ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ГРАДЕЖ

„Прилагам Кръвта върху моята къща…“

„Прилагам Кръвта върху моята кола…“

„Умолявам Кръвта на Исус…“

Не е нещо необичайно да чуете тези изявления на молитвени събрания. Тези изявления се използват, за да се плаши Сатана или да се претендира за имунитет срещу него.

Чувал съм вярващи да казват, че са прилагали Кръвта на Исус върху къщата си, но къщата им е била обрана. Други са казвали, че са прилагали Кръвта върху колата си и тя е била открадната. „Къде е силата на Кръвта?“- питат те.

Прилагането на кръвта, като горните примери, не е практикувано от апостолите. ПРИЛАГАНЕТО НА КРЪВТА НЕ Е СПОМЕНАТО В БОЖИЕТО ВСЕОРЪЖИЕ (Ефесяни 6). Практиката на прилагането на кръвта е копирано от Мойсей (Изход 12:21-22).

1. КЪДЕ Е ЖИВОТЪТ? 

Левит 17:11

„Защото животът на плътта е в кръвта … (NKJ)

В Стария завет животът беше в кръвта

В Новия завет ЖИВОТЪТ Е В СЛОВОТО.   

Йоан 6:63

„Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва. Думите, които ви говорих, са дух и те са живот“. (NKJ) 

Йоан 6:48

Аз съм хлябът на живота.

ВЕЧНИЯТ ЖИВОТ Е ЗА ОНЕЗИ, КОИТО ВЯРВАТ В НЕГО – ТОЙ Е СЛОВОТО. ВЯРВАЙТЕ В СЛОВОТО. 

Йоан 3:16

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот“. (NKJ)

ИЗЛИЗАЩОТО СЛОВО Е ЖИВОТВОРЯЩО.

Матей 4:4

А Той отговори и каза: „Писано е: Човек няма да живее само чрез хляб, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста“. (NKJ)

2. КРЪВТА И ГРЕХЪТ

Кръвта на Исус е единственото разрешение за греха. ТОВА Е СИЛАТА НА КРЪВТА.

Откровение 1:5

…и от Исус Христос, верния Свидетел, Първородния от мъртвите и Управника на земните царе. На Този, който ни обича и ни изми от греховете ни с кръвта Си (NKJ)

1 Йоан 1:7

Но ако ходим в светлината, както Той е в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях. (NKJ)

СУЕВЕРННОТО ПРИЛАГАНЕ НА КРЪВТА НЯМА ДА ВИ ПАЗИ ОТ САТАНА. НЕ МОЖЕТЕ ДА КАЖЕТЕ „АЗ СЕ КРИЯ ПОД КРЪВТА“ И ДА ПРОДЪЛЖАВАТЕ В ГРЯХ, ОЧАКВАЙКИ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ САТАНА. ГРЕХЪТ ОТВАРЯ ВРАТАТА ЗА УГНЕТЯВАНЕТО НА САТАНА.

1 Йоан 5:18

Знаем, че който е роден от Бог, не съгрешава; но този, който е роден от Бог, пази себе си и нечестивият не го докосва. (NKJ)

ЛИЧНОТО ОСВЕЩЕНИЕ („пази себе си“) Е НЕОБХОДИМО ЗА ЗАЩИТАТА НИ. ТОВА Е ЖИВОТ В СЛОВОТО. ТОВА ВКЛЮЧВА ОБЛИЧАНЕ НА ЦЯЛОТО БОЖИЕ ВСЕОРЪЖИЕ. ТРЯБВА ДА МОЖЕМ ДА КАЖЕМ „ПИСАНО Е“. ТОВА Е ОСНОВАН НА СЛОВОТО ЖИВОТ.

Прилагането на кръвта върху неодушевени предмети е суевернна практика, която се издига над познаването на Божието Слово.

АКО СУЕВЕРННОТО ПРИЛАГАНЕ НА КРЪВТА БЕШЕ НАШАТА ЗАЩИТА, ЗАЩО ТО НЕ Е СПОМЕНАТО В БОЖИЕТО ВСЕОРЪЖИЕ В ЕФЕСЯНИ 6?

3. ЕДНО ВСЕОБЩО ПОГРЕШНО РАЗБИРАНО ПИСАНИЕ

Откровение 12:10-11

10После чух силен глас в небето, който казваше: „Сега спасението, силата и царството на нашия Бог и кръвта на Неговия Христос дойдоха, защото обвинителят на нашите братя, който ги обвинява пред нашия Бог ден и нощ, беше свален.

11„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелство и те не обичаха живота си до смърт“. (KJV)

Това писание често се използва за оправдаване на прилагането на кръвта.

Нека да разгледаме това писание.

КАК ПОБЕЖДАВАТ СВЕТИИТЕ?

  • чрез кръвта на Агнето

чрез – диа (G1223 Strong’s) означава поради, по повод на, по причина на

Смисълът, който се предава, е, че светиите печелят победата въз основа на пролятата кръв, а не просто чрез деклариране или прилагане на кръвта.

Неговата кръв, пролята при смъртта Му, ни дава победата

Евреи 2:14

Тъй като децата са участници в плът и кръв, Самият Той подобно участва в същото, така че чрез смърт да може да унищожи оня, който имаше силата над смъртта, т.е., дявола. (NKJ)

Поради пролятата кръв на Агнето греховете ни са напълно измити – Сатана повече не може да ни обвинява. Тази част от писанието демонстрира ЗАВЪРШЕНАТА РАБОТА НА ХРИСТОС, която ни дава позицията на власт над Сатана.

  • чрез словото на своето свидетелство

Това се отнася до СВИДЕТЕЛСТВОТО НА СВЕТИИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНАТА РАБОТА НА ХРИСТОС – ЕВАНГЕЛИЕТО НА ХРИСТОС.

Деяния 19:26-27

26„Освен това виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти из цяла Азия  този Павел е убедил и е обърнал много хора, казвайки, че не са богове тези, които са направени с ръце.

27„Така че, не само че нашият занаят е в опасност от това да си спечели лоша слава, но също и храмът на великата богиня Диана, на която цяла Азия и целият свят се покланя, може да бъде презрян и величието й разрушено“. (NKJ)

Свидетелството на апостолите събаряше религиозните крепости. Диана се строши под свидетелството на Павел.Сатанинските крепости бяха разрушени  чрез свидетелството на апостолите за евангелието.

  • те не обичаха живота си до смърт

Светиите демонстрираха, че обичат Господ повече от собствения си живот – принципът на себеотричане беше демонстриран по един практичен начин.

4. НИЕ ПОБЕЖДАВАМЕ НЕЧЕСТИВИЯ ПО СЪЩИЯ НАЧИН И ДНЕС:

  • РАЗПОЗНАВАНЕ НА НАШАТА ПОЗИЦИЯ НА ВЛАСТ ЧРЕЗ ЗАВЪРШЕНАТА РАБОТА НА ХРИСТОС – КРЪВТА НИ Е ОЧИСТИЛА – ПОВЕЧЕ НЕ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ОБВИНЯВАНИ ОТ САТАНА.
  • СВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА ТОВА ЕВАНГЕЛИЕ, ЗАВЪРШЕНАТА РАБОТА НА ХРИСТОС.
  • СЕБЕОТРИЧАНЕ. 

Простото изявление на кръвта за борба със Сатана без това разбиране е суеверие (практика, основана на страх и невежество.)

5. КРЪВТА И УМА

Хората често прилагат кръвта върху умовете си. Това няма да обнови ничий ум. Тук отново се набляга на ролята на Божието слово.

Римляни 12:2

И не се съобразявайте с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да можете да изпитате каква е добрата, приемливата и съвършената воля на Бог.

ТОВА ИЗИСКВА ПРИЛАГАНЕ НА СЛОВОТО.

6. ЧАСТТА НА ИСУС И НАШАТА ЧАСТ

ИСУС ПРОЛЯ КРЪВТА СИ ВЕДНЪЖ.

Евреи 10:12-14

12Но този Човек, след като принесе една жертва за грехове завинаги, седна от дясната страна на Бог,

13оттогава чака, докато враговете Му бъдат направени на столче за краката Му.

14Защото чрез един принос Той усъвършенства завинаги онези, които се освещават. (NKJ)

ИСУС ПРИЛОЖИ КРЪВТА СИ ВЕДНЪЖ.

Евреи 9:21

Тогава той също напръска с кръв и скинията, и всички съдове на служението. (KJV)

КРЪВТА ПРАВИ ИЗКУПЛЕНИЕТО НЕПРЕСТАННО.

Евреи 13:20

Нека Бог на мира, Който изведе нашия Господ Исус от мъртвите, оня велик Пастор на овцете, чрез кръвта на вечния завет… (NKJ)

Евреи 12:24

На Исус, Посредника на новия завет, и на поръсената кръв, която говори по-добри неща от тази на Авел. (NKJ)

ИСУС ИЗВЪРШИ СВОЯТА ЧАСТ – ПРОЛЯ КРЪВТА СИ, ПОРЪСИ КРЪВТА СИ. НИЕ ТРЯБВА ДА ИЗВЪРШИМА НАШАТА ЧАСТ.

НАШАТА ЧАСТ:

НАШАТА ЧАСТ НЕ Е ДА ПРИЛАГАМЕ ОТНОВО КРЪВТА, А ДА ХОДИМ В СВЕТЛИНАТА – ДА ХОДИМ В СЛОВОТО.

1 Йоан 1:7

Но, ако ходим в светлината, както Той е в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях. (NKJ)

Псалм 119:105

Твоето слово е светилник за краката ми и светлина за пътя ми. (NKJ)

7. ЕДИН ЧЕСТО ПОВТАРЯЩ СЕ КОМЕНТАР: „КОГАТО ИЗПОЛЗВАХ КРЪВТА В МИНАЛОТО, ДЕМОНИТЕ ПИЩЯХА И БЯГАХА, КОЕТО ДОКАЗВА, ЧЕ ТОВА Е ВАЛИДНА ПРАКТИКА“.

Ние не трябва да си съставяме доктрини от действията на демони или само от лична опитност. Демоните са лъжци – те ще направят всичко, за да подсилят небиблейски практики. Тези демони, които са бягали, се връщат обратно седем пъти по-силно в живота на мъже и жени, които не са пазени чрез Словото. Крайният резултат е бъркотия в Божия Дом – врагът в нашето жилище, врагът, ръмжащ в събранието, лидери без дълбочина на словото, които водят събранието до корабокрушение, църковни разцепления и т.н.

ПОНЕЖЕ НЕЩО РАБОТИ, ТОВА НЕ ГО ПРАВИ ПРАВИЛНО. НЕКА ДА ИЗИСКВАМЕ ИЗРАВНЯВАНЕ С БОЖИЕТО СЛОВО.

МОЛЯ ВИ ОТБЕЛЕЖЕТЕ СИ, ЧЕ ГОРЕСПОМЕНАТОТО НЕ ЗАГАТВА НЕЗАЧИТАНЕ НА КРЪВТА НА ХРИСТОС, НИТО ПЪК ПОДКОПАВА КРЪВТА. ПОНЕЖЕ ПРИЗНАВАМЕ БОЖИЯТА КРЪВ (Деяния 20:28) КАТО ЕДИНСТВЕНАТА ОСНОВА ЗА НАШЕТО СПАСЕНИЕ, НЕ ТРЯБВА ЛЕКОМИСЛЕНО ДА ПРИЛАГАМЕ КРЪВТА ВЪРХУ НЕОДУШЕВЕНИ ПРЕДМЕТИ ИЛИ ДА Я ХВЪРЛЯМЕ ВЪРХУ САТАНА.

 

 

Др. Сеги Говендър

Превод: Емил Енчев

Редакция: Севдалина и Христо Христови