ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ГРАДЕЖ

УРОК 6 – (АВС)

 

ЧАСТ А

Ефесяни 6:18

И молещи се в Духа по всяко време с всички видове молитви и молби. С това в ума, бъдете бдителни и винаги продължавайте да се молите за всичките светии. (NIV)

В Ефесяни 6:18 Павел иска от Ефесяните да се молят с всички видове молитви.  По-долу се споменават 10 различни вида молитви. Дайте примери от Писанието и обяснения за тези различни видове молитви.

ВИДОВЕ МОЛИТВИ:

1. МИГНОВЕНА

2. ДОСАДНА (ТОРМОЗЕЩЯ, НАСТОЙЧИВА, ПОВТАРЯЩА, СТАНДАРТНА)

3. БЛАГОДАРСТВЕНА

4. РЕВНОСТНА (ИСКРЕНА, ОТЧАЯНА, СЕРИОЗНА)

5. ОТКРИВАЩА (молейки се за разкритата Божия воля)

6. КООПЕРАТИВНА (В СЪГЛАСИЕ)

7. ОЧАКВАЩА (МОЛИТВА НА ВЯРА)

8. ДЕКЛАРАЦИЯ (ПРОКЛАМАЦИЯ, ГОВОРЕНЕ, ПОСТАНОВЯВАНЕ)

9. ВЪЗХВАЛА (молитва в контекста на хваление)

10. В ДУХА ( молитва с духа, молитва на Святия Дух)

 

ЧАСТ Б

Яков 5:16

Изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Ефективната, усърдна молитва на праведния човек е от голяма полза. (NKJ)

Не е молитвата, която е от голяма полза, а състоянието на човека е, което определя резултата от молитвата.

1. Подкрепете това с доказателства от Писанието.

2. Кои са елементите на праведността?

3. Какви са ползите от праведността?

 

ОТГОВОРИ – ВСЯКАКВА МОЛИТВА

УРОК 6 – ЧАСТ А 

Ефесяни 6:18

И  се молете  в Духа във всички ситуации  с всякакви видове молитви и молби. С това в ума, бдете и винаги продължавайте да се молите за всичките светии. (NIV)

МНЕМОНИЧЕН НАЧИН (т.е. помагащ за запаметяване) НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДУМАТА „ХОДАТАЙСТВАМ” (от англ. intercedes)

ВИДОВЕ МОЛИТВА:

INSTANT – МИГНОВЕНА

NUISANCE – ДОСАДНА

THANKSGIVING – БЛАГОДАРСТВЕНА

EARNEST – РЕВНОСТНА 

REVELATORY – ОТКРИВАЩА

COOPERATIVE – КООПЕРАТИВНА

EXPECTANT – ОЧАКВАЩА

DECLARATION – ДЕКЛАРАЦИЯ

EXALTATION – ВЪЗХВАЛА

SPIRIT – В ДУХА

 

РАЗРАБОТВАНЕ 

INSTANT – МИГНОВЕНА 

Молитва в момента, когато възникне нуждата. Това е молитва в момента.

Неемия 2:2-5

2Затова царят ми каза: „Защо е натъжено лицето ти, като не си болен? Това не е друго освен скръб на сърцето“. Тогава ужасно се уплаших 3и казах на царя: „Да живее царят до века! Как да не е натъжено лицето ми, когато градът, мястото на гробищата на бащите ми, е запустял, и портите му изгорени с огън?“

4Тогава царят ми каза: „Каква е молбата ти?“ И аз се помолих на небесния Бог. 5И казах на царя: „Ако е угодно на царя, и ако слугата ти е придобил твоето благоволение, моля те да ме изпратиш в Юда, в крада на гробищата на бащите ми, за да го съградя“. (NKJ)

Неемия ужасно се страхуваше, защото царят бе видял тъжното му изражение. Това говореше отрицателно за управлението на царя и поставяше в опасност живота на Неемия. Когато царят го попита за причината за скръбта му, Неемия се помоли на Бог и даде отговор. Не се оттегли в стаята си, за да се моли. Той се помоли веднага, насред своята криза. 

4 Царе 20:1-2

1В тези дни Езекия се разболя до смърт. И пророк Исая, Амосовият син, дойде при него и му каза: „ Така казва ГОСПОД: Подреди дома си; понеже ще умреш, няма да се възстановиш“.

2Тогава Езекия обърна лицето си към стената, и се помоли на ГОСПОДА, казвайки, (RSV)

Езекия се помоли веднага, след като чу пророческото изявление на Исая. 

Псалмистът се помоли в бедата си.

Псалм 118:5

Призовах ГОСПОДА в беда; ГОСПОД ми отговори и ме постави на широко място. (NKJ) 

NUISANCE – ДОСАДНА

Това е молитва, която тормози Бог. Характерното за нея е еднообразна упоритост.

Лука 18:1-7

1След това им каза една притча, че хората винаги трябва да се молят и да не се обезсърчават, 

2казвайки: „В някой си град имаше един съдия, който от Бога не се боеше нито зачиташе човека.

3„В същия град имаше и една вдовица; и тя дойде при него, казвайки: Дай ми справедливост срещу противника ми.

4„Но той за известно време не искаше; но по-късно си каза: При все, че от Бога не се боя нито зачитам човека,

5пак, понеже тая вдовица ме безпокои, ще отмъстя за нея, да не би да ме измори с безкрайното си идване“.

6Тогава Господ каза: „Чуйте какво каза неправедният съдия.

7„А няма ли Бог да отмъсти за Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? (NKJ)

Исус използва случая с вдовицата и несправедливия съдия, за да илюстрира този вид молитва. Една незначителна вдовица успява с искането си пред несправедливия съдия, не поради справедливост или състрадание от страна на съдията, а заради дразнещата си настойчивост. Така Исус казва, с други думи: „ Може ли да си представите отговора на един справедлив Бог към настойчивите молитви на Неговите избрани?” 

Деяния 12:5

И така, Петър беше пазен в тъмницата, но постоянна молитва се принасяше пред Бога за него от църквата. (NKJ)

Църквата се молеше настойчиво за Петър в продължение на повече от 6 дни. Когато Петър бе чудотворно освободен поради молитвите на църквата, той отиде в дома на Рода, където молитвите продължаваха. 

Деяния 12:13-16

13И когато Петър похлопа на вратичката в портата, едно момиче на име Рода дойде да отвори.

14Когато позна гласа на Петър, от радост не отвори портата, а се завтече и извести, че Петър стои пред портата.

15А те й казаха: „Не си на себе си!“ Но тя настояваше, че е така. Тогава те казаха: „Това е неговият ангел“.

16А Петър продължаваше да хлопа; и като отвориха вратата и го видяха, те се смаяха. (NKJ)

Подчертаните стихове показват, че това бе молитвено събрание без вяра – все пак Бог отговори – причината: МОЛИТВАТА БЕШЕ НАСТОЙЧИВА И ДОСАЖДАЩА.

1 Солунци 5:17

молете се без да спирате, (NKJ)

1 Царе 12:23

„А колкото за мене, далеч да е от мен да съгреша на ГОСПОДА, като престана да се моля за вас; но ще ви уча на добрия и правия път. (NKJ) 

ЯКОВ ОТКАЗА ДА ГО ПУСНЕ, ДОКАТО ГОСПОД НЕ ГО БЛАГОСЛОВИ.

Битие 32:26

Тогава Той каза: „Пусни ме да си отида, защото се зазори“. А той каза: „Няма да те пусна да си отидеш, докато не ме благословиш!“ (NKJ)

Вижте и 3 Царе 18:42-43 

THANKSGIVING – БЛАГОДАРСТВЕНА 

Молитва в контекста на благодарност. Преобладаващата атмосфера на този вид молитва е благодарение.

Йоан 11:41

Тогава те отместиха камъка от мястото, където мъртвия лежеше. А Исус повдигна очите Си и каза: „Татко, благодаря Ти, че Ме послуша“. (NKJ)

Йона 2:9

Но аз ще принеса жертва на Тебе с благодарствен глас; ще отдам това, което съм обрекъл. Спасението е от ГОСПОДА“. (NKJ)

Първо Йона призна своята грешка – Йона 1:12 [NIV]

Резултат: Йона 1:15 – Той бе изхвърлен през борда

Второ той се помоли – Йона 2:2 [NIV]

Резултат: Йона 2:3а – Той потъна в дълбините на морето.

Трето той се покая – Йона 2:4сб [NIV] Отново ще погледна към Твоя свят храм.

Резултат: Йона 2:5с –морски водорасли се обвиха около главата му.

Проблемът на Йона още повече се влоши.

Четвърто той започна да благодари на Бог – Йона 2:9 [NIV] „Но аз, с песен на благодарение, ще Ти принеса жертва…

Резултат: Йона 2:10 „И Господ заповяда на рибата; и тя избълва Йона на сушата“.

Тъй като животът му гаснеше, той принесе „песен на благодарение“.

Това действие на благодарение в молитвата му накара рибата да се почувства зле, довеждайки до освобождението му. 

EARNEST – РЕВНОСТНА  

Тази молитва включва искреност, дълбочина, пламенност, отчаяние.

Ревността може да бъде показана по някои от следните начини:

1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ, напр. ИЗПОТЯВАНЕ

Лука 22:44

И бивайки в агония, Той се молеше се по-настойчиво. Тогава потта Му стана като големи капки кръв, които капеха на земята. (NKJ)

2. СЪЛЗИ

Евреи 5:7

Който в дните на плътта Си, като принесе със силни викове и със сълзи молитви и молби на Този, Който можеше да Го избави от смърт, и като бе послушан поради благоговението Си, (NKJ)

1 Царе 1:9-10

9И Анна стана след като свършиха да ядат и да пият в Сило. А свещника Илий седеше на стол отстрани на скинията на ГОСПОДА.

10А тя беше с преогорчена душа, и се молеше на ГОСПОДА и плачеше в терзание. (NKJ) 

3. ИЗПОВЕД И ПОКАЯНИЕ

Яков 5:16

Изповядайте прегрешенията си един на друг, и се молете един за друг, за да оздравеете. Ефективната, усърдна молитва на праведния човек е от голяма полза. (NKJ)

Данаил 9:3

Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел. (NKJ)

Данаил 9:5

съгрешихме и извършихме беззаконие, вършихме нечестие и се бунтувахме, дори се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоето съдби. (NKJ)

Ездра 9:5-6

5А във време на вечерната жертва станах от депресията си; и с раздраната си дреха и мантия, паднах на колене, и прострях ръцете си към ГОСПОДА моя Бог,

6И казах, О Боже мой, срамувам се и червя се да вдигна лицето си към Тебе, Боже мой: защото беззаконията ни превишиха главите ни, и престъпленията ни пораснаха до небесата. (NKJ)

Неемия 9:33-34

33Обаче Ти си справедлив във всичко, което ни е сполетяло; защото Ти си действал вярно, а ние сме постъпвали нечестиво.

34Нито царете ни нито първенците ни, нито свещениците ни нито  бащите ни, не са опазили закона Ти, нито са внимавали в Твоите заповеди и свидетелства, с които си свидетелствал против тях. (NKJ) 

Вижте също Псалм 51; Лука 18:13

4. ПОСТ

2 Царе 12:16

Затова Давид се моли на Бог за детето, и Давид пости и влезе и лежа цяла нощ на земята. (NKJ)

5. СИЛЕН ГЛАС

Езекиил 11:13

А когато пророкувах, Фелатия, Венайевият син умря. Тогава паднах на лицето си и извиках с висок глас, и казах: „О, Господи БОЖЕ! Ще довършиш ли напълно остатъка на Израел?” (NKJ)

6. ПОСТОЯНСТВАНЕ ПРИ БЕДИ – СИРОФИНИКИЙКАТА

(Матей 15:22-28)

Тя преодоля егоизма на учениците.

Матей 15:23

Но Той не й отговори нито дума. И учениците Му дойдоха и Му се молеха, като казваха: Отпрати я; защото вика след нас. (KJV)

Тя преодоля предразсъдък.

Матей 15:24

А Той отговори и каза: Аз не съм изпратен при други освен при изгубените овце от Израилевия дом. (KJV)

Тя се поклони, въпреки че беше отхвърлена.

Матей 15:25

Тогава тя дойде и Му се поклони, казвайки: Господи, помогни ми. (KJV)

Тя преодоля обидата.

Матей 15:27

А тя каза: Така Господи: но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им. (KJV)

Исус похвали ВЯРАТА й – нейното настойчиво упорство. 

REVELATORY – ОТКРИВАЩА 

Има два аспекта към тази молитва

Пророческа и наблюдаваща. 

ПРОРОЧЕСКА

Молитва, която следва изявяването на Божията воля.

3 Царе 18:36-37

36А в часа на вечерния принос, пророк Илия се приближи и каза: „ГОПСОДИ, Боже на Авраам, Исаак и и Израел,, нека да стане известно днес, че Ти си Бог в Израел и аз съм Твой слуга, и че направих всички тези неща според Твоето слово.

37„Послушай ме, О ГОСПОДИ, послушай ме, за да познаят тези хора, че Ти, Си, ГОПСОД Бог, и че Ти си обърнал сърцата им обратно към Тебе“. (NKJ)

Даниил 9:2-4

2в първата година от царуването му, аз Даниил, разбрах от книгите числото на годините определено от ГОСПОДНОТО слово чрез пророк Еремия, че запустението на Ерусалим ще трае седемдесет години.

3Тогава обърнах лицето си към ГОСПОД Бог, за да отправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел.

4И се помолих на ГОСПОДА моя Бог, и се изповядах, и казах: „О Господи, велики и страшни Боже, Който пази завета и милостта Си към онези, които Го обичат, и към онези, които пазят заповедите Му, (NKJ) 

Анания се помоли за Павел след разкриване на Божията воля. (Деяния 9:10-18)

МОЛИТВА НА НАБЛЮДЕНИЕ

Това е състояние на постоянна бдителност – да се внимава за точки на изкушение и хитростите на врага, и да се молим съответно.

Матей 26:41

Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото – немощно“. (NKJ) 

1 Петрово 5:8

Бъдете трезвени, бдителни; понеже противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. (NKJ) 

COOPERATIVE – КООПЕРАТИВНА

Това е молитва на съгласие.

Матей 18:19

„Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Моя Баща, Който е на небето. (NKJ)

Езекия беше праведен цар. Той поведе война срещу идолопоклонството.  След делата му на вярност той бе нападнат от асирийския цар Сенахирим, враг, който многократно превъзхождаше военните способности на армията му. Асирийците се хвалеха, че са непобедими, отнеха богатството на Езекия, подкопаваха властта му и изкушаваха юдейския народ с по-добри перспективи. Езекия отговори с молитвата на съгласие:

2 Летописи 32:20-21

20Затова цар Езекия и пророк Исая, сина на Амос, се помолиха и викаха към небето.

21Тогава ГОСПОД прати ангел, който погуби всичките силни и храбри мъже, и първенците, и военачалниците в стана на асирийският цар. Така той се върна с посрамено лице в земята си. И когато влезе в храма на бога си, някои от собствените му потомци, го убиха там с меч. (NKJ)

Бог почете молитвата като прати бързо изтребление на асирийския стан.

EXPECTANT – ОЧАКВАЩА

Да вярвате, че ще получите.

Марк 11:24

„Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате когато се молите, вярвайте, че сте го получили, и ще го имате“. (NKJ)  

Молитвите на очакване са молитви на вяра.

Яков 5:15

И молитвата на вяра, ще избави страдалеца, и Господ ще го привдигне. И ако е извършил грехове, ще бъде простен. (NKJ)

Този вид молитва изисква демонстрация на очакване, което може да бъде видяно в 3 области:

1. ОТНОШЕНИЕ

1.1 СМЕЛОСТ 

Давид смело се изправи срещу Голиат, защото очакваше Бог да го избави.

1.2 РАДОСТ В ИЗПИТАНИЯТА

Деяния 16:25

Но посред нощ Павел и Сила се молеха и пееха химни на Бога, а затворниците ги слушаха. (NKJ) 

2. ГОВОР

Положителното говорене и благодарението показват, че вярвате, че молитвата ви ще бъде отговорена. По този начин молитвата на благодарение също влиза в тази категория.

3. БЕЛЕЗИ

Има физически белези, които показват очакване.

От Аврам (висок баща) към Авраам (баща на множество). Аврам п рие тази промяна на името във време, когато нямаше деца.

Нашарените с линии пръчки на Яков в очакване на нашарен добитък.

Еремия купи земя докато в началото на плена, защото очакваше нацията да се завърне 70 години по-късно.

Купувате на „кошарка” (бебешко легълце), защото очаквате успешен развой на бременността ви.

Да си построите гараж, когато се молите на Бог да ви благослови с кола.

Какво ще кажете да си носите чадър по време на сезона на суша, когато се молите за дъжд.

Илия изпрати слугата си да погледне, защото очакваше дъжд, когато се помоли.

3 Царе 18:41-43

41Тогава Илия каза на Ахав: „Качи се, яж и пий; защото се чува глас на изобилен дъжд“.

42И така, Ахав се качи да яде и да пие. А Илия се изкачи на връх Кармил; тогава се наведе до земята, и сложи лицето си между коленете си,

43и каза на слугата си: „Изкачи се сега, погледни към морето“. И така, той се изкачи и погледна, и каза: „Няма нищо“. И седем пъти той каза: „Върви пак“. (NKJ) 

DECLARATION – ДЕКЛАРАЦИЯ

Това е да казваме/декларираме решението преди да се молим на Бог или без да се молим на Бог.

Марк 11:13-14

13И като видя отдалеч една разлистила се смокиня, дойде да види дали би намерил нещо на нея. Но като дойде до нея, не намери нищо освен листа, защото не беше времето за смокини.

14В отговор Исус й каза: „Никой повече да не яде плод от тебе“. И учениците Му чуха това. (NKJ)

Марк 11:20-26

20А сутринта, като минаваха, видяха смокинята, изсъхнала от корен.

21И Петър, спомняйки си, Му каза: „Рави, виж! Смокинята, която Ти прокле, е изсъхнала“.

22А Исус отговори и им каза: „Имайте вяра в Бога.

23„Защото истина ви казвам, който каже на тая планина: Премести  се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, ще се сбъдне, ще има това, което казва.

24„Затова ви казвам, каквото поискате когато се молите, вярвайте, че го получавате, и ще го имате.  

25„И когато се изправите да се молите, ако имате нещо против някого, прощавайте му, за да прости и Баща ви, Който е на небето, вашите прегрешения.

26„Но ако вие не прощавате, то нито Баща ви, който е на небето, ще ви прости прегрешенията“. (NKJ)

Петър се удиви, че изявлението на Исус изсуши смокинята. Исус учеше на декларация в контекста на молитва (стихове 24-25). Исус разкрива 3 условия за всеки, който иска да действа на това ниво:-

 1. ИМАЙТЕ ВЯРА В БОГА.
 2. НЕ СЕ СЪМНЯВАЙТЕ, А ВЯРВАЙ, ЧЕ ОНОВА, КОЕТО КАЗВАТЕ ЩЕ СТАНЕ.
 3. АКО ИМАТЕ НЕЩО ПРОТИВ НЯКОГО, ПРОСТЕТЕ.   

Ако Бог дадеше силата на декларирането на някой, който ходи в непростителност, много хора ще се озоват в морето.

Ние сме царско свещенство. Издаването на декрети е в правомощията на един цар.

Следващите стихове от Писанието също показват властта, която има един вярващ да прави заявления.

Матей 18:18

„Истина ви казвам, каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небето, и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето“. (NKJ)

Притчи 18:21

Смърт и живот има в силата на езика и онези, които го обичат, ще ядат плодовете му. (NKJ)

Йов 22:28

Ти също ще заявиш нещо, и то ще бъде установено за теб; така че светлина ще сияе по пътищата ти. (NKJ)

ПРИМЕРИ:

1. СУНАМКАТА

4 Царе 4:23

А той каза: „ Защо отиваш днес при него? Не е нито нов месец, нито събота“. А тя каза: „Бъди спокоен“. (NKJ)

4 Царе 4:25-26

25И тъй, стана та отиде при Божия човек на планината Кармил. А Божия човек, като я видя от далеч, каза на слугата си Гиезий: „Виж,  сунамката!

26„Моля те, тичай да я посрещнеш и й кажи: Добре ли си? Добре ли е мъжът ти? Добре ли е детето?“ А тя отговори: „Добре“. (NKJ)

Въпреки че синът и беше мъртъв, тя заяви „добре е”, защото вярваше, че Елисей е истински мъж на Бога. 

2. АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Деяния 13:8-12

8Но магьосникът Елима (защото така се превеждаше името му) им се противеше и се стараеше да отвърне управителя от вярата. 

9Тогава Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен със Святия Дух, се вгледа внимателно в него

10и каза: „О, ти, пълен с всякаква измама и с всякаква лъжа, сине на дявола, враг на всичко на всяка правда, няма ли да престанеш да извращаваш правите пътища на Господа?

11„И сега, ето, ръката на Господа е върху тебе, и ти ще ослепееш, и няма да виждаш слънцето за известно време“. И веднага една тъмна мъгла падна на него, и той се луташе, търсейки да го води някой за ръка.

12Тогава управителят, като видя станалото, повярва, смаян от учението на Господа. (NKJ)

Павел заяви слепота върху магьосника Елима, тъй като му пречеше в служението му на управителя. Вярва се, че това заявяване бе Господното учение (стих 12). 

3. АПОСТОЛ ПЕТЪР

Деяния 3:6-9

6Тогава Петър каза: „Сребро и злато аз нямам; но каквото имам, това ти давам; в името на Исус Христос от Назарет, стани и ходи“.

7И той го хвана за дясната ръка и го вдигна, и веднага краката и глезените му добиха сила.

8И той скочи, изправи се и проходи и влезе с тях в храма – ходейки, скачайки и славейки Бога.

9И всичките хора го видяха да ходи и да слави Бога. (NKJ)

Петър декларира изцеление за куция мъж. 

EXALTATION – ВЪЗХВАЛА

Молитва в контекста на хваление.

(2 Летописи 20:1-22)

Йосафат бе праведен цар. Той постанови праведни реформи в Юда. Изискваше почтеност от съдиите си. След тези дела на вярност, той бе заобиколен от врагове, многократно по-големи от собствената му армия. Той потърси Господа и прогласи пост по цяла Юдея. Сред събраните хора обяви Божията власт и зависимостта на нацията от Него. Следвайки пророческото обещание за победа, той постави певци да хвалят Господа като навлязат в бойното поле. В атмосферата на хваление Бог срази врага – молитвата на Йосафат бе отговорена.

2 Летописи 20:21-22

21И като се съветва с хората, той постави онези, които трябваше да пеят на ГОСПОДА, и да хвалят красотата на святостта, като излизат пред войската и да казват: „Славословете ГОСПОДА, защото милостта Му трае до века“.

22И когато започнаха да пеят и да хвалят, ГОСПОД постави засади против амонците, моавците, и хората от планината Сиир, които бяха дошли против Юда; и те бяха поразени. (NKJ)

Павел и Сила бяха освободени от затвора след молитва с хваление.

Деяния 16:25-26

25Но по среднощ Павел и Сила се молеха и пееха хваления на Бога: а затворниците ги слушаха.

26И внезапно стана голямо земетресение, така че основите на затвора се поклатиха: и веднага всички врати се отвориха, и оковите на всичките се развързаха. (NKJ) 

SPIRIT – В ДУХА

1. МОЛИТВА С ДУХА

1 Коринтяни 14:14-15

14Защото, ако се моля на език, духът ми се моли, но разумът ми е безплоден.

15Какво е заключението тогава? Ще се моля с духа, но ще се моля и с разбирането. Ще пея с духа, но ще пея и с разбирането.

Този вид молитва включва молене на езици – упражняване на дарбата на Духа. Тази молитва не включва ума.

Юда 1:20

А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра, молейки се във Святия Дух, (NKJ) 

2. СВЯТИЯТ ДУХ СЕ МОЛИ

Римляни 8:26-27

26Така също и Духът ни помага в нашата немощ. Понеже не знаем за какво да се молим, но Самият Дух ходатайства за нас със стенания, които не могат да бъдат изговорени.

27А Този, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля. (NKJ)

Тук Святият Дух се моли за нас със стенания, които не могат да бъдат изговорени. 

 

ЧАСТ Б (ОТГОВОРИ – ВСИЧКИ ВИДОВЕ МОЛИТВА)

1. МОЛИТВАТА НА ЕДИН ПРАВЕДЕН ЧОВЕК

1. 1 МОЛИТВАТА НА ДАВИД

(вижте 2 Царе 22)

2 Царе 22:1

Тогава Давид изговори пред ГОСПОДА думите на тази песен, в деня, когато ГОСПОД го беше избавил от ръката на всичките му неприятели, и от ръката на Саул. (NKJ)

Когато Давид бе обграден от враговете си, той принесе 4 вида молитви:

МОЛИТВА НА ВЪЗХВАЛА

2 Царе 22:4-7

4Ще призова ГОСПОДА, Който е достоен да бъде хвален; 

МОЛИТВА НА ОЧАКВАНЕ

така ще бъда избавен от неприятелите си.

5Когато водите на смъртта ме обкръжиха, пороите от беззаконие ме уплашиха.

6Връзките на Шеол ме обвиха; примките на смъртта се изправиха пред мен. 

МИГНОВЕНА МОЛИТВА

7В бедствието си призовах ГОСПОДА, и 

РЕВНОСТНА МОЛИТВА

извиках  към моя Бог; Той чу гласа ми от храма Си, и викът ми влезе в ушите Му. 

Молитвата на Давид бе последвана от необичайна демонстрация на сила:– 

а) земетресение стих 8

б) дъждовна буря стих 12-13

в) гръмотевица и светкавица стих 14-15

2 Царе 22:20

Той също така ме изведе на широко място, избави ме, защото има благоволение към мене. (NKJ)

В стих 20 Давид разкрива причината за тази ярка демонстрация на сила при освобождението му –  Бог го избави, защото има благоволение в него. Господ благоволи в Давид поради праведността му.

2 Царе 22:21-25

21„ГОСПОД ме възнагради според правдата ми; според чистотата на ръцете ми Той ме възнагради.

22Защото съм опазил пътищата на ГОСПОДА, и Не съм се отклонил порочно от моя Бог.

23Защото всичките Му съдби са били пред мене; а що се отнася до повеленията Му, не съм се отклонил от тях.

24Също така съм бил безупречен пред Него, и се опазих от беззаконието си.

25Затова ГОСПОД ме възнагради според правдата ми, според чистотата ми пред очите Му. (NKJ)

Праведността на Давид включваше:–

1) ЧИСТИ РЪЦЕ – според чистотата на ръцете ми Той ме възнагради.

2) ЧИСТИ КРАКА – Защото съм опазил пътищата на ГОСПОДА.

3) ЧИСТО СЪРЦЕ – Също така бях безупречен  пред Него, и се опазих от беззаконието си 

2 Царе 22:25

Затова ГОСПОД ме възнагради според правдата ми, според чистотата ми пред очите Му.

Яков 5:16

… Ефективната, ревностна молитва на праведния постига много. (NKJ) 

1. 2 МОЛИТВАТА НА ЯВИС

1 Летописи 4:9-10

9А Явис беше най-много почитан между братята си, и майка му го нарече Явис, казвайки: „Понеже го родих в страдание“.

10И Явис призова Израилевия Бог казвайки: „О, дано действително да ме благословиш, и дано разшириш пределите ми, и ръката Ти да бъде с мене, и да ме пазиш от зло, за да не причинявам страдание!“ И Бог му даде това, което поиска. (NKJ)

Бог отговори на молитвата на Явис, защото той бе най-много почитан между братята си – не поради страданието си или заради факта, че се молеше. Причината беше стоенето му пред Бог.

Яков 5:16

…Ефективната, усърдна молитва на праведния човек постига много. (NKJ)

ХАЛДЕЙСКИ.– „И също и Явис, той е Готониил, най-почитан и вещ по закона измежду братята си, чиято майка го нарече Явис, защото го роди в скръб. И Явис се помоли на Израилевия Бог, казвайки: „О, дано да ме благословиш с деца и да разшириш пределите ми с ученици; и ръката Ти да бъде с мен в служба, и да ми дадеш успех като на другарите ми, и да ме опазиш от зли стремежи!” И Бог му даде това, за което се помоли. ”

(Из „Коментар” на Адам Кларк- Adam Clarke Commentary) 

1. 3 МОЛИТВАТА НА САМУИЛ 

САМУИЛ ИДВА ПРИ БОГ

1 Царе 2:18

А Самуил слугуваше пред ГОСПОДА, като дете, препасано с ленен ефод. (NKJ) 

БОЖИЕТО СЛОВО ИДВА ДО САМУИЛ

1 Царе 3:21

И ГОСПОД пак се явяваше в Сило. Защото ГОСПОД се откриваше на Самуил в Сило чрез словото на ГОСПОДА. (NKJ) 

СЛОВОТО НА САМУИЛ ИДВА ДО ИЗРАЕЛ

1 Царе 3:19

А Самуил растеше и ГОСПОД беше с него и не остави нито една от неговите думите му да падне на земята. (NKJ)

1 Царе 4:1

И словото на Самуил дойде до целия Израел. В това време Израел излее да воюва с филистимците и разположи стан близо до Евенезер; а филистимците разположиха стан в Афек. (NKJ)

1 Царе 2:26

А детето Самуил растеше в ръст, и в благоволение и пред ГОСПОДА, и пред хората. (NKJ)

Посред едно зло и прелюбодейно поколение, в дома на Илий, Самуил се приближи до Бог. Извратеното обкръжение около него не оказа влияние върху взаимоотношението му с Бог. Самуил растеше в благоволение пред Бог и хората. Той скоро притежаваше СЛОВО НА ГОСПОДА. Нито една от ДУМИТЕ МУ не паднаха на земята. 

1 Царе 7:8-10

8И децата на Израел казаха на Самуил: „Не преставай да викаш за нас към ГОСПОДА нашия Бог, за да ни избави от ръката на филистимците“.

9И Самуил взе едно сучещо агне и го принесе като цяло всеизгаряне на ГОСПОДА. Тогава Самуил извика към ГОСПОДА за Израел, и ГОСПОД му отговори.

10А когато Самуил принасяше всеизгарянето, филистимците се приближиха да се бият с Израел. Но ГОСПОД гръмна със силен гръм върху филистимците през този ден, и толкова  ги смути, че бяха поразени пред Израел. (NKJ

Децата на Израел караха Самуил да ходатайства за тях, защото разпознаваха праведното му стоене пред Бог. 

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ЧИСТИТЕ РЪЦЕ НА САМУИЛ:

1 Царе 12:2-5

2И сега, ето, царят ви предвожда; а аз съм стар и белокос, и, ето, синовете ми са с вас. Аз съм ходил с вас  от младостта ми до днес.

3„Ето ме. Свидетелствайте против мен пред ГОСПОДА и пред помазаника Му: На кого съм взел вола, или на кого съм взел магарето, или кого съм измамил? Кого съм притеснил, или от коя ръката съм взел до подкуп, за да ослепя очите си с него? Ще ви го върна“.

4А те казаха: „Не си ни измамил, нито си ни притеснил, нито си взел нещо от ръката на някого“.

5Тогава той им каза: „ГОСПОД е свидетел против вас, е и Неговият помазаник е свидетел днес, че не намерихте нищо в ръката ми“. И те отговориха: „Свидетел е“. (NKJ)

Самуил нито измами, нито използва позицията си, за да потиска когото и да било. Праведността му бе потвърдена от народа на Израел. Праведността на Самуил бе това, което накара Бог да се намеси, когато нацията бе в криза. 

Яков 5:16

молитвата на праведния човек постига много. (NKJ)

1 Царе 7:13

Така филистимците бяха победени и не дойдоха вече в Израилевите предели. И ръката на ГОСПОДА беше против филистимците през всички дни на Самуил. (NKJ) 

2. ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПРАВЕДНОСТТА 

ПРАВЕДНОСТ

Праведността е  съобразяване с моралния характер на Бог – да се прави това, което е правилно и справедливо в Божиите очи. Това е „чистота“ в Божиите очи. 

1 Йоан 2:29

Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден. (NKJ)

От гръцки DIKAIOSUNE ‘1343’ – „характер или качеството да бъдеш праведен или справедлив“; преди се е пишело на английски „rightwiseness”, което ясно изразява значението (буквално правота, мъдрост – бел. на бълг. преводач). (из Речник на Библейските думи на Вайн / Expository Dictionary of Biblical Words на Vine).

Езекиил 18:5-9

5Но ако е някой праведен и постъпва законно и право;

6ако не е ял по планините, нито е повдигал очите си към идолите на Израилевия дом, нито е осквернявал жената на ближния си, нито се е приближавал до жена, когато е в нечистотата си;

7ако не е насилвал никой, но е връщал на длъжника залога му; не е ограбвал никой с насилие, но е давал хляба си на гладния и е покривал с дрехи голия;

8ако не е давал с лихва и не вземал някаква придобивка, но е оттеглял ръката си от неправдата, вършил е правосъдие между човека и човека;

9ако е ходил в повеленията Ми и е пазил вярно съдбите ми – той е праведен; със сигурност ще живее! Казва Господ БОГ. 

ПО-ДОЛУ СА ИЗБРОЕНИ НЯКОИ ПРАВЕДНИ ДЕЙСТВИЯ: 

А. ПОЧТИТЕЛНО ГОВОРЕНЕ ( ЧИСТИ УСТНИ )

Притчи 16:13

Праведните устни са наслада на царете; и те обичат онзи, който говори право. (KJV)

Почтителният говор е праведно говорене и то има следните характеристики:-

 • ДУХОВНО

Филипяни 1:14

и повечето от братята в Господа, като добиха увереност от моите окови, са много по-смели да говорят словото без страх. (NKJ)

Колосяни 3:16

Нека словото на Христос да живее във вас богато във всяка мъдрост, учейки се и увещавайки се един друг с псалми, химни и духовни песни, пеейки с благодат в сърцата си на Господа. (NKJ)

Исус Навин 1:8

Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти; а да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея. Защото тогава ще преуспяваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех“. (NKJ)

Второзаконие 11:19

„Да учите на тях децата си, като говорите за тях, когато седите в къщата си, когато ходите по пътя, когато лягате и когато ставате„. (NKJ)

Тит 2:8

здраво говорене, което не може да бъде укорено, така че този, който се противопоставя да се засрами, като няма да каже нищо лошо за вас. (NKJ)

(ЗДРАВО – ВЯРНА ДОКТРИНА – STRONGS 5199)

 • ПРОРОЧЕСКО

1 Петрово 4:11

Ако говори някой, нека да говори като говорител на Бог. Ако служи някой, нека да го прави със способността, която му дава Бог, за може във всичко да бъде прославен Бог чрез Исус Христос, на Когото принадлежат славата и господството до вечни векове. Амин. (NKJ)

 • ЗА ПРИМЕР

1 Тимотей 4:12

Нека никой да не презира твоята младост, но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота. (NKJ) 

 • ИЗГРАЖДАЩО

Притчи 10:11

Устата на праведния са извор на живот, а насилие покрива устата на нечестивите . (NKJ)

Яков 4:11

Не говорете зло един друг, братя. Който говори зло за брат и съди брат си, говори зло за закона и съди закона. А ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, а съдия. (NKJ)

Ефесяни 4:29

Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро, за нужното назидание, за да предаде благодат на слушателите. (NKJ)

Притчи 10:21

Устните на праведния хранят мнозина, а безумните умират от нямане на разум. (NKJ)

Псалм 15:1-3

1ГОСПОДИ, кой може да обитава в Твоя шатър? Кой ще живее в Твоя свят хълм?

2Оня, който ходи праведно, който върши правда, и който говори истина от сърцето си;

3Който не одумва с езика си, нито върши зло на ближния си, нито приема укор против приятеля си; (NKJ) 

 • УЧТИВО

Притчи 10:32

Устните на праведния знаят какво е приятно: а устата на нечестивите говорят извратено. (NKJ)

Притчи 15:28

Сърцето на праведния обмисля какво да отговаря, а устата на нечестивите изригват зло. (NKJ)

Колосяни 4:6

Нека говоренето ви винаги да бъде с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да си отговаряте един на друг. (NKJ)

Ефесяни 5:4

нито неприлични думи, нито глупаво говорене, нито груби шеги, които не са подходящи, но по-добре благодарение. (NKJ)

Филипяни 2:14

Вършете всичко без оплакване и без пререкание, (NKJ) 

 • ЧЕСТНО

Ефесяни 4:25

Затова, отхвърляйки лъжата, „Нека всеки от вас да говори истина с ближния си„, защото сме части един на друг. (NKJ) 

Б. ВЪТРЕШНА ЧИСТОТА (ЧИСТО СЪРЦЕ) 

Псалм 24:4-5

4Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, който не е издигнал душата си към идол, нито се е клел измамливо.

5Той ще приеме благословение от ГОСПОДА, и правда от Бога на спасението си. (NKJ)

Характеризирано с:-

 • БЕЗУКОРНОСТ/НЕВИННОСТ

Филипяни 1:10

за да можете да разпознавате това, което е добро и да можете да бъдете чисти и невинни до деня на Христос, (NIV)

Филипяни 2:15

за да можете да станете невинни и безвредни, Божии деца без недостатък всред нечестиво и извратено поколение, сред което блестите като светила в света,

2 Царе 22:24

Също така бях невинен пред Него, и се опазих от беззаконието си. (NKJ)

Псалм 17:3

Изпитал си сърцето ми; посетил си ме през нощта; опитал си ме и не си намерил нищо; аз възнамерих устата ми да не съгрешава. (NKJ)

Числа 16:15

Тогава Мойсей се разсърди много и каза на ГОСПОДА: „Не зачитай приноса им. Аз не съм взел нито едно магаре от тях, нито съм наранил някой от тях. (NKJ)

2 Коринтяни 4:2

По-скоро се отрекохме от тайни и срамни методи; не използваме измама, нито изопачаваме Божието слово. Напротив, като излагамя ясно истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога. (NIV) 

 • ПРАВИЛНИ МИСЛИ

Притчи 12:5

Мислите на праведните са правилни, а съветите на нечестивите са измамни. (NKJ) 

 • ТАЙНИ ДЕЛА НА ПРАВЕДНОСТ

ЯКОВ

Битие 31:39

„Това, което беше разкъсано от звярове не ти го донесох; аз понесох загубата му. Ти го изискваше от ръкатя ми, било, че се открадне през деня или през нощта“. (NKJ)

ЙОСИФ

Битие 39:8-9

8Но той отказа и каза на жената на господаря си: „Виж, господаря ми не знае нищо за онова, което е с мене в дома и той предаде в моята ръка всичко, което има.

9„Няма по-велик в този дом  от мене, нито е задържал от мене друго нещо освен тебе, защото си му жена. Как тогава мога да направя аз това голямо зло и да съгреша пред Бога?“ (NKJ)

НЕЕМИЯ

Неемия 5:14-15

14Освен това, от времето, когато бях назначен да бъда техен областен управител в Юдовата земя, от двадесетата година до тридесет и втората година на цар Артаксеркс, дванадесет години, нито аз нито братята ми не сме вземали яли провизиите на областен управител.

15А предишните областни управители, които бяха преди мене сложиха товари върху хората, и вземаха от тях хляб и вино, освен четиридесетте сикли сребро. Да, дори слугите им даваха наредби на хората, но аз не правех така, поради стряха от Бога. (NKJ) 

 • СИЛНО ЛИЧНО УБЕЖДЕНИИЕ

1 Царе 24:5-6

5А по-после сърцето на Давид го смути, понеже беше отрязал робата на Саул.

6И каза на мъжете си: „ГОСПОД да ми попречи да не направя това на господаря си, ГОСПОДНИЯТ помазаник, да простра ръката си против него, виждайки, че той е помазаника на ГОСПОДА“. (NKJ) 

 • ДОБРИ ЖЕЛАНИЯ

Притчи 11:23

Желаното от праведните е само добро, а очакването на нечестивите е гняв. (NKJ)

В. ДОБРИ ДЕЛА (ЧИСТИ РЪЦЕ)

 • ДА СЛУЖИШ НА ВРАГА СИ

Римляни 12:17-21

17Не връщайте на никого зло за зло. Обръщайте внимание на добри неща пред всички хора.

18Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте мирно с всички хора.

19Възлюбени, не си отмъщавайте, а по-скоро оставете място за гняв; защото е писано: „Отмъщението е Мое, Аз ще отплатя“, казва Господ.

20Затова „Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; ако е жаден, дай му да пие; защото, това като правиш, ще натрупаш жар на главата му”.

21Не бъди побеждаван злото; но побеждавай злото чрез доброто. 

 • ДА НЕ ВЗИМАШ ПОДКУПИ

Изход 23:8

„И да не вземаш подкуп, защото подкупа заслепява разпознаването и изкривява думите на праведните“. (NKJ)

Псалм 15:1-5

1ГОСПОДИ, кой може да пребивава в Твоя шатър? Кой може да живее в Твоя свят хълм?

2Оня, който ходи почтено, и върши правда, и говори истината в сърцето си; 

5Който не дава парите си с лихва, нито приема подкуп против невинния. Който прави тези неща никога няма да се поклати . 

 • ГРИЖА ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ

Исая 58:7-8

7Не е ли да разделяш хляба си с гладния, и да възвеждаш в дома си сиромаха, който е изгонен навън; когато видиш голия да го обличаш, и да се не криеш от своите еднокръвни?

8Тогава твоята светлина ще изгрее като зората, здравето ти бързо ще процъфне; правдата ти ще върви пред тебе; славата на ГОСПОДА ще ти бъде задна стража.

Езекиил 18:5-9

5Но ако е някой праведен и върши това, което е законно и право;

7Ако не е потискал никой, но е връщал на длъжника залога му; не е ограбвал никой с насилие, но е давал хляба си на гладния и е покривал с дрехи голия;

8Ако не е изисквал лихва и не е вземал придобивка, а е оттеглял ръката си от неправда и е извършвал истински съд между човека и човека;

9Ако е ходил в повеленията Ми и е пазил съдбите Ми вярно – той е праведен; непременно ще живее! Казва Господ БОГ. (NKJ) 

 • ДАВАНЕ

Притчи 21:26  

Той лакомо ламти цял ден, а праведният дава и не му се свиди. (NKJ) 

 • ГРИЖА ЗА БОЖИЕТО ТВОРЕНИЕ

Притчи 12:10

Праведният се грижи за живота на животните си, а нежните милости на нечестивите са жестоки. (NKJ) 

Г. СМИРЕНИЕ

Лука 18:13-14

13А бирникът, стоейки надалеч, не щеше дори очите си да повдигне към небето, но удряше гърдите си, казвайки: ‘Боже, бъди милостив към мене грешника’.

14Казвам ви, този човек слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. (NKJ) 

Д. ВЪЗДЪРЖАНОСТ

Данаил 1:8

Но Данаил реши в сърцето си, че няма да се осквернява с порцията от деликатесите на царя, нито с виното, което той пиеше; затова помоли началника на евнусите да не се осквернява. (NKJ)

Римляни 13:14

Но се облечете с Господ Исус Христос и не се грижете за плътта, за да изпълнявате нейните страсти. (NKJ)

1 Коринтяни 9:27

Но дисциплинирам тялото си и го подчинявам, за да не би като съм проповядвал на другите, самият аз да стана дисквалифициран. (NKJ)

Тит 2:12

учейки ни, че  отричайки се от нечестивите и светски страсти, да живеем трезво, праведно и благочестиво в настоящия век, (NKJ) 

Е. СПРАВЕДЛИВОСТ (ЧЕСТНОСТ) (ЧИСТИ ОЧИ)

2 Летописи 19:6-7

6и каза на съдиите: „Внимавайте какво правите, защото не съдите за човека, но за ГОСПОДА, Който е с вас в съда.

7„Затова сега, нека страхът на ГОСПОДА да бъде върху вас; внимавайте и го правете, защото у ГОСПОДА нашия Бог няма неправда, нито пристрастие, нито вземане на подкуп“. (NKJ)

Притчи 28:21-22

21Да се показва пристрастие не е добре, защото за един залък хляб човек ще извърши престъпление.

22Човек с лошо око бърза след богатства, а не помисля, че бедност ще дойде върху него.

Езекиил 18:5-9

5Но ако човек е праведен и върши това, което е законно и право;

8Ако не изисква лихва нито взема някаква придобивка, но е оттеглил ръката си от неправда и върши истински съд между човека и човека;

9Ако е ходил в повеленията Ми и е пазил съдбите Ми вярно – той е праведен; той със сигурност ще живее! Казва Господ БОГ. (NKJ)

Йоан 7:24

Не съдете по външността, но съдете с праведен съд“. (NKJ) 

Ж. ПОКОРСТВО (ЧИСТИ КРАКА)

Лука 1:6

Те и двамата бяха праведни пред Бога, ходейки във всички заповеди и наредби на ГОСПОДА непорочно. (NKJ)

Притчи 13:6

Правдата пази този, който е прав в пътя: а нечестието поваля грешния. (NKJ)

1 Коринтяни 15:34

Събудете се за правдата, и не съгрешавайте; защото някои нямат познаването на Бог. Говоря това за ваш срам. (NKJ)

Псалм 18:20-22

20ГОСПОД ме възнагради според правдата ми; според чистотата на ръцете ми ми отплати.

21Защото съм опазил пътищата на ГОСПОДА, И не съм се отклонил нечестиво от моя Бог.

22Защото всичките Му съдби са били пред мене, и не съм отдалечил повеленията Му от мене. (NKJ) 

З. БЕЗКОМПРОМИСЕН (ЧИСТИ КОЛЕНА)

Йов 17:9

Въпреки това праведният ще се държи в пътя си, и който има чисти ръце ще става по-силен и по-силен. (NKJ)

4 Царе 22:2

И той върши това, което беше право пред ГОСПОДА, и ходи във всичките пътища на баща си Давид; не се обърна надясно или наляво. (NKJ)

Данаил 3:18

„Но ако не, нека да ти бъде известно, О царю, че на боговете ти няма да служим, нито ще се поклоним на златния образ, който си поставил„. (NKJ)

Деяния 4:19-20

19А Петър и Йоан отговориха и им казаха: „Право ли е пред Бога да слушаме вас повече отколкото Бог, разсъдете.

20Защото не можем да не говорим нещата, които сме видели и чули„. (NKJ) 

И. ИСКРЕНОСТ (ЧИСТИ СЛАБИНИ)

Левит 19:35-36

35‘Да не извършите неправда в съд, в мярка, във везни, или в мерило.

36‘Верни везни, верни теглилки, вярна ефа и верен ин да имате: Аз съм ГОСПОД вашият Бог, Който ви изведох от Египетската земя. (NKJ)

Второзаконие 25:15-16

15Вярна и права теглилка да имаш; вярна и права мярка; за да се продължат дните ти на земята, която ГОСПОД твоят Бог ти дава.

16„Защото всички, които вършат такива неща, и всички, които постъпват неправедно, са мерзост на ГОСПОДА твоя Бог. (NKJ)

Притчи 11:1

Неточни везни са мерзост пред Господа, а точна теглилка е угодна на Него. (NKJ)

2 Коринтяни 1:12

А това е хвалбата ни: Съвестта ни свидетелства, че сме се държали в света, и особено във взаимоотношението си с вас, в святостта и искреността, които са от Бога. Направихме това  не според светската мъдрост, а според Божия благодат. (NKJ)

Йоан 1:47

Исус видя Натанаил да идва към Него и каза за него: „Ето един истински израилтянин, в когото няма измама“.

1 Солунци 2:3-4

3Защото нашето увещание не е дошло от заблуждение или от нечистота, нито е било в измама.

4Но както сме били одобрени от Бога да ни се повери евангелието, така говорим, не като да угаждаме на хората, а не Бога, Който изпитва сърцата ни. (NKJ) 

Й. ВЯРА В БОГА

Галатяни 3:6

както Авраам “ повярва в Бога, и това му се вмени за правда“. (NKJ) 

3. ПОЛЗИТЕ ОТ ПРАВЕДНОСТТА

Исая 3:10

„Кажете на праведните, че ще им бъде добре, защото  ще ядат плода на делата си. (NKJ)

Притчи 11:31

Ако на праведния ще се отплати на земята, колко повече на нечестивия и на грешния! (NKJ) 

ПРАВЕДНОСТ

– това, което е съобразно с изявената Божия воля.

– правилно действие.

– това, което е право или справедливо в очите на Бог.

СЛЕДНИТЕ ПОЛЗИ ВАЖАТ ЗА ПРАВЕДНИЯ ЧОВЕК: 

1. ОСВОБОЖДЕНИЕ

Псалм 34:19

Много са скърбите на праведния, но ГОСПОД го избавя от всички тях. (NKJ)

Псалм 37:39-40

39Но избавлението на праведните е от ГОСПОДА; Той е тяхна крепост във време на беда.

40И ГОСПОД ще им помогне и ще ги избави; ще ги избави от нечестивите и ще ги спаси, понеже са се доверили на Него. (NKJ)

Притчи 11:8

Праведният се отървава от беда, а вместо него в нея изпада нечестивият. (NKJ)

ДОРИ ПОТОМСТВОТО МУ ЩЕ БЪДЕ ИЗБАВЕНО.

Притчи 11:21

Даже да обединят сили, нечестивият няма да се измъкне ненаказан; а потомството на праведните ще се избави. (NKJ)

напр. АВИЯ

3 Царе 15:3-5

3А той ходи във всичките грехове на баща си, които той беше извършил преди него; сърцето му не бе предано на ГОСПОДА неговия Бог, както беше сърцето на баща му Давид.

4Въпреки това заради Давид ГОСПОД неговият Бог му даде светилник в Ерусалим, като издигна сина му след него и утвърди Ерусалим;

5защото Давид извърши онова, което бе право пред ГОСПОДА, и през всичките дни на живота си, не се отклоняваше от нищо, което му заповяда, освен в делото относно хетееца Урия. (NKJ) 

2. НЕПОКОЛЕБИМОСТ (СТАБИЛНОСТ/СИГУРНОСТ)

Псалм 37:17

Защото мишниците на нечестивите ще се строшат, а ГОСПОД подкрепя праведните. (NKJ)

Притчи 24:16

Защото праведният може да падне седем пъти и пак да стане, а нечестивите ще паднат чрез бедствие. (NKJ)

Псалм 55:22

Хвърли товара си на ГОСПОДА, и Той ще те подпре; никога няма да допусне да се поклати праведният. (NKJ)

Притчи 10:30

Праведният никога няма да се поклати, а нечестивите няма да населят земята. (NKJ)

Притчи 12:3

Човек не се утвърждава чрез беззаконие, а коренът на праведните няма да се поклати. (NKJ)

Притчи 12:7

Нечестивите се събарят и ги няма, а домът на праведните ще стои. (NKJ) 

3. БОЖИЕТО ЦАРСТВО

Матей 25:33-34

33„И ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.

34„Тогава царят ще каже на тия, които са от дясната Му страна: ‘Елате вие благословени от Баща Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света: (NKJ)

1 Йоан 2:29

Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е роден от Него. (NKJ) 

БОЖИЕТО ЦАРСТВО Е ЗА ОНЕЗИ, КОИТО ВЪРШАТ ПРАВДА.

Ефесяни 5:5

Защото добре знаете това, че нито един блудник или нечист, или сребролюбец, който е идолопоклонник няма наследство в царството на Христос и на Бога. (NKJ)

Галатяни 5:21

зависти, убийства, пиянства, пирувания и такива подобни; за които ви казах по-рано, както ви бях казал преди време, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. (NKJ)

Откровение 22:14-15

14Блажени са онези, които вършат заповедите Му, за да имат правото на дървото на живота, и да могат да влязат през портите на града.

15А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже. (NKJ) 

4. ОТГОВОРЕНА МОЛИТВА

Яков 5:16

Затова изповядвате греховете си и молете се един за друг, за да бъдете изцелени. Молитвата на праведния е пълна със сила и е ефективна. (NIV)

Яков 5:16

Признавайте грешките си един на друг, и молете се един за друг, за да оздравеете. Усърдната молитва на праведния човек има голяма сила и забележителни резултати. (TLB).

Псалм 34:15

Очите на ГОСПОДА са върху праведните, и ушите Му са отворени за викът им. (NKJ)

Псалм 34:17

Праведните извикаха и ГОСПОДА послуша, и от всичките им беди ги избави. (NKJ)

Притчи 10:24

Страхът на нечестивият ще дойде върху него, а желанието на праведните ще се изпълни. (NKJ)

Притчи 15:29

Господ е далеч от нечестивите, а слуша молитвата на праведните. (NKJ)

5. ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Притчи 3:32

Защото опакият  човек е мерзост за ГОСПОДА, но тайният Му съвет е с праведните. (NKJ) 

6. ГРИЖА

Псалм 34:15

Очите на ГОСПОДА са върху праведните, и ушите Му са отворени за викът им. (NKJ) 

7. УСПЕХ / УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

Исая 33:15-16

15Който ходи праведно и говори справедливо, който презира печалбата от насилствата, който отърсва ръцете си от дароприемство, който запушва ушите си, за да не чуе за кръвопролитие, и който затуля очите си, за да не види злото:

16Той ще обитава на високо; крепостите на канарите ще бъдат мястото на защитата му; хляб ще му се даде, водата му ще бъде сигурна. (NKJ)

Псалм 92:12

Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан. (NKJ)

Притчи 15:6

Дома на праведния съдържа голямо богатство, но доходите на нечестивите им носят неприятности. (NIV)

Притчи 11:28

Който уповава на богатството си, ще падне, а праведните ще цъфтят като зелен лист. (NKJ)

Псалм 37:17-19

17Защото мишниците на нечестивите ще се строшат, а ГОСПОД подкрепя праведните.

18ГОСПОД знае дните на непорочните; и тяхното наследство ще бъде до века.

19Те няма да се посрамят в лоши времена, и в дните на глад ще бъдат сити. (NKJ)

Псалм 37:25

Млад бях, а сега, остарях, но не съм видял праведният забравен, нито потомството му да проси хляб. (NKJ)

Притчи 10:3

ГОСПОД не ще остави да гладува душата на праведния, но отхвърля желание на нечестивите. (NKJ) 

8. ПОВИШАВАНЕ

Псалм 75:10

„Ще отрежа силата на злия”, казва Господ, „и вместо това ще увелича силата на добрия” (TLB)

Псалм 75:10

Ще отсека всичките рогове на нечестивите, а роговете на праведните ще се издигнат. (NKJ)

2 Царе 3:1

А имаше дълга война между Сауловия дом и Давидовия. А Давид ставаше по-силен и по-силен, а Сауловият дом ставаше по-слаб и по-слаб. (NKJ)

Йов 17:9

праведният ще се придвижва все по-напред; тези, които имат чисти сърца, ще стават все по-силни. (TLB)

Йов 17:9

А праведният ще се държи в пътя си и който има чисти ръце, ще става по-силен и по-силен. (NKJ) 

9. СЕМЕЙНОСТ

Псалм 5:12

Защото Ти, Господи, ще благословиш праведния; ще го покриеш с благоволение като с щит. (NKJ) 

10. ЛИКУВАНЕ (РАДОСТ)

Псалм 97:11-12

11Светлина се сее за праведния, и веселие за ония, които са с прави сърца.

12Веселете се в ГОСПОДА, вие праведни, и благодарете спомняйки си за Неговото свято име. (NKJ)

Притчи 29:6

В беззаконието на лошия човек има примка: а праведният пее и се радва. (NKJ)

Притчи 10:28

Надеждата на праведните ще бъде радост, а очакването на нечестивите ще погине. (NKJ)

Псалм 64:10

Праведният ще се развесели в ГОСПОДА, и ще уповава на Него. И всички, които са с право сърце ще се хвалят. (NKJ)

Псалм 118:15

Гласа на радост и на избавление е в шатрите на праведните; десницата на ГОСПОДА върши храброст. (NKJ)

 

 

 Copyright © Dr. S. Y. Govender                                                                                                                Превод: Емил Енчев