ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ГРАДЕЖ

ЙОСИЯ  (той ще бъде поддържан от Йехова)

2 Летописи 34:14-15

14И като изнасяха парите, внесени в ГОСПОДНИЯ дом, свещеник Хелкия намери книгата на ГОСПОДНИЯ закон, даден чрез Мойсей.

15И Хелкия заговори и каза на писаря Сафан: „Намерих книгата на закона в ГОСПОДНИЯ дом“. И Хелкия даде книгата на Сафан.

16А Сафан донесе книгата на царя, занесе и вест на царя и каза: „Слугите ти вършат всичко, което е предадено в ръката им“.

17„И събраха парите, които се намериха в ГОСПОДНИЯ дом, и ги предадоха в ръката на надзирателите и в ръката на онези, които вършат делото“.

18И писарят Сафан съобщи на царя и каза: „Свещеник Хелкия ми даде една книга“. И Сафан прочете от нея пред царя.

19А когато царят чу думите на закона, раздра дрехите си. (NKJ)

1. ЙОСИЯ ХОДЕШЕ В ПЪТИЩАТА НА ДАВИД. ТОЙ ИЗБРА ДАВИД ЗА СВОЙ БАЩА (ИЗТОЧНИК). ТОЙ ОТХВЪРЛИ ЗЛОТО НАСЛЕДСТВО НА РОДИТЕЛИТЕ СИ.

2 Летописи 34:2

И той върши това, което беше право пред ГОСПОДА, и ходи в пътищата на баща си Давид; без да се отклони надясно или наляво. (NKJ)

2. ТОЙ ИЗКОРЕНИ НЕЗАКОННИТЕ СТРУКТУРИ НА ПОКЛОНЕНИЕ (ОЛТАРИ И ОБРАЗИ).

3. ТОЙ ДЕМОНСТРИРА МОДЕЛ НА ПРОМЯНА В ЖИВОТА СИ.

8 ГОДИШЕН – Той търсеше Господ

12 ГОДИШЕН – Очисти Юда и Ерусалим от идолопоклонство.

18 ГОДИШЕН – Нареди поправянето на Божия дом.

НА ВСЕКИ ЧЕТИРИ ГОДИНИ ТОЙ ДОСТИГАШЕ НОВИ ВИСОТИ ЗА БОГ.

4. ПРОЦЕСЪТ НА ПОПРАВЯНЕ ВЪРВЕШЕ ЧУДЕСНО. ПАРИТЕ ИДВАХА. ХОРАТА БЯХА ВЕРНИ.

2 Летописи 34:12

И мъжете вършеха работата вярно. …. (NKJ)

ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕСА НА ПОПРАВЯНЕ ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ ХЕЛКИЯ НАМЕРИ КНИГАТА НА ЗАКОНА.

14И като изнасяха парите, внесени в ГОСПОДНИЯ дом, свещеник Хелкия намери книгата на ГОСПОДНИЯ закон, даден чрез Мойсей. 

ВИЕ НЯМА ДА НАМЕРИТЕ КНИГАТА, ДОКАТО НЕ СТЕ ВЪВЛЕЧЕНИ В ПРОЦЕСА НА ПОПРАВЯНЕ НА БОЖИЯ ДОМ. ОТКРОВЕНИЕТО Е ЗА ГРАДИТЕЛИТЕ И ПОПРАВИТЕЛИТЕ. МНОГО ХОРА НЯМАТ ОТКРОВЕНИЕ, ПОНЕЖЕ ТЕ НЕ СА ВЪВЛЕЧЕНИ, ПО ТОЗИ НАЧИН ТЕ ОПЕРИРАТ ОТ НЯКАКВА ДРУГА КНИГА. СВЯТИЯТ ДУХ Е НАШИЯТ ПОМОЩНИК. ТОЙ ПОМАГА, КОГАТО СТЕ ВЪВЛЕЧЕНИ В ПРОЦЕСА НА ГРАДЕЖ. ТОЙ ВИ ПОМАГА, КОГАТО СЛОЖИТЕ РЪЦЕТЕ СИ НА ПЛУГА.

АКО ИСКАТЕ ОТКРОВЕНИЕ, ВЪВЛЕЧЕТЕ СЕ – ГРАДЕТЕ БОЖИЯ ДОМ – ИЗГРАЖДАЙТЕ ХОРАТА.

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ СЛЕДНОТО

1. ХЕЛКИЯ НАМЕРИ КНИГАТА.

14И като изнасяха парите, внесени в ГОСПОДНИЯ дом, свещеник Хелкия намери книгата на ГОСПОДНИЯ закон, даден чрез Мойсей.

Вие можете да намерите книгата, но да не бъдете повлияни от книгата. Хелкия беше свещеник. Той откри ръководството, което описваше природата на работата му в храма.  Той не беше повлиян. Чудя се какво правеше той в храма. Той беше един невеж свещеник. Той вършеше работа, която не знаеше, понеже предишният цар изврати закона. Неговото име означава „делът на Йехова“.

ТОЙ ПРЕДСТАВЛЯВА:

  • ПОКОЛЕНИЕ НА НЕВЕЖИ РАБОТНИЦИ В ДОМА.
  • ПОКОЛЕНИЕ, КОЕТО НЕ ВИЖДА ЦЕННОСТ В КНИГАТА ЗА СЕБЕ СИ – НО ВИНАГИ ВИЖДА ЦЕННОСТ В НЕЯ ЗА НЯКОЙ ДРУГ. ХЕЛКИЯ БЕШЕ ЕДИН БЕЗСТРАСТЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
  • ПОКОЛЕНИЕ, КОЕТО Е ЗАДОВОЛЕНО С ЧАСТ ОТ БОГ. ТЯХНОТО ПОСВЕЩЕНИЕ Е ПОСРЕДСТВЕНО. 

2. САФАН ДОНЕСЕ КНИГАТА.

2 Летописи 34:16

А Сафан донесе книгата на царя, занесе и вест на царя и каза: „Слугите ти вършат всичко, което е предадено в ръката им“. (NKJ)

Вие можете да носите книгата, но да не бъдете повлияни от нея.

Той е един добър работник. Той следва протокола. Той е съсредоточен върху работата. Той не знае какво носи.

Той докладва за напредъка на работата и споменава между другото, че „една книга“ беше намерена. За много хора в църквата КНИГАТА е ЕДНА КНИГА.

САФАН ОЗНАЧАВА „СКАЛЕН ЯЗОВЕЦ“.

ЯЗОВЕЦЪТ Е ЖИВОТНО, КОЕТО ИГРАЕ, ТИЧА, СПИ, ЧИФТОСВА СЕ НА СКАЛИТЕ, НО ГРАДИ В ПЯСЪЦИТЕ. ТО ЖИВЕЕ В МРЕЖА ОТ ТУНЕЛИ В ПЯСЪЦИТЕ. ТВЪРДЕ МНОГО ХОРА СЕ НАСЛАЖДАВАТ НА ИСУС, НО НЕ МОГАТ ДА ГРАДЯТ В НЕГО.

ТОЙ ПРЕДСТАВЛЯВА ПОКОЛЕНИЕ:

  • КОЕТО Е СЪСРЕДОТОЧЕНО НА РАБОТАТА.
  • ЗА КОЕТО КНИГАТА Е КНИГА. НЯМА НЕЩО СПЕЦИАЛНО, КОЕТО ДА СЕ ДАВА НА БОЖИЕТО СЛОВО.
  • КОЕТО СЕ НАСЛАЖДАВА НА ИСУС, НО НЕ МОЖЕ ДА ГРАДИ В НЕГО. ТЕ ИМАТ ДВОЙНСТВЕН ЖИВОТ. 

3. САФАН ПРОЧЕТЕ КНИГАТА.

И Сафан я прочете пред царя.

Той прочете нещо, което не беше му въздействало.

4. ЦАР ЙОСИЯ БЕШЕ ДЪЛБОКО ПОВЛИЯН ОТ КНИГАТА.

18И писарят Сафан съобщи на царя и каза: „Свещеник Хелкия ми даде една книга“. И Сафан прочете от нея пред царя.

19А когато царят чу думите на закона, раздра дрехите си.

ВИЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ, ДА ЗАНЕСЕТЕ И ДА ПРОЧЕТЕТЕ КНИГАТА, НО ВСЕ ПАК ДА НЕ БЪДЕТЕ ПОВЛИЯНИ ОТ НЕЯ.

ЙОСИЯ БЕШЕ ДЪЛБОКО ПОВЛИЯН.

Йов раздра мантията си – когато децата му умряха.

Павел и Варнава – когато им се поклониха.

Един цар раздра мантията си, когато видя глада в Самария.

Езекия – в отклик на сирийска атака.

Рувим – когато Йосиф липсваше.

Исус Навин в отклик на поражението при Гай.

ТОЗИ ЧОВЕК РАЗДРА ДРЕХИТЕ СИ, КОГАТО ЧУ СЛОВОТО НА БОГ. ТОЙ ОСЪЗНА, ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ПОПРАВИ БОЖИЯ ДОМ БЕЗ КНИГАТА.

Където и да ходя, аз откривам вярващи, които не са удивени от Книгата. Много мои приятели, които са изявявали голямо обещание преди десет години, повече не са активно въвлечени в служение. Има много извинения – натиск на работа, семеен натиск, икономически натиск и т.н. Вярващите са толкова изморени да служат на Вавилон, че дават на Бог остатъци. Хора, завършили университети, които са се молили за църквата и са били отгледани в нея, повече не са на разположени за напредване на Божието Царство. Сега те наричат кариерата си своето призвание. Много хора са напълно нечувствителни към тълкованията и откровенията. Църкви, които някога са откликвали с пламенно амин и алелуя, сега са тихи. Някои откликват от традиция, а не от сърце. Те призовават към тишина новото движение на Бог. Книгата повече не ги раздвижва.

ГОВОРЕЙКИ ДУХОВНО, НИЕ СМЕ ИЗГУБИЛИ КНИГАТА В ХРАМА.

Нуждаем се от манталитета на Йосия.

Той беше предаден на нежното си сърце.

2 Летописи 34:27

„понеже сърцето ти омекна и ти се смири пред Бога, когато чу Неговите думи против това място и против жителите му, и се смири пред Мен, и раздра дрехите си, и плака пред Мен, затова и Аз те послушах“, заявява ГОСПОД. (KNJ)

НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ПРОДЪЛЖАВАМЕ В НАСТОЯЩОТО СИ СЪСТОЯИЕ. ИМА ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОМЕКВАНЕ НА СЪРЦАТА НИ. ТОВА ТРЯБА ДА БЪДЕ ПРЕДМЕТЪТ НА НАШАТА СМИРЕНА МОЛИТВА.

БОЖЕ, ПОМОГНИ НИ!

 

 

Др. Сеги Говендър

Превод: Емил Енчев

Редакция: Севдалина и Христо Христови