ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ГРАДЕЖ

ЕДИН ПРОТИВОПОСТАВЕН РЕД В ДОМА

2 Царе 6:16

И когато ковчегът на ГОСПОДА дойде в Давидовия град, Михала, Сауловата дъщеря, погледна през един прозорец и видя цар Давид  да скача и да се върти пред ГОСПОДА; и го презря в сърцето си. (NKJ)

Ковчегът на завета беше в преход от дома на Овид, Едом, към планината Сион. Предишната миграция беше прекъсната със смъртта на Оза. Давид сменяше местата от планината Гаваон (официалното място на Мойсеевата скиния) в планината Сион. Тази миграция обявяваше, че Мойсеевата скиния вече е остаряла. Това беше едно ново движение – вече беше записано едно фатално такова. Давид празнуваше с неортодоксално танцуване и жертви. Нацията се обърна да види поради няколко причини:

  1. Ковчегът на Завета, най-великата „придобивка“ на Израел, беше в движение. Това, което беше скрито в Пресвятото място. стана по-видимо по време на този преход.
  2. Оза умря, преди някой друг да можеше да умре в това празненство.
  3. Това беше видението на техния герой (цар Давид).
  4. Това обявяваше отпадането от употреба на Мойсеевата скиния.
  5. Това беше нещо повече от убиването на Голиат. То беше убиване на начина на мислене на планината Гаваон. Години наред нацията ходеше на планината Гаваон, за да се покланя. Тази миграция обявяваше превъзходството на ковчега над планината. Ще ходите ли още на планината Гаваон след това, когато сега мястото на Ковчега е променено? 

НО МИХАЛА СИ СТОЕШЕ ВКЪЩИ.

Тя избра да бъде един наблюдател вместо участник. Когато видя Давид да танцува пред Ковчега, в присъствието на Господ, тя го презря в сърцето си, вместо да стои със съпруга си.

Михала беше купена с кръв (200 филистимски краекожия), вероятно беше свидетелка на убиването на Голиат от Давид, беше преживяла любовта на Давид и беше върната на Давид след период, в който беше жена на друг мъж. Защо тази жена, съпругата на Давид, избра да бъде наблюдател и критик?

ТЕЗИ 3 ПИСАНИЯ НИ ДАВАТ КЛЮЧА.

2 Царе 6:16    

И когато ковчегът на ГОСПОДА дойде в Давидовия Град, Михала, Сауловата дъщеря, погледна през един прозорец и видя цар Давид  да скача и да се върти пред ГОСПОДА; и го презря в сърцето си. (NKJ) 

2 Царе 6:20

После Давид се върна да благослови дома си. И Михала, Сауловата дъщеря, дойде да го види и му каза: „Колко славен беше царят на Израел днес, събличайки се пред очите на прислужничките на слугите си, както един низък човек безсрамно се разсъблича. (NKJ) 

2 Царе 6:23

Затова Михала, Сауловата дъщеря, нямаше деца до деня на смъртта си. (NKJ)

Тя е спомената като САУЛОВАТА ДЪЩЕРА, а не СЪПРУГАТА НА ДАВИД.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА „ДУХА НА МИХАЛА“

1. ЛИПСА НА ДЕЙСТВИЕ

Михала избра да бъде наблюдател.

Михала, Сауловата дъщеря, гледаше през един прозорец

Хора с такъв начин на мислене очевидно отсъстват от важни събития и силни моменти в църквата, като например, конференция, провеждана от църквата, събрание, свикано от лидерството за общение и молитва, и т.н.

2. БЕЗПЛОДИЕ

НАБЛЮДАТЕЛИТЕ НЕ МОГАТ ДА ПРОИЗВЕЖДАТ.

2 Царе 6:23

Затова Михала, Сауловата дъщеря, нямаше деца до деня на смъртта си. (NKJ)

Изучавайте живота на тези, които носят „Духа на Михала“ – те не носят плод в Божието Царство.

3. ПЛЪТСКА КРИТИКА

2 Царе 6:19-20

19После раздаде на целия народ, на цялото израилево множество, от мъж до жена, по една пита хляб и по един калъп фурми, и по един калъп сушено грозде на всекиго. Тогава целият народ се разотиде, всеки у дома си.

20Тогава Давид се върна да благослови дома си. А Михала, дъщерята на Саул, излезе да го посрещне и каза: „Колко славен беше днес израилевият цар, събличайки се пред очите на прислужничките на слугите си, както един низък човек безсрамно се разсъблича! (NKJ)

Тя излезе, когато тълпата си тръгна.Така че, тя посреща Божия човек в неговия час на слабост, след като е служил, когато е сам и беззащитен – когато силата е напуснала тялото му. Тя не чака Божият човек да си почине – тя безчувствено се нахвърля отгоре му в момента, в който той влиза в къщата. Тя го атакува със саркастични коментари и фалшиви обвинения, основани на плътски схващания.

4. ОМРАЗА КЪМ ПОКЛОНЕНИЕТО

Нейният критицизъм издава чувствата й към Бог – тя МРАЗИ ИЗРАЗЯВАНЕТО НА ПОКЛОНЕНИЕ. Тя не вижда Давид да танцува пред Бог в поклонение – сърцето й замъглява възприемането й – тя вижда Давид да се опитва да прелъсти жените на Израел.

5. ВРАЖДАБНОСТ

Проблемите й са дълбоко вкоренени.

…тя го презря в сърцето си

Тя спеше с Давид, преживяваше любовта му и добротата му, но го презираше в сърцето си.

Този тип човек е в добри отношения с новото движение, но го презира, защото това изисква страст към Бог. Този тип човек може да стане „интимен“ с някое движение, но никога интимен с Бог.

6. СВЪРЗАНА С РЕДА НА САУЛ

ТЯ Е СПОМЕНАТА КАТО САУЛОВАТА ДЪЩЕРЯ.

Тя спеше с Давид, но все още беше свързана със Саул. Тя беше купена с цена, но не успя да се отдели от Саул – нейният преход беше незавършен.

Тя обичаше Давид, когато той уби Голиат, но го мразеше, когато се покланяше на Бог. ТЯ ОБИЧА ИЗБАВЛЕНИЕ, НО МРАЗИ ОСВЕЩЕНИЕ.

Тя обича, когато дяволът е бит, но мрази, когато плътта е доведена под дисциплиниране.

ВЪНШНО ТЯ Е СЪПРУГАТА НА ДАВИД, ВЪТРЕШНО ТЯ Е САУЛОВАТА ДЪЩЕРЯ.

Михала представлява всички вярващи, които не могат да преминат в ново движение или ред поради една вътрешна връзка със старото – тя имаше сърдени проблеми – презираше Давид в сърцето си.

Притчи 4:23

Пази сърцето си с цялото си усърдие, защото от него са изворите на живота. (NKJ)

МИХАЛА БЕШЕ БЕЗПЛОДНА.

2 Царе 6:23

Затова Михала, Сауловата дъщеря, нямаше деца до деня на смъртта си. (NKJ)

Това е втората причина за безплодието (първата е манталитетът на наблюдение) – едно сърце, което не е променено.

Михала носеше генетичната конфигурация на Саул.

Саул беше наблюдател, когато Голиат заплашваше нацията.

Саул искаше Ковчега за победа (избавление) – не за поклонение.

Саул беше себецентричен.

Саул представя един ред, който няма страст за Бог.

Тези характерни черти бяха наследени от Михала. Тя не беше ново създание, а по-скоро една женска версия на Саул. Бог не иска този ред да се увеличава – оттук следва безплодието.

Оза умря, защото докосна Ковчега.

Михала беше поразена с безплодие, защото не се приближи до Ковчега (наред с другите неща).

Имаше два нещастни случая и двата, свързани с Ковчега.

Оза беше публичен нещастен случай, Михала от друга страна е скрит нещастен случай.

Оза докосна Ковчега с ръцете си – нечисти ръце (това не беше неговият призив.)

МИХАЛА ДОКАСНА КОВЧЕГА С ЕДНО НЕЧИСТО СЪРЦЕ.

Оза беше външен нещастен случай.

Михала беше нещастен случай вътре в дома.

2 Царе 3:1

И имаше дълга война между дома на Саул и дома на Давид. Но Давид ставаше все по-силен и по-силен, а домът на Саул ставаше все по-слаб и по-слаб. (NKJ)

ЙОНАТАН ОБИЧАШЕ ДАВИД, НО ОСТАНА ВЕРЕН НА САУЛ.

МИХАЛА СЕ ОМЪЖИ ЗА ДАВИД – ПРЕМИНА В НЕГОВИЯ ДОМ, НО СЪС СЪРЦЕТО СИ ОСТАНА В СТАРИЯ РЕД – САУЛ. РЕДЪТ НА САУЛ Е БЕЗСТРАСТЕН РЕД – ТОЙ ОПЕРИРА В ЛЕГАЛИЗЪМ И ПОЗИЦИОНАЛНА ВЛАСТ. БОГ ОСЪДИ ТОВА С БЕЗПЛОДИЕ. ТОВА СКОРО ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ В НЕИЗВЕСТНОСТ, КОГАТО ДОМЪТ НА ДАВИД СТАВА ПО-СИЛЕН И ПО-СИЛЕН. БОГ ВЪЗСТАНОВЯВА ДАВИДОВАТА СКИНИЯ, В КОЯТО МИХАЛА НЯМА ДА ИМА ДЯЛ. ЗА РЕДА НА САУЛ/МИХАЛА ТАЗИ СКИНИЯ ЩЕ ИЗГЛЕЖДА ПО-НЕПРИСТОЙНА ОТ ВСИЧКО, КОЕТО Е СЪЩЕСТВУВАЛА ПРЕДИ.

2 Царе 6:22

И ще се унижа още повече от това, и ще се смиря в собствените си очи. А колкото до прислужничките, за които ти говориш, от тях ще бъда почитан. (NKJ)

 

 

Др. Сеги Говендър

Превод: Емил Енчев

Редакция: Севдалина и Христо Христови