Марк 1:19

Исус видя Яков и Йоан, синовете на Зеведей, в лодката, кърпещи мрежите. Той веднага ги извика и те оставиха баща си Зеведей в лодката с наетите слуги, като тръгнаха след Него. Когато Исус видя двамата сина, Той ги извика. Той остави слугите в лодката с бащата.

Лодката е картина на Църквата. Бащите в Църквата трябва да обучават синове и слуги да им служат в лодката, да кърпят мрежите и да им помагат да ловят риба. Не изглежда да има разлика между синовете и слугите. Единствената разлика е тази, че на слугите им се плаща, докато са обучавани от бащата да служат в семейството, и те не са родени в дома, но са се присъединили към бащата на по-късен етап.

– Слугите не остават в дома. Те влизат и излизат от него.

– Слугите са повече свързани с дома, лодката и институцията отколкото с бащата.

Исус Синът вижда синовете, на които не им се плаща, но служат на бащите си не заради награда, а от любов. Слугите служат заради възнагражденията, които бащата може да им даде. Синът служи на баща си и самият баща е неговата награда.

Истинският баща обучава синове и слуги да закърпват мрежите и да ловят риба. Но Исус призовава само синовете на Заведей за един по-висш бизнес на риболов – този на по-висшия Баща, небесния Баща.

През служението Си Божият син призовава човешки синове, за да бъдат обучени за Божии синове. Галатяни 4:1-5 казва, че докато наследниците са незрели, те не се различават от слугите, но когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си. Татко Бог държи слугите Си (ангелите) и изпраща Сина Си.

Задачата на Сина е да призове човешки синове и да ги обучи в бизнеса на Своя баща – риболова на човечеството.

Когато видя Зеведеевите синове, Исус видя синовете на един баща. Той започна мисията си, като призова синовете на един баща.

– Синовете ще отговорят на Неговия призив.

– Истинските синове ще последват Сина.

– Слугите първо искат да знаят каква ще бъде наградата им.

Синовете и слугите са важни в Царството и трябва да служат на бащата в лодката, да кърпят мрежите и да хващат риба. Но синовете стават мрежата, метода на Бог да спаси и установи Своето Царство. Всъщност, само синовете са тези, които могат да освобождават и да прощават. Тъй като това е мрежата на синовете на бащата, това разкрива сърцето и характера на Бащата.

Снощи Святият Дух ми каза:

„Слугите и синовете могат да бъдат еднакви по външност и таланти, но истинската разлика се вижда само в тяхното семе (синове).

Разликата между Стария завет и Новия е тази, че в Стария завет слугите се виждаха. Добрите и верни слуги като Мойсей, Данаил и Йоан Кръстител. На тях Бог им говори чрез пророци. (Евреи 1:1-3)

Но когато се изпълни времето, Бог изпрати Син да призове синове и да ги обучи за Божия мрежа, за да хващат хора. Спасението на хората е да се доведат хората до синовство и да се спасят от вечна робия. Да се възстанови образа и подобието на Бащата в тях. Това се нарича синовство!

И така във всеки местен дом (църква) ще има синове и слуги. И двата типа хора трябва да бъдат обучени в дома. Когато Синът идва в лодката (църквата) и призовава синовете на бащата, бащите трябва да бъдат „Зеведей“, който даде синовете си и беше готов да задържи слугите.

Заведей според Стронг означава: „Дар, зестра, подарък за сватба“.

Евангелието е: „Евангелието на Исус Христос…“ според Марк 1:1. Това означава, че то е ‘Добрите новини’ за Исус Христос. Въпросът е: Какви са добрите новини за Исус Христос? Стихът ни дава отговора: Евангелието на Исус Христос е, че Той е Божият Син!

Това е Евангелието… То не е главно добрите новини за спасение, а добрите новини, че Исус Христос е Божият Син.

Алелуя, Бог има Син. Това означава, че Той е Баща и че Той иска семейство! Добрите новини за идването на Божия Син посочват, че времето е дошло до своето изпълнение и сега сезонът на Сина е дошъл.

– Евангелието на Сина е различно от Закона и Пророците.

– Евангелието на Сина е: „ЦАРСТВОТО на Татко Бог“.

Само Синът може да прокламира и демонстрира Божието царство. Спасението се отнася за Божието царство.

Идването на Христос, Божия Син, е най-голямата тайна, заявявана от Татко Бог. Този Син е цар на царете. Той е Основата на царство от синове.

Затова този Цар търси синове и призовава синове, правейки ги мрежата, която ще хваща синове за Царството на Своя Баща.

Бъдете син на баща. Исус Синът все още търси синовете на човек, за да ги обучи като избавители, които ще Му помогнат да освобождава хората от греха и пропускането на целта на Божието царство на небесния Баща

 

Франс Дю Плеси

Превод: Емил Енчев

Редакция: Севдалина и Христо Христови