1. Принципи на миграция

2. Инженерни детайли

3. Апостолски хора

4. Помазанието на Илия

5. Отвъд моята мярка

6. Молитва – всякаква молитва

7. Езавел

8. Фалшивата църква

9. Истинската църква

10. Харизматичната църква