ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ГРАДЕЖ

Марк 6:45

Веднага Той накара учениците Си да се качат в лодката и да отидат преди Него от другата страна, във Витсаида, докато Той отпрати множеството. 

ИМА ДВЕ ИЗПРАЩАНИЯ.

  1. ИЗПРАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ. НАМЕРЕНИЕТО МУ ПРИ ИЗПРАЩАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ БЕШЕ ДА СЕ СРЕЩНЕ С ТЯХ ПО-КЪСНО.
  2. ОТПРАЩАНЕ НА МНОЖЕСТВОТО.

ДУМАТА „ИЗПРАЩАМ“ ТУК Е „АПОЛУО“ – ТЯ ОЗНАЧАВА:

ДА ОСВОБОДЯ, ДА СЕ РАЗДЕЛЯ, ДА РАЗПУСНА, ДА ОТПРАТЯ. ТОВА НЕ Е АПОСТОЛСКО УПЪЛНОМОЩАВАНЕ.

ИМА ТАКИВА, КОИТО ТОЙ ИЗПРАЩА, ЗА ДА СЕ СРЕЩНЕ С ТЯХ ПО-КЪСНО (ИЗПРАТЕНИ), И ИМА ТАКИВА, КОИТО ОТПРАЩА, ПОНЕЖЕ СА ЗАДОВОЛЕНИ САМО С РИБА И ХЛЯБ („ОТПРАТЕНИ“). В КОЯ ГРУПА СТЕ ВИЕ?

След чудотворното нахранване на множеството Исус изпрати учениците Си от другата страна на морето, във Витсаида. Трудно е да се напусне мястото на чудеса и да се отиде от другата страна. Трудно е да се остави възхищаващото се множество.

ИСУС НИ ИЗПРАЩА ОТ ДРУГАТА СТРАНА. Той иска да оставим наши зони на удобство. Тази комфортна зона може да е настоящото ви място в служението. Настоящото ви място някога е било безлюдно място, а сега е променено чрез чудотворната сила на Бог. Множеството е там. Бог ви казва да оставите множеството в Неговата ръка и да отидете от другата страна. Този сезон изисква отделяне от зоната ви на удобство. Той иска да ни изпрати на ново място. Има други неща, които Той иска да върши, освен умножаването на риба и хляб.

ПОНЕЖЕ ТОЙ ВИ Е ИЗПРАТИЛ – ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЯМА ДА ИМАТЕ ПРОБЛЕМИ.

47А когато се свечери, лодката беше посред морето; а Той беше сам на сушата.

48Тогава ги видя да се мъчат, като гребат, защото вятърът беше насрещен. И около четвъртия час от нощта Той дойде при тях, ходейки по морето, и щеше да ги отмине.

Учениците скоро се намериха в бедствие – вятърът беше насрещен. Беше четвъртият час от нощта – те бяха посред морето. Пътуването щеше да бъде проблематично. Ще се намерите в тъмнината с всичко изправящо се срещу вас. Ще се „мъчите, докато гребете“. Всъщност ще бъдете толкова заети да се опитвате да стоите над водата, че няма да имате време за молитва или за хваление. Няма да има отпускаща музика, само бученето на победоносните ветрове на фалшивите доктрини, никакви „тихи води“ от Псалм 23, а вълни на скръб,

2 Царе 22:5

Когато вълните на смъртта ме обкръжиха, пороите на нечестивите ме уплашиха. (NKJ)  

никакво откровение (светлина), а тъмнината на четвъртия час от нощта, никакви тръпки, а отсъствие на изявеното присъствие (те Го оставиха на планината), никакви оръженосци с оръжие, ще трябва да се биете за себе си, никакви ходатаи – вие сте ги оставили с Исус, никакъв изпратен човек (капитан), вие сте в една и съща беда, никакво общение, а един кораб, пълен с другари, борещи се за оцеляване.

КОГАТО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СИ ПОЧИВАТ, ВИЕ РАБОТИТЕ.

ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ ВАШЕТО АСПОСТОЛСКО ПЪТУВАНЕ – ТОЙ ВИ ИЗПРАТИ!!!

НИЕ СМЕ ИЗПРАТЕНИ ХОРА!

Йоан 20:21

И така Исус им каза: „Мир на вас! Както Татко изпрати Мен, така и Аз изпращам вас. (NKJ)

ОБОДРЕТЕ СЕ! ИМА БЛАГОСЛОВЕНИЯ, КОИТО СА НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНИ С ТОВА ДА БЪДЕТЕ ИЗПРАТЕНИ ОТ НЕГО:

1. ПОНЕЖЕ ТОЙ ВИ Е ИЗПРАТИЛ, ТОЙ ЩЕ ВИ ВИДИ. 

48Тогава ги видя да се мъчат, като гребат, защото вятърът беше насрещен. И около четвъртия час от нощта Той дойде при тях, ходейки по морето, и щеше да ги отмине.

Думата „виждам“ на гръцки е еидо – това означава да забележа, да видя, в смисъл да установя, както трябва да се направи за това.

Бог изпраща всички, но забелязва онези, които изпраща.

Той забеляза страданието на Яков в дома на вуйчо му Лаван. (Битие 31:12-13)

Той забеляза страданието на Израел в Египет. (Изход 3:7)

Той забеляза сълзите на Езекия. (4 Царе 20:5)

Той забеляза бедствието на Агар:

Битие 16:13

13Тогава тя призова името на ГОСПОДА, който й говори, Ти Си Бог, Който Вижда; защото каза  тя: „Не видях ли и аз Този, който ме вижда?“ (NKJ)

ТОЙ ЩЕ ВИ ЗАБЕЛЕЖИ, ПОНЕЖЕ ТОЙ ВИ Е ИЗПРАТИЛ.

1 Петрово 3:12

Защото очите на Господа са върху праведните и ушите Му са отворени към техните молитви; но лицето на Господа е против онези, които вършат зло. (NKJ) 

2 Летописи 16:9

„Защото очите на Господа обикалят цялата земя, за да се показва Той силен в полза на онези, чието сърце Му е вярно. В това си постъпил глупаво; затова отсега нататък ще имаш войни. (NKJ)

2. ПОНЕЖЕ ТОЙ ВИ Е ИЗПРАТИЛ, ТОЙ ЩЕ ДОЙДЕ ПРИ ВАС

48Тогава ги видя да се мъчат, като гребат, защото вятърът беше насрещен. И около четвъртия час от нощта Той дойде при тях, ходейки по морето, и щеше да ги отмине.

49А като Го видяха да ходи по морето, те предположиха, че е дух, и извикаха;

Във вашия час на бедствие Той ще дойде при вас. Когато всичко изглежда безнадеждно, Той ще се появи. Когато се чувствате изоставени, Той ще се появи. Под необичайните страдания Той ще направи необичайно явяване. Никога преди не сте Го виждали по този начин. Той може да прави много повече от това да умножава риба и хляб. Това явяване може да ви изплаши повече от скръбта.

Спомнете си как Бог дойде при Давид със Своя херувим, когато Давид беше в беда (2 Царе 22).

Спомнете си как дойде при еврейските момчета в огъня (Данаил 3:25).

Спомнете си как дойде при учениците в горницата (Йоан 20:19).

ТОЙ ЩЕ ДОЙДЕ ПРИ ВАС.

Йоан 14:18

„Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас“. (NKJ)

ПОМНЕТЕ ТОВА ОБЕЩАНИЕ ВЪВ ВАШИЯ ЧАС НА БЕДСТВИЕ

Евреи 13:5

Не се дръжте алчно; задоволявайте се с това, което имате. Защото Сам Той е казал: „Няма да ви оставя, нито да ви забравя“. (NKJ)

ОНЕЗИ, КОИТО НЕ СА ИЗПРАТЕНИ, ТОЙ ЩЕ ГИ ПОДМИНЕ. ИМА СЛУЖЕНИЯ, КОИТО ТОЙ ЩЕ ПОДМИНЕ, ПОНЕЖЕ НЕ ГИ Е ИЗПРАЩАЛ.

3. ПОНЕЖЕ ТОЙ ВИ Е ИЗПРАТИЛ, ТОЙ ЩЕ ВИ ГОВОРИ

50защото всички Го видяха и се уплашиха. Но веднага Той им проговори и им каза: „Ободрете се! Аз съм, не се бойте“.

Благодаря на Бог за този глас в часа на нашата нужда. Той първо се обръща към нашето състояние, преди да се обърне към обстоятелствата.

Ободрете се!

Говори Бог!

Той говори на тези, които изпраща – НО ПОНЯКОГА ТОЙ ГОВОРИ ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА НА НАШАТА ЛОДКА. Можем ли да познаем гласа Му в четвъртия час на нощта?

Можем ли да разпознаем гласа Му, когато ни говори чрез някого извън нашата деноминация, лагер, мрежа, връзки?

1 Царе 3:1

Тогава момчето Самуил служеше на ГОСПОДА пред Илий. А словото на ГОСПОДА беше рядкост в онези дни; нямаше често срещано откровение. (NKJ)

НИЕ НЕ ЖИВЕЕМ В ДНИТЕ НА ИЛИЙ, КОГАТО СЛОВОТО НА ГОСПОД БЕШЕ РЯДКОСТ. БОГ ГОВОРИ ВИСОКО.

4. ПОНЕЖЕ ТОЙ ВИ Е ИЗПРАТИЛ, ТОЙ ЩЕ ВЛЕЗЕ В ЛОДКАТА ВИ

51Тогава Той се качи при тях в лодката и вятърът утихна. А те извънредно много се удивиха в себе си и се чудеха. (NKJ)

Има много духове, които се опитват да се качат в нашата лодка сега. По-добре е да внимавате – на кой дух позволявате да се качи в лодката (служението) ви. Единственият дух, който трябва да пуснете в лодката си, е духът, ходещ по водата. Водата представлява Божието Слово. Трябва да знаем как да изпитваме Духовете.

КОГАТО ИСУС ВЛЕЗЕ В ЛОДКАТА, ВЯТЪРЪТ УТИХНА. ТЕ  ПРЕМИНАХА ОТ СТРАХ В ЧУДЕНЕ. НЕ Е ЧУДНО, ЧЕ ТОЙ Е НАРЕЧЕН ЧУДЕСЕН.

Има хора, които са пуснали почти всеки дух в лодката си. След като тези духове са влезели, вятърът не е утихнал – вместо това сега те трябва да се борят с вихрушки. Те допускат, че всичко свръхестествено е от Бог. Те са невежи за демоничните операционни системи.

Тези хора са пуснали духа на хуманизма, на отхвърляне на религиозното обучение, на относителност, на нарцисизъм, на мистицизъм и т.н. в своите лодки (служения). ТЕЗИ ДУХОВЕ НЕ ХОДЯТ ПО ВОДАТА (СЛОВОТО), ТЕ ХОДЯТ ПО ВЪЗДУХА. ВЯТЪРЪТ НЯМА ДА УТИХНЕ В ТЕЗИ ЛОДКИ.

ДА, ТОВА Е БУРНО ВРЕМЕ ЗА „ИЗПРАТЕНИТЕ“. ВЪПРЕКИ ЧЕ Е ОПАСЕН, „ЧЕТВЪРТИЯТ ЧАС“ Е ВРЕМЕ ЗА НЕОБИЧАЙНА СРЕЩА С ХРИСТОС. ТОЙ ЩЕ ВИ ПОСЕТИ КАКТО НИКОГА ПРЕДИ. ТОЙ ЩЕ УСПОКОИ БУРИТЕ В ЖИВОТА ВИ. ВИЕ ЩЕ СТИГНЕТЕ ДО ДРУГАТА СТРАНА БЕЗОПАСНО, ПОНЕЖЕ ТОЙ ВИ Е ИЗПРАТИЛ.

Др. Сеги Говендър

Превод: Емил Енчев

Редакция: Севдалина и Христо Христови