ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ГРАДЕЖ

УРОК 2 – (АВС)                  

ПРОЧЕТЕТЕ 1 Летописи 12 и 13 глава.

1. Как Давидовата скиния е свързана с църквата?

2. Какви принципи можете да съберете от подчертаните стихове за развитие на силна локална църква:

2.1

1 Летописи 12:1

И това бяха мъжете, които дойдоха при Давид в Сиклаг, докато той все още бягаше, е от Саул, Кисовия син; и те бяха сред силните мъже, които му помагаха във война,

2.2

1 Летописи 12:2

въоръжени с лъкове, служейки си и с дясната и с лявата ръка за хвърляне на камъни с прашка и за стреляне с лък. Те бяха от Сауловите братя, от Вениамин.  (NKJ)

2.3

1 Летописи 12:8

И някои от гадците дойдоха при Давид в крепостта в пустинята, мъже силни и храбри, обучени за бой, които знаеха да употребяват щит и копие, чиито лица бяха като лица на лъвове, и които бяха бързи като газелите по планините: (NKJ)  

2.4

1 Летописи 12:15

Тези бяха, които преминаха Йордан в първия месец, когато реката заливаше всичките си брегове; и разгониха всичките жители на долините към изток и към запад. (NKJ)

2.5

1 Летописи 12:17

А Давид излезе да ги посрещне, и им отговори и им каза: „Ако идвате при мене с мир, за да ми помогнете, сърцето ми ще се привърже към вас; но ако сте дошли, за да ме предадете на неприятелите ми, въпреки че няма  нещо несправедливо в ръцете ми, Бог на бащите ни нека види и нека да донесе съд“. (NKJ)

2.6

1 Летописи 12:18

Тогава Духа дойде върху Амасий, главния между началниците, и той каза: „Твои сме, Давид;, на твоя страна сме Есеев сине! Мир, мир на тебе, мир и на помощниците ти! Защото твоят Бог ти помага“. Тогава Давид ги прие, и ги постави началници на войската си. (NKJ)

2.7

1 Летописи 12:23

А това беше броят на дивизиите, които бяха екипирани за бой война, и дойдоха при Давид в Хеврон, за да възвърнат Сауловото царство на него, според словото на ГОПСОДА: (NKJ)

2.8

1 Летописи 12:32

от децата на Исахар,  които разбираха времената, за да знаят какво трябваше да прави Израел,  началници им бяха двеста; и всичките им братя бяха под тяхна заповед; (NKJ)

2.9

1 Летописи 12:33

от Завулон имаше петдесет хиляди души, които можеха да излизат за битка, експерти във война с всякакви военни оръжия, храбри мъже, които можеха да стоят в редици; (NKJ)

2.10

1 Летописи 12:38-39

38Всички тия военни мъже, които можеха да стоят в редици, дойдоха с предано сърце в Хеврон за да направят Давид цар над целия Израел; и всички други в Израел бяха единомислени да направят Давид цар.  

39И бяха там с Давид три дни,  ядейки и пиейки, защото братята им бяха приготвили за тях.

2.11

1 Летописи 12:40

Освен това, и ония, които бяха близо до тях, дори до Исахар, Завулон и Нефталим донесоха им храна с осли, с камили, с мулета и с волове, – провизии от брашно, нанизани смокини, сухо грозде, вино, дървено масло, говеда и изобилно овце, защото беше веселие в Израел.

2.12

1 Летописи 13:3-4

3„и нека донесем при нас ковчега на нашия Бог, защото не сме го потърсили от Сауловите дни“.

4Тогава цялото събрание каза, че ще направи така, защото това се видя право в очите на всички хора. (NKJ) 

 

ОТГОВОРИ – ИНЖЕНЕРНИ ДЕТАЙЛИ (УРОК  2 АВС)

1.      ДАВИДОВАТА СКИНИЯ СЕ ОТНАСЯ ЗА:

1 Летописи 11:2 – Пастир (Свещенически) и Управник (Царски

Царските и свещеническите аспекти на Давидовата скиния.

а) Трона на Давид. Скинията, която помещава трона на Давид. От това място Давид управлява в Сион. Царски (седейки като Съдия)

Исая 16:5

В милост ще се утвърди престола; и на него ще седи  в истина, в Давидовия шатър, Оня, който съди и търси правосъдие и бърза да върши правда. (NKJ)

Вижте 2 Царе 5:7-10, 12 и 2 Царе 8:15

б) Скинията, която помещава Ковчега на Завета. Тук свещениците извършваха

тяхното служението. 24 Свещенически отряда и Служенията на левитските отряди (Вратари, Музиканти, Съдии, Служейки в Дома)

2 Царе 6:17 – Давид постави ковчега на завета в Скинията, която беше издигнал заради него.

Тези две скинии представляват двата самостоятелни (отделни) офиса на царя и свещеника в Стария Завет. Тези две скинии намират своето изпълнение (осъществяване) в Христос като Цар и Свещеник.

Христос е Синът на Давид  – Матей 9:27 и Матей 15:22. 2 Царе 15:22; Деяния 2.

Великия пастир, Давид е Христос. Езекиил 37:24-28.

Христос е Царят на царете – Откровение 17:14.

Христос е нашият Първосвещеник – Евреи  5:6, 10.

Деяния 13:34 (Павел) Верните милости на Давид дадени на Христос.

ТЕЗИ ДВА ОТДЕЛНИ ОФИСА СА ОБЕДИНЕНИ В ХРИСТОС.

Църквата е наречена ЦАРСКО СВЕЩЕНСТВО (1 Петрово 2:9).

В Откровение 5: 10 светиите са наречени ЦАРЕ и СВЕЩЕНИЦИ.  Така служението на ЦАРЯ и СВЕЩЕНИКА, които бяха отделни офиси в Стария Завет и изобразени от двете скинии, станаха ЕДНО в Църквата.

В Деяния 15:16, Яков цитира Амос и заявява, че възстановяването на Скинията на Давид се отнася за влизането на езичниците в Църквата. Яков тълкува пророчеството на Амос под вдъхновението на Святия Дух. Петър направи същото с пророчеството на Йоил.

И ТАКА, ЦЪРКВАТА СЕ СЪСТОИ ОТ ЕВРЕИ И ЕЗИЧНИЦИ, КОИТО СТАВАТ ЕДНО В ХРИСТОС СПОРЕД ЧИНА НА МЕЛХИСЕДЕК, КАТО ЦАРСКИ СВЕЩЕНИЦИ. ЦЪРКВАТА Е ВЪЗСТАНОВЕНАТА ДАВИДОВА СКИНИЯ.

Деяния 15:14-17

14Симон обяви как Бог в началото посети езичниците, за да вземе от тях хора  за Своето име.

15„И с това са съгласни и пророческите думи, както е писано:

16След това ще се върна. И ще възстановя Давидовата скиния,която е паднала; ще издигна развалините й, и ще я изправя;

17За да може останалата част от човечеството да потърси Господа, дори всичките езичници, които се наричат с името Ми, казва Господ, които прави всичко това. (NKJ)

Амос 9:11-12

11В оня ден ще въздигна Давидовата скиния, която е паднала, и ще поправя вредите й; ще въздигна развалините й, и ще я възстановя както в древните дни;

12За да завладеят остатъка от Едом, и всичките езичници, които се наричаха с името Ми“, казва ГОСПОД, който прави това. (NKJ) 

2. ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИЛНА ЛОКАЛНА ЦЪРКВА

Давидовата скиния е картина на църквата. Царското свещенство на вярващите може да бъде видяно в царското и свещеническо служение на Давид. Изграждането на Давидовата армия, което води до установяване на неговия трон е пророческа картина на това, което се изисква в църквата, за да разкрие своята царска позиция.

2.1.1 РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИДЕРСКАТА БЛАГОДАТ

„мъжете които дойдоха при Давид”

Ние виждаме ясно разграничаване на лидер и последователи. Мъжете дойдоха при Давид. Давид не тичаше да принуждава или манипулира хората да го следват. Имаше спонтанно следване. Тази благодат трябва да бъде върху поставения човек на локалната църква. В Лука 15та глава виждаме бащата като епицентър на взаимоотношенията. Бащата не тичаше след блудния син. Той не беше манипулиран от сантименталност. Блудният син доказа своето синовство и валидността на вътрешния процес в неговия живот, като се върна при епицентъра.

2.1.2 ЧИСТИ МОТИВИ

„в Сиклаг, докато той още бягаше”

Мъжете, които се присъединиха към Давид в Сиклаг (превод: обвит в скръб), са пророческа картина на неуспялата църква (1 Царе 30:1-6). Това беше място на опустошение и пустота. Те се присъединиха към него във време, когато той не можеше да им предложи никакви материални благословения. Не се виждаше никакъв просперитет. Това показва определена чистота в мъжете, които дойдоха да се присъединят към Давид. Хората, на които можеш да се довериш, са хората, които се присъединяват към теб, когато нищо не можеш да им предложиш. Единственото нещо в живота на Давид беше неговото помазание. Това е човек, който няма музикален тим, няма сграда, няма озвучителна уредба, няма кола или къща.

2.1.3 СМЪРТ НА ЛИЧНОТО ВИДЕНИЕ

„помощници във войната”

Мъжете дойдоха като „помощници във войната”. Те дойдоха да помогнат на Давид, не на себе си. Техните лични видения умряха, когато се присъединиха към Давид. Всяка локална църква се нуждае от подобен калибър мъже, които ще оставят настрана своите лични видения, за да помогнат на видението на поставения човек. Това е качество тип „Аарон” и „Ор” – способност да издигнеш ръцете на поставения мъж, за да се ускорят целите на Бог, които трябва да бъдат приети от ядрото членове на църквата и да подсилят локалната църква. Езавел, Авесалом и Корей не идват да помагат – те идват да превземат.

Бог даде на Адам градината – Ева беше помощникът.

Видението на поставения човек със в крайна сметка придвижва Божието царство напред. Божието царство страда от насилие – помощниците са нужни.

Поставеният човек има нужда от помощ във войната, за да установи Божието царство.

Вирусът на СПИН използва ядрото на клетката, за да ги направи свои войници, което накрая води до смърт. Тази война е срещу паразити, вируси и схеми, които водят до аборт на видението. В миналото само 10% от църквата бяха помощници. Това трябва да се промени.

ХОРАТА ТРЯБВА ДА КАЖАТ: „КАКВО МОГА ДА НАПРАВЯ?”

НЕ „КАКВО ЦЪРКВАТА МОЖЕ ДА НАПРАВИ ЗА МЕН?” 

2.2.1 УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА

„използваха и дясната и лявата ръка”

Тези мъже можеха да използват  и дясната и лявата ръка. Те преодоляха ограничението да използват само едната си ръка. По-слабата ръка беше тренирана, докато достигне максималния си потенциал. Това е като да имате двама човека в едно – увеличаване на потенциалната сила. Това е картина на вярващия, който събира всичкия си потенциал, за напредването на царството. Те могат да вземат от царството на тъмнината с двете си ръце и да дават на Божието царство с двете си ръце.

Бог изгражда свръхестествена църква, а не – нормална църква.

ИЗУЧАВАЙТЕ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯТА НА СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО. 

2.2.2 БАЛАНСИРАНА ПЕРСПЕКТИВА

Използването на дясната и лявата ръка е също символ на баланса. Църквата се нуждае от вярващи, които да знаят как практично да балансират Словото и Духа, локалното и глобално събрание, харизмата и характера, евангелизирането и ученичеството, жертвата и покорството, даването и приемането, поклонението и слугуването. 

2.2.3 ОТВЪД РОДНИНСКИТЕ (ПЛЕМЕННИ) ВРЪЗКИ

„Те бяха от Вениамин, Саулови братя”

Мъже от племето на Вениамин надскочиха родствените връзки, за да се присъединят към Давид от племето на Юда. Силните църкви имат това в своя полза – те са победили расови и културални бариери.

Деяния 13:1

А в антиохийската църква имаше пророци и учители: Варнава, Симеон, наречен Нигер, киринеецът Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четверовластника Ирод и Савел.(NKJ)

Църквата в Антиохия имаше киринеецът Луций, като един от управляващите презвитери. Луций беше ливанец. 

2.3.1 ПОДГОТВЕНИ ЗА БИТКА

„мъже обучени за битка”

Физическите, умствени и духовни способности са крайно необходими изисквания за въвличане в битката, която църквата води сега. Физическите способности са най-важни за ходатайството и интензивното изучаване на Словото. Умствените способности включват здрав и бистър ум със здравословна преценка за себе си. Лошото самочувствие, проявявано чрез неадекватни емоции, претенциозност, поведение, което търси одобрение, неуместна вина, отбягване на близки взаимоотношения, може да бъде сериозен недостатък в структурата на локалната църква. Духовните способности изискват да сложим цялото Божие всеоръжие, без което никой не може да устои.

2.3.2 ПОДОБИЕ НА ХРИСТОС

„лицата бяха като лъвски”

Исус е Лъвът от племето на Юда. Силните църкви имат лъвско лице – те изглеждат като Исус. Това е неизбежно последствие от близостта с Него. Когато Го хвалиш, ти ставаш като Него.

2 Коринтяни 3:18

А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа Господен. (NKJ)

Интимността с Христос произвежда сила и капацитета да се вършат подвизи.

Данаил 11:32

И ще изврати с ласкателства ония, които беззаконстват против завета; но хората, които познават своя Бог, ще бъдат силни и ще вършат подвизи. (NKJ) 

2.3.3 ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СПОСОБНОСТ

„бързи като газели по планините”

Тези мъже се движеха със скорост от най-голяма величина; ето защо равнините и долините не можеха да се противопоставят на тяхната пъргавост. Тяхната подготовка надмина ограниченията на долините и равнините. Така воюването на равнина беше много по-лесно.

Еремия 12:5

5Ако тичаш с пешаците, и те те изморят, тогава как ще се надбягваш с конете?  Ако се спъваш в безопасна страна, как ще се оправиш  в гъсталаците на Йордан? (NKJ)

Бързината в планините е еквивалентна на това да се състезаваш с конете. По този начин победата срещу пешаците беше гарантирана. Това представлява група от хора в църквата, които бягат бързо във видението и целите на Бог.

Матей 5:25

Споразумявайте се с противника си бързо, докато сте на пътя с него, да не би противникът ви да ви предаде на съдията, a съдията да ви предаде на служителя, и да бъдете хвърлени в затвор. (NKJ) 

2.4 АКТИВИРАНЕ ЧРЕЗ ИЗПИТАНИЕ

„онези, които пресякоха Йордан през първия месец, когато реката заливаше всичките си брегове”

Тези мъже пресякоха Йордан, когато тя беше преляла, за да спечелят предимството на изненадата срещу техните врагове. Повечето хора се отдръпват и стават нерешителни във време на беда, но не и тези мъже. Църквата се нуждае от хора от този калибър, които действат агресивно в дни на тревога, вместо да чакат наводнението да намалее. 

2.5 РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК

Ако сте дошли при мене с мир, за да ми помогнете, сърцето ми ще се привърже към вас; но ако сте дошли за да ме предадете на неприятелите ми, като няма нищо нередно в ръцете ми,нека  Бог на бащите ни да види и да донесе съд.”

Давид не прие лекомислено множествата, които дойдоха при него. Той веднага подчерта правилата за присъединяване – за да помогнете ли сте дошли? Неговото сърце ще може да се свърже само с онези, които са дошли да помогнат. Като допълнение той ги предупреди за последствията от предателството – Божия съд. 

2.6. ДУХЪТ НА АМАСИЯ

Амасия означава носач на товар. Трябва да има мъже и жени в църквата, които доброволно да носят товара на поставения човек. Това е повече от това да бъдеш кост от костта и плът от плътта. Това е свързване сърце със сърце. Ако няма свързване сърце със сърце с поставения човек, вероятността да се въвлечеш в конспирация е голяма. Без свързване сърце със сърце ти не можеш да бъдеш капитан.

ИМА ПЕТ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНДИВИДИ С ДУХА НА АМАСИЯ:

2.6.1 ПРЕДАВАНЕ

„Ние сме твои, Давиде”

Предаване на поставения човек за целите на видението. Това е като да кажеш на поставения човек: „използвай ме когато и където мислиш, че пасвам”. Този вид хора са тези, които правят църквите силни. Нашите църкви са заразени с начини на мислене „какво ще кажеш за моето служение”, като по този начин само малцина са останали да градят видението на поставения човек. Това в никакъв случай не означава, че трябва сляпо и безпрекословно да се подчиняваме на небиблейски изисквания.

ТОВА Е ГРУПА ОТ ХОРА, КОЯТО РАЗПОЗНАВА, ЧЕ НЕ Е НЕОБХОДИМО ПОСТАВЕНИЯТ ЧОВЕК ДА СЕ ДОКАЗВА ВСЕКИ ПЪТ. ТЕ ПРЕДЛАГАТ СЕБЕ СИ НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК. ТЕ НЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОВЕЧЕ ЗНАМЕНИЯ И ЧУДЕСА, КОИТО ДА УТВЪРЖДАВАТ ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК. РЕЛИГИОЗНАТА СИСТЕМА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДАНА НА ДАВИД – ТЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ ПОСТОЯННИ ЧУДЕСА И ЗНАМЕНИЯ, ЗА ДА СЕ ПОДДЪРЖА. НЯКОИ ХОРА СЕ НУЖДАЯТ ОТ МАЛКО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЗА ДА СЛЕДВАТ – ДРУГИ ОТ ГОЛЯМО. СРАВНЕТЕ ТОМА И СНАБДИТЕЛИТЕ В АРМИЯТА НА ДАВИД.

2.6.2 ПРИСТРАСТИЕ

„ние сме на твоя страна, о сине Есеев”  

Ясно изговаряне и демонстрация на лоялност. В случай на конфликт, тези хора вземат страната на поставения човек. При съмнения те винаги решават нещата в негова полза. Това е невероятен източник на сила към видението на дома, когато се появи конфликт от фалшиви братя.

2.6.3 ЗАГРИЖЕНОСТ

„Мир, мир на теб”

Тези хора са заинтересовани за мира на поставения човек във време на война.

2.6.4 ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ПОМАГАТ НА ПОСТАВЕНИЯ МЪЖ

„и мир на твоите помощници”  

Тези хора никога не завиждат на онези, които стоят с поставения човек. Те подкрепят поставения човек и неговите помощници.

2.6.5 РАЗПОЗНАВАНЕ НА БОЖЕСТВЕНАТА БЛАГОДАТ

„Защото твоят Бог ти помага”

Това е мотива за присъединяване – те разпознават, че Бог помага на поставения човек. Те разпознават, че всъщност помагайки на поставения човек, те в действителност помагат на Бог.

ТОВА СА ХОРАТА, КОИТО ДАВИД ПРИЕ И КОИТО НАПРАВИ ВОДАЧИ НА ВОЙСКАТА. АКО ИСКАТЕ ДА ПОСТРОИТЕ СИЛНА ЦЪРКВА, БЪДЕТЕ СИГУРНИ, ЧЕ НАЗНАЧАВАТЕ САМО ОНЕЗИ, КОИТО ИМАТ ДУХА НА АМАСИЯ ЗА ВАШИ ВОДАЧИ НА ГРУПИ. 

2.7 ЕКИПИРАНИ ЗА ВОЙНА

„дивизиите, които бяха въоръжени за бой”

Това е повече от това просто да сте подготвени за битка. В днешния контекст това означава да сложим цялото Божие всеоръжие. Петкратното служение е дадено, за да екипира светиите за делото на служение (Ефесяни 4). Служението е евангелизиране, помирение, посещение, обучение, поучение, ходатайство, духовно воюване и т.н. Воюването е само една част от това служение. Силните локални църкви имат хора екипирани за духовно воюване. 

2.8.1 ПРИЛОЖИМОСТ

„разбираха времената”

Матей 4:4

А Той в отговори и каза: „Писано е: Човек няма да живее само чрез хляб, но чрез всяко слово, което продължава да излиза от Божиите уста“. (NKJ)

Има предхождащо Слово на Бог и продължаващо Слово на Бог – Слово от миналото и Слово за сега – истина от миналото и сегашна истина.

Петър разпозна измерението на сегашната истина.

2 Петрово 1: 12

12Поради тази причина аз няма да бъда нехаен в това да ви напомням винаги за тези работи, въпреки че знаете и сте установени в сегашната истина. (NKJ)

Изход 17:6

Ето, Аз ще застана пред тебе там на канарата в Хорив; а ти удари канарата, и ще потече вода от нея, за да могат да пият людете“. И Мойсей направи така пред очите на Израилевите старейшини. (NKJ)

Числа 20:8-12

8Вземи жезъла; и ти и брат ти Аарон свикате събранието. Говорете на канарата пред очите им, и тя ще даде водата си; така ще им извадиш вода от канарата, и ще напоиш събранието и животните им“.

9И така,  Мойсей взе жезъла отпред ГОСПОДА както Той му заповяда.

10И Мойсей и Аарон събраха събранието пред канарата;и  той им каза: „Чуйте сега, вий бунтовници! Да ви извадим ли вода от тази канара?“

11Тогава Мойсей вдигна ръката си и с жезъла си удари канарата два пъти; и потече много вода, и събранието и животните им пиха.

12Тогава ГОСПОД каза на Мойсей и Аарон: „Понеже не Ми повярвахте, за да Ме осветите пред на децата на Израел, за това вие няма да въведете това събрание в земята, която съм им дал. (NKJ)

Първия път Бог каза на Мойсей да удари скалата, за да се сдобият с вода. Втория път Бог поиска от Мойсей да говори на скалата. Въпреки това, Мойсей повтори миналото действие с удрянето на скалата, неуспявайки да разпознае новото искане на Бог в новия сезон. Това действие, което Бог нарече неверие, дисквалифицира Мойсей от това да влезе в Обещаната земя.

Пророците на Илия видяха идващия от Йордан Елисей с мантията на Илия. Вместо да последват мантията, те тръгнаха да търсят тялото на Илия – миналото. Те не успяха да схванат новия сезон на двойна мярка върху Елисей.

Разбирането на сегашните изисквания на Бог ще държи църквата в покорство на гласа на Бог и приложимост на целите на Бог.

Неспособността за разпознаване на времената води до религиозно робство.

Лука 12:54-56

54Тогава Той каза още на множествата: „ Когато видите облак да се издига от запад, веднага казвате: Дъжд ще вали; и така става.

55И когато видите да духа южен вятър, казвате: Ще стане жега; и става.  

56Лицемери! Лицето на земята и на небето можете да разтълкувате, а как не разтълкувахте това време? (NKJ)

НАПРЕДЪК В МЕДИЦИНАТА:

ЯЗВАТА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА – ОТ ОПЕРАЦИОННАТА КЪМ ТАБЛЕТКИ.

КАМЪНИ В БЪБРЕЦИТЕ – ОТ ОПЕРАЦИОННАТА КЪМ ЛИТОТЕРАПИЯ.

МИОПИЯ (КЪСОГЛЕДСТВО) – ОТ ОЧИЛА КЪМ ЛАЗЕР. 

2.8.2 ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

„знаеха какво трябва да направи Израел ”

Децата на Исахар не само имаха разпознаване на времената, те знаеха и какво трябва да се направи. Онези, които знаеха какво да правят, бяха освободени от лично пророчество. Йоан Кръстител, който е образ на апостолско-пророческото помазание, знаеше какво да прави. В Лука 3:10, 12, 14 той отговаря на въпроса „какво трябва да направим?”. Този елемент носи практично измерение в служението. Повечето хора знаят какво да кажат, но не знаят какво да направят.

НИЕ СМЕ ПОКОЛЕНИЕ, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ КАКВО ДА НАПРАВИ ПРИ БОЛЕСТ, БЕДНОСТ, НЕПРАВИЛНО ЦЪРКОВНО УПРАВЛЕНИЕ, ФАЛШИВИ БРАТЯ, ЦЪРКОВНО ПЛАНУВАНЕ И Т.Н. 

2.8.3. ЛИЧЕН УСПЕХ

„всички техни братя бяха на техните заповеди”

Те бяха победили в техния семеен кръг – техните роднини ги слушаха. Това е най-трудната за спечелване територия. Тези мъже бяха успешни в домовете си. Успешните християни първо са изградили църквата в техните собствени домове. 

2.9.1. ЕКСПЕРТИ

„експерти във война”

Това е повече от това да имате способности и екипировка. Тук те бяха експерти с всички оръжия във войната. Тази благодатта трябва да дойде в локалната църква. Ние се нуждаем от експерти в музикални инструменти, молитва, екзегетика, херменевтика и т.н..

Това е миграция от теоретичното към практичното.

Трябва да знаете как да използвате своя меч в ежедневните ситуации – не само в неделя. 

2.9.2 ХРАБРОСТ (ЛОЯЛНОСТ, ДОВЕРИЕ)

„храбри мъже”

Тези мъже бяха лоялни на Давид. Освен лоялността към Бог, църквата се нуждае от мъже и жени, които са лоялни на поставения човек и видението на дома. 

2.9.3 СПАЗВАНЕ НА РЕДИЦИТЕ

„които можеха да спазват редиците”

Това е дисциплината да стоите в границите на вашия призив. Това е принципът е да обработвате вашата собствена земя.

Притчи 12:11

Който обработва земята си ще има изобилие от храна, а който преследва фантазии, му липсва проницателност. (NKJ)

Този принцип е главната спирачка на съперничеството в локалната църква. В Стария Завет онези, които прекрачваха границата на техния призив, попадаха под Божия съд – вижте Оза (1 Летописи 13:7-10), цар Саул (1 Царе 13:7-14)

2 Царе 3:34

Ръцете ти не бяха вързани, нито краката ти поставени в окови; както пада човек пред тези, които вършат неправда, така падна ти. Тогава всичките хора плакаха пак над него. (NKJ)

НЯКОИ ХОРА СЕ НУЖДАЯТ КРАКАТА ИМ И РЪЦЕТЕ ИМ ДА СА ВЪРЗАНИ, ЗА ДА ОСТАНАТ В ПРИЗИВА СИ. 

2.10.1 ОБЩО МИСЛОВНО ОБЕДИНЯВАНЕ ВЪВ ВИДЕНИЕТО

„бяха на един ум да направят Давид цар”

Имаше тотално съгласие за лидерството на Давид. Управлението на Давид беше прието с единодушие. Така видението на Давид стана тяхно видение.

Подобен принцип виждаме и в Деяния 16:

Деяния 16:9-10

9И едно видение се яви на Павел през нощта.Един македонец стоеше та му се молеше, казвайки: „Ела в Македония и помогни ни“.

10И след като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Господ ни призовава да проповядваме благовестието на тях. (NKJ)

Павел видя видението, после другите членове на тима също възприеха видението поради тяхното съгласие с него. По този начин видението се придвижи от единствено в множествено число.

Общото мисловно обединяване във видението прави локалната църква крепостта на Бог. 

2.10.2 БРАТСТВО

„техните братя”

Въпреки различните дарби последователите на Давид живееха в братство. Авторът на Евреи казва:

Евреи 13:1

Нека братската любов да продължава. (NKJ)

Това разбиране изкоренява борбите в локалната църква. 

2.11 ОБЩА РАДОСТ

„имаше радост в Израел”

Радостта в дома е заразителна и благоприятна за ентусиазма при работа в служението. 

2.12 ОБЩО ЖЕЛАНИЕ ЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА БОГ

„нека донесем при нас ковчега на нашия Бог/ и това се видя право в очите на всички хора”

Те решиха да си върнат ковчега на Бог само след като силата на армията беше установена.

Агей казва, че славата на последния дом ще бъде по-велика от славата на предишния.

Ако църквата трябва да има по-голяма слава, то силната структура е задължителна. За новото вино е нужен нов мях. Кооперативната страст за Бог е необходимо условие, за да имаме по-велика слава. 

 

Copyright © Dr. S. Y Govender                                                                                                                  Превод: Емил Енчев