Апостолско училище /Октомври 2014/

Октомври 2014

Сесия 1 Пророческа картина на църквата


Тамо Найду / изтегли


Сесия 2 Пророческа църква – продължение


Тамо Найду / изтегли


Сесия 3 318 – Синове


Д-р Сеги Говендър / изтегли


Сесия 4 Жезъла и тоягата – Зрялост


Сам Солейн / изтегли


Сесия 5 Нашите духове върнати на Бог, Духа


Сам Солейн / изтегли


Сесия 6 Пророческа църква – Дъжда е доктрината


Тамо Найду / изтегли


Сесия 7 Картина на църквата, продължение


Тамо Найду / изтегли


Сесия 8 Синове 318-276, продължение


Д-р Сеги Говендър / изтегли


Сесия 9 Изявяване на зрелите Божии синове – Виждане


Д-р Сеги Говендър / изтегли


Сесия 10 Божиите Управления


Сам Солейн / изтегли