ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ГРАДЕЖ

Марк 4:33-38

33И с много такива притчи Той им говореше словото, както можеха да го слушат.

34А без притча не им говореше. И когато оставаха сами, Той обясняваше всичко на учениците Си.

35Същия ден, когато се свечери, Той им каза: „Нека да преминем на другата страна“.

36И като разпуснаха множеството, те Го взеха в лодката, както беше. И други малки лодки също бяха с Него.

37И се надигна голяма вeтрeна буря, и вълните се блъскаха в лодката, така че тя вече потъваше.

38А Той беше на кърмата, заспал на възглавница. И те Го събудиха и Му казаха: „Учителю, не Те ли е грижа, че потъваме?“ (NKJ)

39Тогава Той стана и смъмри вятъра, и каза на морето: „Мълчи, утихни!“ И вятърът спря, и имаше голяма тишина.

40И Той им каза: „Защо сте толкова страхливи? Как нямате вяра?“

41И те се уплашиха прекомерно, и си казваха един на друг: „Кой може да е тоя, че дори вятърът и морето Му се покоряват!“ (NKJ)

1. ИСУС ВИНАГИ ГОВОРИ С ПРИТЧИ.

33И с много такива притчи Той им говореше словото, както можеха да слушат.

34А без притча не им говореше. И когато оставаха сами, Той обясняваше всичко на учениците Си.

Символичният език е езикът на царството. Исус обясняваше притчите на учениците Си насаме.

2. СВЕЧЕРИ СЕ.

35Същия ден, когато се свечери…

Дойде краят на притчите. Харизматичното движение в иносказателни знамения свърши. Тъмнината покриваше земята, но светлината изгря върху нас. Той ни обясни, че ние знаем повече от древните.

Слънцето с гатанки и притчи залезе.

След това дойде нощта.

3. ВРЕМЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ

„Нека да преминем на другата страна“.

Учителят използва нови инструкции – време е да преминем от другата страна – в нова територия и в нови неща.

Той не определя дестинацията. Не казва къде отиваме. Той казва ‘нека да преминем’ – защото Той е с нас – не питайте къде отивате.

4. ОСТАВЯНЕ НА МНОЖЕСТВОТО

36И като разпуснаха множеството…

Множеството е пречка за миграция. Ако ще се движите с Него, ще трябва да оставите множеството.

Множеството не може да се качи в малки лодки. Те искат Титаник.

Време е да се качим в малките лодки с Него. Благодаря на Бог, че има много малки лодки, които отиват в една и съща посока.

5. ВЗЕМЕТЕ ГО С ВАС

…те Го взеха в лодката, както беше.

Не Го оставяйте на брега.

Тази миграция изисква Неговото присъствие.

Всяка законна миграция се нуждае от Неговото присъствие.

ХОДИТЕ ЛИ, ЛЕТИТЕ ЛИ, ИЛИ ПЛУВАТЕ БЕЗ НЕГО?

6. ТИМОВА МИГРАЦИЯ

Малките лодки трябва да направят тим.

И други малки лодки също бяха с Него.

7. НЕ СТЕ СВОБОДНИ ОТ ПРЕМЕЖДИЯ

37И се надигна голяма ветрена буря, и вълните се блъскаха в лодката, така че тя вече потъваше.

Въпреки че Бог е с вас, вие все пак ще имате проблеми.

Бог беше с Павел – окован с вериги.

Бог беше с Йоан – в изгнание.

Давид имаше множество проблеми след помазването му.

8. ФАЛШИВО ОБВИНЕНИЕ

38А Той беше на кърмата, заспал на възглавница. И те Го събудиха и Му казаха: „Учителю, не Те ли е грижа, че потъваме?“ (NKJ)

КОГАТО пътуването стане трудно, издръжливите започват да обвиняват.

В изпитание можете да чувствате, че Бог не го е грижа. Когато парите свършат и дойде болест, и бъдещето ви потъва, можете да чувствате, че Него не го е грижа.

Можете да Го наричате учител, а не Господ – обвинявайки Го индиректно, че Той ви е учил на грешни неща.

9. НОВО РАЗБИРАНЕ

Вашите проблеми не са Божии проблеми.

Не обвинявайте, МОЛЕТЕ СЕ!

Жената на Йов каза ‘прокълни Бог и умри’.

Бог никога не е забравял никого –

ДАВИД

МОЙСЕЙ

ЙОСАФАТ

ЙОВ

10. МОЛЕТЕ СЕ ПРАВИЛНО

39Тогава Той стана и смъмри вятъра, и каза на морето: „Мълчи, утихни!“ И вятърът спря, и имаше голяма тишина.

40И Той им каза: „Защо сте толкова страхливи? Как нямате вяра?“

41И те се уплашиха прекомерно, и си казваха един на друг: „Кой може да е тоя, че дори вятърът и морето Му се покоряват!“ (NKJ)

МОЛИТВАТА СЪБУЖДА БОГ.

ТОЙ МОЖЕ ДА УСПОКОИ ВАШАТА СИТУАЦИЯ.

ТОВА ПЪТУВАНЕ ЩЕ РАЗКРИЕ НЕГО. ВАШАТА ДЕСТИНАЦИЯ Е ТОЙ, НЕ Е МЯСТО.

СИТУАЦИЯТА РАЗКРИ, ЧЕ ТОЙ СПИ В БУРЯТА.

– СТИХИИТЕ ГО СЛУШАХА.

– ТРЯБВА ДА СЕ СТРАХУВАМЕ ОТ НЕГО.

– КОГАТО ТОЙ КАЗВА „НЕКА ДА ПРЕМИНЕМ“, НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ МИГРАЦИЯТА. НЕ СЕ СТРАХУВАЙТЕ ОТ БУРЯТА, СТРАХУВАЙТЕ СЕ ОТ НЕГО.

 

 

Др. Сеги Говендър

Превод: Емил Енчев

Редакция: Севдалина и Христо Христови