеха, според обичая на народите, измежду които бяха преселени. (KJV)

Невежеството и страха доведоха до идолопоклонство.

Витезда не осъзнаваше факта, че някой по-голям от ангел присъстваше там.

11.7 ДУХ НА СТРАХ

Десетте съгледвачи се страхуваха от гигантите в обещаната земя. Това възпрепятства тяхната миграция.

11.8 МАТЕРИАЛЕН КОМФОРТ И СИГУРНОСТ

Лука 12:19

И ще река на душата си: „Душо, имаш много блага, натрупани за много години; успокой се; яж, пий, весели се“. (NKJ)

Личният комфорт, сигурност и задоволство пречат на необходимостта да се прогресира.

11.9 ДУХЪТ НА КОНТРОЛ

Пророческият глас ускорява миграцията в настоящите цели на Бога. Духът на Езавел е враждебен на пророческия глас. Чичо Лаван, който действаше под влиянието на Езавелски дух възпрепятства прогреса на Яков.

11.10 ДУХОВНА ГЛУХОТА

Матей 13:13-16

13Затова им говоря с притчи, защото гледайки те не виждат; и слушайки не чуват, нито разбират.

14И в  тях се изпълнява пророчество на Исая, което казва: “Слушайки ще чуете, но няма да разберете, и виждайки ще видите, но няма да схванете;

15Защото сърцата на тези хора са станали тъпи в схващане. Ушите им тежко чуват, и очите им са затворени, за да не видят с очите си и да чуят с ушите си, за да не разберат със сърцата си и да се обърнат, за да ги изцеля”.

16А вашите очи са блажени, защото виждат, и ушите ви, защото чуват; (NKJ)

Липса на чувствителност за нещата на Бога.  

 

12. ПРИМЕРИ ЗА НЕПРАВИЛНА МИГРАЦИЯ

 • ДИМАС

2 Тимотей 4:10

защото Димас ме изостави, обиквайки рози настоящ свят, и замина в Солун – Крискент в Галатия, Тит в Далмация. (NKJ)

ДИМАС СЕ ВЪРНА В СВЕТА.

 • ЕЛИМЕЛЕХ

Рут 1:1-2

1В Дните когато съдиите управляваха, настана глад на земята. И един човек от Витлеем Юдов отиде да престои в Моавската земя, той, и жена му, и двамата му сина.

2Името на човека беше Елимелех, а името на жена му Ноемин, а имената на двамата му сина Маалон и Хелеон – ефратци от Витлеем Юдов. И дойдоха в Моавската земя и останаха там. (NKJ)

ЕЛИМЕЛЕХ НАПУСНА ВИТЛЕЕМ (ДОМ НА ХЛЯБ) И ОТИДЕ НА МЯСТО НА НЕЧЕСТИЕ. ТОЙ УМРЯ НА ТОВА МЯСТО НА НЕТОЧНОСТ.

 • ЛОТ

Битие 13:10-13

10И Лот подигна очи и видя цялата равнина на Иордан, че беше добре напоявана навсякъде (преди да беше разорил Господа Содом и Гомор), като ГОСПОДНАТА градина, като Египетската земя, докато стигнеш в Сигор,

11След това Лот си избра цялата Иорданска равнина, и Лот тръгна на изток.  И те се разделиха един от друг.

12Аврам живееше в Ханаанската земя, а Лот живееше в градовете на равнина, и преместваше шатрата си докато стигна до Содом.

13А содомските мъже бяха извънредно нечестиви и грешни пред ГОСПОДА. (NKJ)

ЛОТ МИГРИРА В ПЛОДОРОДНИТЕ РАВНИНИ НА ЙОРДАН. НЕ ГО ОБЕЗПОКОЯВАШЕ ФАКТА, ЧЕ МЯСТОТО БЕШЕ РАЗПОЛОЖЕНО БЛИЗО ДО СОДОМ.ПРАВЕДНАТА МУ ДУША СЕ ИЗМЪЧВАШЕ. В КРАЙНА СМЕТКА БОГАТСТВОТО МУ Е ИЗГОРЕНО И ТОЙ Е ИЗНАСИЛЕН ОТ СВОИТЕ ДЪЩЕРИ.  НЕГОВОТО ПОТОМСТВО СА АМОНЦИ И МОАВЦИ.

 • АВРААМ

Битие 12:10-11

10А настана глад в земята, и Аврам слезе в Египет да поживее там, понеже гладът беше се усилил по земята.

11И когато наближи да влезе в Египет, рече на жена си Сарайя: „Наистина зная, че си жена красива наглед. (NKJ)

АВРАМ ОСТАВИ ОБЕЩАНАТА ЗЕМЯ И ОТИДЕ В ЕГИПЕТ. ТОЙ СЕ СДОБИ С АГАР В ЕГИПЕТ. ОСТАНАЛОТО Е ИСТОРИЯ.

 • МЛАДИЯТ ПРОРОК

3 Царе 13:14-17

14и отиде след Божия човек, и го намери седнал под един дъб. Тогава му  каза: „Ти ли си Божият човек дошъл от Юда?“ И той каза: „Аз съм“.

15Тогава му каза: „Ела с мене у дома и яж хляб“.

16А той каза: „Не мога да се върна с тебе, нито да сляза у тебе; нито мога да  ям хляб, нито да пия вода с тебе на това място.

17„Защото ми се каза чрез ГОСПОДНОТО слово: Да не ядеш хляб, нито да пиеш вода там, нито, да се върнеш, като отидеш през пътя по който си дошъл“. (NKJ)

3 Царе 13:19-23

19И тъй, той се върна с него, и яде хляб в къщата му, и пи вода.

20А като седяха на трапезата, ГОСПОДНОТО слово дойде към пророка, който беше го върнал;

21и извика към Божия човек, който беше дошъл от Юда, казвайки: „Така казва ГОСПОД: Понеже ти не се покори на  ГОСПОДНОТО слово, и не опази заповедта, която ГОСПОД твоят Бог ти заповяда,

22но се върна, яде хляб и пи вода на мястото, за което ГОСПОД ти каза: „Да не ядеш хляб и да пиеш вода“, тялото ти няма да се положи в гроба на бащите ти“.

23И след като той беше ял хляб и пил, старият пророк оседла осела на пророка, когото бе върнал.(NKJ)

МАДИЯТ ПРОРОК СЕ ВЪРНА ВЪВ ВЕТИЛ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН НАРУШИ ГОСПОДНОТО СЛОВО. ПЪТУВАНЕТО МУ ЗАВЪРШВА С ТРАГЕДИЯ.

 • ЯКОВ

Божията заповед беше той да се завърне в земята на семейството си.

Битие 31:13

Аз Съм Бог на Ветил, където ти помаза стълба с масло и където Ми се закле. Стани сега, излез от тая земя и се върни в земята на семейството си. (NKJ)

ЯКОВ БЕШЕ НА ПЪТ КЪМ ХЕВРОН. ТОЙ ЗАОБИКОЛИ И СЕ ЗАСЕЛИ В СИХЕМ. ТУК НЕГОВАТА ДЪЩЕРЯ ДИНА БЕШЕ ИЗНАСИЛЕНА.

Битие 33:17-34:1

17А Яков отпътува до Сокхот, построи си къща и направи кошари за добитъка си. Затова името на мястото се нарече Сокхот.

18След това Яков се върна благополучно в града на Сихем, който е в ханаанската земя, когато се върна от Падан-арам, и разпъна шатрата си пред града.

19И купи парцела земя, където беше разпънал шатрата си, от децата на Емор, Сихемовия баща, за сто сребърника.

20После издигна там олтар; и го нарече Ел-елое-Израел.

ГЛАВА 34

1А Дина, дъщеря на Лия, която тя беше родила на Яков, излезе да види дъщерите на земята. (NKJ) 

13. ПОЛЗИ ОТ МИГРАЦИЯТА

PПРИСЪСТВИЕ (ОБЛАК)

IНАСЛЕДСТВО (ЦЕЛ)

LСВОБОДА (ВЪН ОТ ЕГИПЕТ И ВАВИЛОН)

GРАСТЕЖ (ЧИСЛЕН РАСТЕЖ)

RОТРОВЕНИЕ (СЛОВО ОТ ГОСПОДА)

IПРЕДАВАНЕ (ИЛИЯ И ЕЛИСЕЙ)

MЗРЯЛОСТ (СЛЕПИЯТ ЧОВЕК В СИЛОАМ)

AИЗОБИЛИЕ (4-мата ПРОКАЖЕНИ)

GРАДОСТ (КУЦИЯТ ЧОВЕК)

EИЗБЯГВАНЕ

(Забележка на преводача: Вертикално изписана думата PILGRIMAGE в превод от англ. ез. означава дълго пътуване, странстване, пътешествие.)

РАЗРАБОТВАНЕ

PПРИСЪСТВИЕ (ОБЛАК)

Ползите от облака бяха за тези, които се движеха според Божиите изисквания.

Изход 13:21-22

21И ГОСПОД вървеше пред тях през деня в облачен стълб, за да ги води в пътя, а през нощта в огнен стълб, за да им дава светлина, за да ходят през деня и през нощта.

22Той не отдалечи облачния стълб през деня нито огнения стълб през нощта от народа. (NKJ)

1 Коринтяни 10:1-2

1Освен това, братя, не искам да не знаете, че всичките ни всичките ни бащи са били под облака, всички са минали през морето,

2всички са били кръстени в Мойсей в облака и в морето, (NKJ)

Ковчега на Завета се премести от планината Гаваон в планината Сион. За да пристъпи човек в присъствието трябваше да отиде на планината Сион.

1 Летописи 13:2-3

2И Давид каза на цялото събрание на Израел: „Ако ви се вижда добре, и ако е от ГОСПОДА нашия Бог,нека да пратим до нашите братя навсякъде, които са останали в цялата земя на Израел, и с тях до свещениците и левитите, които са в техните градове и в общите им земи, за да могат да се съберат с нас;

3“и нека да донесем ковчега на нашия Бог обратно при нас, защото не питахме за него в дните на Саул“. (NKJ)

Правилната миграция ви премества където е Бог, а не където е бил.

Неправилната миграция на Каин го премести извън присъствието на Бог.

Битие 4:16

Тогава Каин излезе от присъствието на ГОСПОДА и живееше в земята Нод, на изток от Едем. (NKJ)

IНАСЛЕДСТВО (ЦЕЛ)

Наследяването на обещаната земя зависеше от правилната миграция оттатък Йордан.

Двете и половина племена отидоха с Исус Навин, но избраха неправилната страна на Йордан.

Божията воля беше цялата нация да прекоси Йордан. Обещаната земя беше оттатък Йордан. Крайния резултат от тяхната неправилна миграция беше загуба на наследството.

Исус Навин 1:2

„Слугата Ми Мойсей е мъртъв. Затова сега, изправи се, премини този Йордан, ти и целият този народ, в земята, която Аз им давам – на децата на Израел. (NKJ)

Гад и Рувим развиха видение отделно от Мойсей.

ТЕ ПОИСКАХА ДА НЕ БЪДАТ ПРЕВЕЖДАНИ ОТТАТЪК ЙОРДАН.

Числа 32:2-5

2децата на Гад и децата на Рувим дойдоха и говориха на Мойсей, на свещеника Елеазар и на лидерите на събранието, казвайки:

3„Атарот, Девон, Язир, Нимра, Есевон, Елеала, Севма, Нево и Веон,

4„страната, която ГОСПОД порази пред събранието на Израел, е земя за добитък, а твоите слуги имат добитък“.

5Затова те казаха: „Ако сме намерили благоволение пред очите ти, нека тази земя да бъде дадена за притежание на слугите ти. Не ни превеждай през Йордан“. (NKJ)

Числа 32:6-15

6А Мойсей каза на синовете на Гад и на синовете на Рувим: „Да отидат ли братята ви на бой докато вие седите тука?

7„Сега защо обезсърчавате сърцето на децата на Израел, да не отидат в земята, която ГОСПОД им е дал?

8„Така направиха бащите ви, когато ги изпратих от Кадис Варни, за да огледат земята.

9„Защото, когато отидоха в долината Есхол и видяха земята, те обезсърчиха сърцето на децата на Израел, така че те не отидоха в земята, която ГОСПОД им беше дал.

10„Така че, гнева на ГОСПОДА пламна в онзи ден, и Той се закле, казвайки:

11Със сигурност никой от хората, които излязоха от Египет, от двадесет години и нагоре, няма да види земята, за която се заклех на Авраам, Исаак и Яков, понеже не Ме последваха напълно,

12освен Халев, сина на Ефоний, кенееца, и Исус, сина на Навий, защото те напълно последваха ГОСПОДА.

13„Така че, гнева на Господа се надигна против Израел, и Той ги остави да се скитат в пустинята четиридесет години, докато цялото поколение, което беше извършило зло в очите на ГОСПОДА си отиде.

14И ето! Вие сте се издигнали вместо бащите си, род на грешни мъже, за да увеличите още повече пламенния гняв на ГОСПОДА срещу Израел.

15„Защото, ако се отвърнете от това да Го следвате, Той отново ще ги остави в пустинята, и вие ще унищожите всички тези хора“. (NKJ)

МОЙСЕЙ СЕ ПРИТЕСНЯВАШЕ ЗА ВЕРОЯТЕН НЕУСПЕХ.

Числа 32:16-30

16Тогава те се приближиха до него и казаха: „Ние ще построим кошари тука за нашия добитък, и градове за малките ни,

17„а самите ние ще се въоръжим, готови да отидем пред децата на Израел докато не ги доведем до техния мир; а нашите малки ще живеят в укрепените градове, поради жителите на земята.

18„Няма да се върнем в домовете си докато всички от децата на Израел не получат наследството си.

19„Защото ние няма да наследим от другата страна на Йордан и по-нататък, понеже нашето наследство ни се падна от тази източна страна на Йордан“.

20Тогава Мойсей им каза: „Ако направите това, ако се въоръжите пред ГОСПОДА за бой,

21„и всичките ви въоръжени мъже преминат Йордан пред ГОСПОДА докато Той изгони враговете Си пред Него,

22„и земята се подчини пред ГОСПОДА, и след това можете да се върнете и ще бъдете невинни пред ГОСПОДА и пред Израел; и тази земя ще бъде ваше притежание пред ГОСПОДА.

23„Но, ако не направите така, тогава забележете, вие сте съгрешили против ГОСПОДА; и бъдете сигурни, че грехът ви ще ви намери.

24„Съградете градове за малките си и кошари за овцете си, и направете това, което излезе от устата ви“.

25И децата на Гад  и децата на Рувим говориха на Мойсей, казвайки: „Слугите ти ще направят както заповяда господаря ни.

26„Малките ни, жените ни, стадата ни и всичкия ни добитък ще остане тука в градовете на Галаад;

27„но твоите слуги ще прекосят, всеки мъж въоръжен за бой, пред ГОСПОДА за битка, точно както казва нашия господар“.

28Така че, Мойсей даде заповед за тях на свещеника Елеазар, на Исус сина на Навий, и на главните бащи на племената на децата на Израел.

29И Мойсей им каза: „Ако децата на Гад и децата на Рувим прекосят Йордан с вас, всеки човек въоръжен за битка пред ГОСПОДА, и земята се подчини пред вас, тогава да им дадете земята на Галаад за притежание.

30„Но, ако не прекосят въоръжени с вас, да получат притежания сред вас в ханаанската земя“. (NKJ)

Мойсей се подаде на тяхното искане.

Числа 32:31-33

31Тогава синовете на Гад и синовете на Рувим отговориха, казвайки: „Както ГОСПОД е казал на слугите ти, така ще направим.

32„Ще преминем въоръжени пред ГОСПОДА в ханаанската земя, но притежанието на нашето наследство да остане от тази страна на Йордан“.

33Така че, Мойсей даде на децата на Гад, на децата на Рувим, и на половината от племето на Манасий, сина на Йосиф, царството на Сихон, царя на аморейците и царството на Ог, царя на Васан, земята с градовете й в границите й, градовете на околната страна. (NKJ)

Исус Навин видя, че тяхното искане беше изпълнено.

Исус Навин 22:1-4

1Тогава Исус повика рувимците, гадците и половината от племето на Манасий,

2и им каза: „Вие спазихте всичко, което слугата на ГОСПОДА Мойсей ви заповяда, и се покорихте на моя глас във всичко, което ви заповядах.

3„Не оставихте братята си през тези многобройни дни, до този ден, но сте спазили заповяданото чрез заповедта на ГОСПОДА вашия Бог.

4„И сега ГОСПОД вашия Бог е дал почивка на братята ви, както им е обещал; затова сега, върнете се и вървете в шатрите си и в земята на вашето притежание, което слугата на ГОСПОДА Мойсей ви даде от другата страна на Йордан. (NKJ)

Исус Навин 22:9

9И така, децата на Рувим, децата на Гад и половината от племето на Манасий се върнаха, и заминаха от децата на Израел в Сило, който е в ханаанската земя, за да отидат глаадската страна, в земята на своето притежание, която бяха получили според словото на ГОСПОДА чрез ръката на Мойсей. (NKJ)

ДВЕТЕ И ПОЛОВИНА ПЛЕМЕНА ОБИЧАХА ВИДЕНИЕТО НА МОЙСЕЙ, БОРИХА СЕ ЗА ВИДЕНИЕТО, НО В КРАЙНА СМЕТКА БЯХА ВЕРНИ НА СОБСТВЕНОТО СИ ВИДЕНИЕ, НА ПОГРЕШНАТА СТРАНА АН ЙОРДАН.

ТЕ ДОРИ НАРЕКОХА ВИДЕНИЕТО СИ „ГОСПОД Е КАЗАЛ“. 

Числа 32:31-32

31Тогава децата на Гад и децата на Рувим отговориха, казвайки: „Както е казал ГОСПОД на слугите ти, така ще направим.

32„Ще преминем въоръжени пред ГОСПОДА в ханаанската земя, а притежанието на нашето наследство ще остане от тази страна на Йордан. (NKJ)

Земята, която те си избраха накрая беше наречена Гадаринската страна.

ВИЖТЕ ПОСЛЕДСТВИЕТО ОТ ТОВА ВИДЕНИЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ ПО-КЪСНО.

Марк 5:1-3

1Тогава дойдоха на другата страна на морето, в Гадаринската страна.

2И когато слезе от лодката, веднага Го посрещна от гробовете един човек с нечист дух,

3който живееше сред гробовете; и никой не можеше да го върже, нито дори с вериги, (NKJ)

Марк 5:11-12

11А голямо стадо свине пасеше близо до планините.

12Така че, всички демони Го молеха, казвайки: „Изпрати ни в свинете, за да можем да влезем в тях. (NKJ)

КРАСИВАТА СТРАНА ИЗБАРАНА ОТ ДВЕТЕ И ПОЛОВИНА ПЛЕМЕНА СЕГА БЕШЕ:

 • ГРОБИЩЕ (ГРОБОВЕ)
 • ОБИТАЛИЩЕ НА ДЕМОНИ.
 • ПАСИЩЕ ЗА СВИНЕ.

Това е резултат от неправилна миграция.

LСВОБОДА (ВЪН ОТ ЕГИПЕТ И ВАВИЛОН)

 • ОТ ВАВИЛОН

Ездра 2:1

А това са хората от провинцията, които се върнаха от пленничеството, от онези, които бяха отведени, които Навуходоносор царя на Вавилон беше отвел във Вавилон, и които се върнаха в Ерусалим и в Юдея, всеки в собствения си град. (NKJ)

 • ОТ ЕГИПЕТ

Изход 3:10

„Ела сега, и така, Аз ще те изпратя при фараона, за да можеш да изведеш Моя народ, децата на Израел, от Египет. (NKJ)

Осия 11:1

„Когато Израел беше дете, Аз го възлюбих, и от Египет повиках сина Си. (NKJ) 

GРАСТЕЖ (ЧИСЛЕН РАСТЕЖ)

 • ПЕТДЕСЯТНА МИГРАЦИЯ

Деяния 2:41-42

41Тогава онези, които радостно приеха словото му се кръстиха; и през този ден около три хиляди човека се прибавиха към тях.

42И те продължаваха постоянно в апостолската доктрина и в общението, в разчупването на хляба, и в молитвите. (NKJ)

 • МИГРАЦИЯТА НА КУЦИЯ ЧОВЕК ОТ ПОРТАТА

Деяния 3:7-11

7И той го хвана за дясната ръка и го изправи, и веднага краката му и глезените му приеха сила.

8Така че, той, подскочи, изправи се и ходейки влезе в храма с тях – ходейки, скачайки и хвалейки Бога.

9И всички хора го видяха да ходи и да хвали Бога.

10Тогава те познаха, че това беше този, който седеше и просеше милостиня при Красивата порта на храма; и се изпълниха с учудване и изумление от това, което му се беше случило.

11И тъй като куция човек, който беше изцелен се държеше за Петър и Йоан, всички хора се втурнаха при тях в преддверието, което се нарича Соломоновото преддверие, силно удивени. (NKJ)

Деяния 4:4

Обаче мнозина от онези, които чуха словото повярваха; и броя на хората стигна до около пет хиляди. (NKJ)

RОТРОВЕНИЕ (СЛОВО ОТ ГОСПОДА)

Онези, които се движеха под облака имаха достъп до манната.

Промяна в умствената позиция води до

Притчи 1:23

Обърнете си при смъмрянето ми; със сигурност ще излея духа си на вас; ще направя думите си разбрани за вас. (NKJ)

Покаянието позиционира човека да има достъп до откровение.

IПРЕДАВАНЕ (ИЛИЯ И ЕЛИСЕЙ)

Елисей мигрира от Авел Меол до Галгал до Ветил до Ерихон до Йордан, за да има достъп до двойна мярка от помазанието на Илия.

4 Царе 2

MЗРЯЛОСТ (СЛЕПИЯТ ЧОВЕК В СИЛОАМ)

След посещението си в къпалнята Силоам, слепия човек се премести от слепота във виждане – символ на преместване в зрялост в следствие на правилна миграция.

Вижте Йоан 9

AИЗОБИЛИЕ (4-мата ПРОКАЖЕНИ)

4 Царе 7:3-5

3И имаше четирима прокажени във входа на портата; и те си казаха един на друг: „Защо да седим тука докато умрем?

4„Ако кажем: Ще влезем в града, глада е в града, и ще умрем там. А ако седим тука, също ще умрем. Затова сега, елате, нека да се предадем на армията на сирийците. Ако ни оставят живи, ще живеем; а ако ни убият, само ще умрем“.

5И те се изправиха в здрача да отидат в лагера на сирийците; а когато стигнаха до покрайнините на сирийския лагер, за тяхна изненада там нямаше никой. (NKJ)

4 Царе 7:8

И когато тези прокажени дойдоха до покрайнините на лагера, влязоха в една шатра и ядоха и пиха, и взеха от нея сребро, злато и облекло, и отидоха и ги скриха; после се върнаха и влязоха в друга шатра, и взеха нещо и от нея, и отидоха и го скриха. (NKJ)

Миграцията на прокажените от портата на Самария в сирийския лагер, ги премести в изобилие.

Миграцията на израилтяните през Йордан ги премести към мляко и мед в обещаната земя.

GРАДОСТ (КУЦИЯТ ЧОВЕК)

Деяния 3:6-9

6Тогава Петър каза: „Сребро и злато аз нямам, но каквото имам аз ти го давам: В името на Исус Христос от Назарет, стани и ходи“.

7И той го хвана за дясната ръка и го изправи, и веднага краката му и глезените му приеха сила.

8Така че, той подскочи, изправи се и ходейки и влезе в храма с тях – ходейки, скачайки и хвалейки Бога.

9И всички хора го видяха да ходи и да хвали Бога. (NKJ)

Куция човек мигрира от портата в храма с радост.

Деяния 8:6-8

6И множествата в единодушие внимаваха на нещата, които говореше Филип, чувайки и виждайки чудесата, които вършеше.

7Защото нечистите духове, викайки със силен глас, излизаха от мнозина, които бяха обладани; и много, които бяха парализирани и сакати бяха изцелени.

8И имаше голяма радост в оня град. (NKJ)

Миграцията на Самария беше последвана от радост.

EИЗБЯГВАНЕ

ОТ

 • ОПРЕСИЯ, НАПРИМЕР, ИЗРАИЛТЯНИТЕ ОТ ЕГИПЕТ
 • МИЗЕРИЯ – БЛУДНИЯ СИН
 • ИДОЛОПОКЛОНСТВО – АВРААМ
 • ГЛАД – НОЕМИН (РУТ)
 • СМЪРТ – ЧЕТИРИМАТА ПРОКАЖЕНИ
 • ПРОСЕНЕ – КУЦИЯ ЧОВЕК ПРИ ПОРТАТА НАРЕЧЕНА КРАСИВА
 • СУЕВЕРИЕ И ЗАСТОЯЛОСТ – НЕМОЩНИЯ ЧОВЕК ВЪВ ВИТЕЗДА. 

14. ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИГРАЦИЯ

ПОНЯКОГА ЛИДЕР МОЖЕ ДА МИГРИРА БЕЗ ХОРАТА СИ.

ЙОСАФАТ

2 Летописи 20:31-33

31Така Иосафат беше цар над Юда. Той бе тридесет и пет годишен, когато стана цар и царува двадесет и пет години в Ерусалим. Името на майка му беше Азува, дъщеря на Силея.

32И той ходи в пътя на баща си Аса, и не се отклони от него, вършейки  това, което бе право пред ГОСПОДА.

33Високите места обаче не се отмахнаха, нито още хората бяха насочили сърцата си към Бога на бащите си. (NKJ)

МАНАСИЯ

2 Летописи 33:15-18

15И отмахна чуждите богове, и идола от ГОСПОДНИЯ дом, и всичките жертвеници, които бе издигнал върху хълма на ГОСПОДНИЯ дом и в Ерусалим; и ги хвърли вън от града.

16И поправи ГОСПОДНИЯ олтар, и пожертва на него примирителни и благодарствени жертви, и заповяда на Юда да служи на ГОСПОДА Израилевия Бог.

17Но хората още жертваха по високите места, обаче, само на ГОСПОДА своя Бог.

18А останалите дела на Манасия, и молитвата му към неговия Бог, и думите на гледачите, които му говориха в името на ГОСПОДА Израилевия Бог, ето, написани са между делата на Израилевите царе. (NKJ)

ОЗИЯ (АЗАРИЯ)

4 Царе 15:1-5

1В двадесет и седмата година на Израилевия цар Еровоам, се възцари Азария, син на Юдовия цар Амасия.

2Той беше шестнадест годишен когато се възцари, и царува петдесет и две години в Ерусалим. Името на майка му бе Ехолия, от Ерусалим.

3И той върши това, което бе право пред ГОСПОДА, според всичко, което беше сторил баща му Амасия,

4с изключение на това, че  високите места не се отмахнаха; народа още жертваше и гореше тамян по високите места.

5Тогава ГОСПОД порази царя, така щото той остана прокажен до деня на смъртта си; та живееше в отделна къща. А царският син Иотам бе домовладетел, и съдеше людете на земята. (NKJ)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИГРАЦИЯ:

 • ИСУС

Исус е централна фигура за всяка миграция.

По време на Пасхата – Той е Пасхалното агне.

Във Витезда, Неговото пристигане е най-важно за миграцията.

При Красивата врата – изцерението се осъществи в Неговото име и беше началото на миграцията за куция човек.

Той е огненият стълб.

Той е скалата, от която излезе вода .

Той е облакът.

ИСУС Е СЪВЪРШЕНИЯТ ПРИМЕР ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МИГРАЦИОНЕН ПРОЦЕС.

 • ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЧКИТЕ

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ПРЕЧКИТЕ ЗА МИГРАЦИЯ.

Премахване на духовната нечувствителност. Естественият човек не може да приеме нещата на Бога – той е духовно нечувствителен. Той няма понятие за миграция.

Освобождение от слепота (преживяването по пътя за Емаус).

Възприемането/разбирането за нещата определя преследването на целта.

Не можеш да се придвижиш в това, което не можеш да видиш.

Богатият човек, който минава през иглени уши – Той трябва да свали бремето на богатствата от старото движение.

 • СВРЪХЕСТЕСТВЕНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

Това често предхожда миграцията.

Разделянето на Червено море.

Разделянето на Йордан.

Стълбът и облакът.

Изцелението на човека при къпалнята Витезда.

 • ЕДИНСТВО

ПРИНЦИПИ НА ЕДИНСТВО ЗА МИГРАЦИЯ.

1. ЕДНАКВИ ВЯРВАНИЯ (да вярваме едни и същи неща).

Това е принципът на съгласието. Събирането на хора заедно като един човек.

2. ЕДИНОМИСЛИЕ С ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК(да казваме едни и същи неща)

Исус Навин

Мини през този Йордан, ти и всичките тези хора  

Давид и неговите мъже

Трябва да има съгласие с лидера.

3. ЕДНАКВО СЪКРУШАВАНЕ (да чувстваме по един и същи начин)

Гордите хора е могат да мигрират. Необходима е Гедеонова компания.

4. СЪВМЕСТЕН ЖИВОТ (ПОСТОЯННИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ)

Трябва да има заветна общност.

5. ЕДНАКВИ ДЕЙНОСТИ (да вършим едни и същи неща, за които Бог е дал инструкции)

Обикаляне около стените, чупене на съдове, воюване.

 • ПОСТАВЕНИЯТ ЧОВЕК, КОЙТО Е МИГРИРАЛ

Вие не можете да заведете хората там, където не сте били.

Поставеният човек моделира прехода.

ЕЗЕКИЯ ПОДТИКНА ХОРАТА КЪМ ТРАНСФОРМАЦИЯ

2 Летописи  31:1

А като се свърши всичко това, целият Израел, които се намираха там, излязоха по Юдовите градове и изпотрошиха свещените стълбове, изсякоха дървените образи и събориха високите места и олтарите – от  целия Юда, Вениамин, Ефрем и Манасий – докато ги унищожиха всички докрай. Тогава всичките деца на Израел се върнаха в градовете си, всеки в своята собственост. (NKJ)

Хората мигрираха с лидера си. По неговото ръководство хората се промениха. Под неговото ръководство хората станаха благочестиви и това беше тяхно собствено решение – сега те вършеха това, което бе правилно в очите на Бога. Неговият дух беше предаден на хората.

 • БЛАГОДАТТА НА ИОДАЙ

Нужен е втори човек. Иодай не беше поставен човек – под неговото влияние хората мигрираха.

2 Летописи  23:16-17

16Тогава Иодай направи завет между себе си, народа и царя, че ще бъдат ГОСПОДЕН народ.

17И целия народ влезе в храма на Ваал и го съборих а. Изпотрошиха на парчета олтарите му и образите му, и убиха Матан, свещеника на  Ваал, пред олтарите. (NKJ)

Когато работната сила мигрира тогава цялата църква мигрира.

Подкрепата за лидерството е жизненоважна за общата миграция.

 • НАДРАСТВАНЕ

Исая 28:20

Защото леглото е твърде късо, за да може някой да се простре на него, и завивката е твърде тясна, за да може някой да се завие с нея. (NKJ)

НАДРАСТВАНЕТО ОКАЗВА НАТИСК ЗА МИГРИРАНЕ.

„Достатъчно, стига повече, не е  толкова сладко сега както беше преди“ – ШЕКСПИР.

 • СТИМУЛИ

ВИЖТЕ ПОЛЗИТЕ ОТ МИГРАЦИЯТА ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ.

 • НУЖДА срещу ИЗБОР

Миграцията трябва да се разглежда по-скоро като необходимост отколкото като един от многото избори, за да се осъществи. Четиримата прокажени разпознаха, че ако не мигрират, смъртта е сигурна.

 • СНАБДЯВАНЕ С РЕСУРСИ

Трябва да бъдете снабдени с ресурси преди миграцията.

Когато Израел напусна Египет, те си тръгнаха с ресурси.

Яков имаше ресурси преди миграцията. Дори човекът в къпалнята имаше постелка.

 • ЖЕЛАНИЕ

Желанието да угодим на Бога трябва да е налице, за да може да се осъществи миграция.

Псалм 110:3

Твоите хора ще бъдат доброволци в деня на Твоята сила; в красотата на святостта, от утробата на зората, имаш росата на Твоите млади. (NKJ)

Неемия 4:6

Така съградихме стената, и цялата стена се свърза цяла до половината от височината си, защото хората имаха намерение да работят. (NKJ) 

15. ДРУГИ ПАСАЖИ ОПИСВАЩИ МИГРАЦИЯ

ХОРА, КОИТО МИГРИРАХА

МНЕМОНИЧНО – „БОЛЕЗНЕНО“

БЛУДНИЯ СИН

АВРААМ

НЕМОЩНИЯ ЧОВЕК

НОЕМИН

ЧЕТИРИМАТА ПРОКАЖЕНИ

ОБЕДИНЕНАТА НАЦИЯ НА ИЗРАЕЛ

КУЦИЯ ЧОВЕК

РАЗРАБОТВАНЕ

БЛУДНИЯ СИН

Лука 15:18-20

18Ще стана и ще отида при баща ми, и ще му кажа: „Татко, съгреших против небето и пред тебе,

19и повече не съм достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемните ти слуги“.

20„И стана и дойде при баща си. Но когато беше още далеч, баща му го видя и се смили, и се затича и падна на врата му и го целуваше. (NKJ) 

АВРААМ

Битие 12:1-4

1И ГОСПОД каза на Авраам: „Излез от родината си, от семейството си и от бащиния си дом, и върви в земя, която Аз ще ти покажа.

2Ще те направя велика нация; ще те благословя и ще направя велико името ти; и ти ще бъдеш благословение.

3Ще благословя онези, които те благославят, и ще прокълна оня, който те проклина; и в теб ще бъдат благословени всичките семейства по земята“.

4И така, Авраам тръгна както му беше говорил ГОСПОД, и Лот тръгна с него. А Авраам беше на 75 години, когато замина от Харан. (NKJ)

НЕМОЩНИЯ ЧОВЕК

Йоан 5:8-9

8Исус му каза: „Стани, вземи постелката си и ходи“.

9И веднага човека оздравя, взе си постелката, и ходеше. А този ден беше съботата. (NKJ)

НОЕМИН

Рут 1:5-7

5След това Маалон и Хелеон също умряха; така че жената надживя двамата си сина и съпруга си.

6Тогава тя стана със снахите си да се върне от моавската страна, защото беше чула в моавската страна, че ГОСПОД е посетил народа Си като им е дал хляб.

7Затова тя излезе от мястото, където беше, и двете й снахи с нея; и тръгнаха по пътя, за да се върнат в юдейската земя.

ЧЕТИРИМАТА ПРОКАЖЕНИ

4 Царе 7:3-5

3А във входа на портата имаше четирима прокажени; и те си казаха един на друг: „Защо да седим тука докато умрем?

4„Ако кажем: Ще  влезем в града, гладът е в града, и ще умрем там. И ако седим тук, пак ще умрем. Затова сега, хайде да отидем и да се предадем на сирийската армия. Ако ни оставят живи, ще живеем; а ако ни убият, само ще умрем“.

5И те станаха на мръкване, за да отидат към сирийския стан; а като стигнаха до края на сирийския стан, за тяхна изненада, нямаше никой там. (NKJ)

ОБЕДИНЕНАТА НАЦИЯ НА ИЗРАЕЛ

 • ПАСХАТА В ЕГИПЕТ

Изход 12:30-43

30И така, фараон стана през нощта, той, всичките му слуги и всичките египтяни; и имаше голям плач в Египет, защото нямаше къща, където да няма мъртвец.

31Тогава повика Мойсей и Аарон през нощта и каза: „Станете, излезте отсред хората ми, и вие и децата на Израел., И вървете, послужете на ГОСПОДА, както казахте.

32„Подкарайте също  овците си и стадата си, както казахте, и идете; и благословете и мене“.

33И египтяните подтикваха хората, за да ги отпратят по-скоро от земята си. Защото си казаха: „Всички ще измрем“.

34И така, хората дигнаха тестото си преди да втаса, като носеха на рамена нощвите обвити в дрехите си.

35А децата на Израел бяха постъпили според думата на Мойсей, и бяха поискали от египтяните сребърни и златни вещи и дрехи.

36И ГОСПОД беше дал на хората благоволение в очите на египтяните, така че те бяха им дали това, което искаха. Така те обраха египтяните.

37Тогава, децата на Израел отпътуваха от Рамесий за Сокхот, около шестстотин хиляди мъже пешаци, освен децата.

38Още с тях излезе и голямо разноплеменно множество, както и твърде много добитък – овце и говеда.

39А от тестото, което носеха от Египет, изпекоха безквасни пити; защото не беше втасало, понеже ги изпъдиха из Египет, и те не можаха да се бавят, нито да си приготвят ястие.

40А времето, което израилтяните прекараха като пришълци в Египет, беше четиристотин и тридесет години.

41И в края на четиристотин и тридесетте години, дори в същия ден, всички войнства на ГОСПОДА излязоха от Египетската земя.

42Това е нощ, която е за особено спазване за ГОСПОДА, затова че ги изведе от Египетската земя. Това е онази нощ на ГОСПОДА, която всичките деца на Израел, във всичките си поколения, трябва особено да пазят за ГОСПОДА.

43И ГОСПОД каза на Мойсей и Аарон: „Това законът за Пасхата: Никой чужденец да не яде от нея. (NKJ)

 • ОТ ПУСТИНЯТА

Исус Навин 1:2-4

2„Слугата Ми Мойсей е мъртъв. Затова сега, стани, премини този Йордан, ти и целия този народ, в земята, която Аз им давам – на децата на Израел.

3„Всяко място, на което стъпи стъпалото ви Аз ви го давам, както казах на Мойсей.

4„От пустинята и този Ливан чак до голямата река Ефрат, цялата земя на хетите, и голямото море към залязването на слънцето, ще бъде територията ви. (NKJ)

КУЦИЯ ЧОВЕК

Деяния 3:2-9

2И някои носеха един човек куц от рождението си, когото слагаха всеки ден при тъй наречените Красива врата на храма, за да проси милостиня от ония, които влизаха в храма;

3който, виждайки Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, попроси милостиня.

4И взирайки очите си в него, с Йоан, Петър каза: „Погледни ни“.

5Така че, той внимаваше на тях, очаквайки да получи нещо от тях.

6Тогава Петър каза: „Сребро и злато аз нямам; но каквото имам ти давам: В името на Исус Христос от Назарет, стани и ходи“.

7И той го хвана за дясната ръка и го вдигна, и веднага краката му и глезените му добиха сила.

8И той, като скочи, изправи се и проходи и влезе с тях в храма –  ходейки, скачаше и славейки Бога.

9И всичките хора го видяха да ходи и да слави Бога. (NKJ) 

 

 

 Copyright © Dr. S. Y Govender                                                                                                                Превод: Емил Енчев